Policijos veikla
 2018 m. priėmimas neorganizuojamas.

POLICIJOS VEIKLA ( n.) 4 m.
(Vidurinės grandies policijos pareigūno profesinė kvalifikacija)

2017 metais studentų priėmimas neorganizuojamas

Programos paskirtis - rengti kvalifikuotus vidurinės grandies policijos pareigūnus, galinčius dirbti policijos įstaigose ir eiti B lygio pareigas.

Programos novatoriškumas yra tas, kad programoje numatyta galimybė baigusiems asmenims VRM policijos mokyklą tęsti studijas ( be išlyginamųjų studijų) Viešojo saugumo fakultete nuo 4 semestro. Tuo tikslu programos pirmųjų trijų semestrų studijų planas bei dalykų temos suderintos su Klaipėdos policijos mokykloje vykdoma mokymo programa.

Programa, lyginant su Teisės ir policijos veiklos bakalauro studijų programa, skiriasi šiomis ypatybėmis

  • iš visų studijų dalykų grupių – bendrojo lavinimo, studijų programos pagrindų ir specialaus lavinimo dalies dalykų – dominuoja specialaus lavinimo grupės dalykai;
  • daugiau praktinių, skatinančių profesinių įgūdžių formavimą, užsiėmimų: pratyboms ir seminarams skirta didžioji dalis auditorinio darbo valandų;
  • profesinių įgūdžių formavimas tęstinas mokomųjų praktikų (atitraukiant studentus nuo auditorinių užsiėmimų ir neatitraukiant) metu.
  • asmenys, įgiję bazinį profesinį pasirengimą VRM Klaipėdos policijos mokykloje, turės galimybę tęsti mokymąsi Viešojo saugumo fakultete pagal neuniversitetinių studijų programą ir įgyti vidurinės grandies policijos pareigūno kvalifikaciją.

Programos turinys orientuotas į policijos pareigūno rengimą, glaudžiai susijusį su viešosios tvarkos ir nuosavybės apsaugos, kovos su nusikalstamumu bei socialinės pagalbos visuomenei praktika. Tuo tikslu programos pirmųjų trijų semestrų studijų planas bei dalykų temos suderintos su Klaipėdos policijos mokykloje vykdoma mokymo programa.

Už programą atsakinga Policijos veiklos katedros vedėja Ingrida Kairienė, turinti beveik dešimties metų akademinio darbo patirtį. Programoje dėsto Policijos departamento, vyriausiųjų policijos komisariatų pareigūnai. Čia dėsto dėstytojai iš įvairių policijos pareigūnų rengimo aukštųjų mokyklų Vokietijoje bei Maribor universiteto Slovėnijoje, bei kiti Erasmus akademinio mobilumo dėstytojai (is Latvijos, Čekijos, Lenkijos, Kroatijos ir kitų šalių).

* - reikalingi papildomi dokumentai (siuntimas iš vidaus reikalų įstaigos) Plačiau...


Semestro studijų kaina (2017 m.): nuolatinės studijos - 680 Eur, ištęstinės studijos - 476 Eur.
Informacijos apie priėmimą teiraukitės: tel. (8 5) 2714 704 arba el. paštu: priemim@mruni.eu;

Informaciją apie priėmimą rasite čia

Programos vadovas: prof. dr. Algimantas Urmonas, el. paštas: aurmonas@mruni.eu

Visas studijų programos aprašas čia


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOSKARJEROS GALIMYBĖS