Studijų kokybė

Studijų kokybės vertinimo centro studijų programų vertinimo rezultatai
Fakultetai, institutai, katedros, Studijų programų komitetai yra atsakingi už studijų programų ir jų realizavimo kokybę – studijų programų atitiktį studijuojančiųjų bei darbo rinkos poreikiams, Universiteto studijų politikos nuostatoms bei mokslo pasiekimams, atskirų studijų dalykų turinio priežiūrą, nuolatinį atnaujinimą ir atitiktį studijų programos tikslams, personalo parinkimą ir jo kompetencijų tobulinimo inicijavimą, materialiųjų ir informacinių išteklių poreikio priežiūrą, studentų ir klausytojų pritraukimą.
2016 balandžio 27 d. MRU Viešojo saugumo fakultete administracijos, studijų kokybe besirūpinančios fakulteto bendruomenės ir studentijos atstovų susitikime buvo diskutuota apie 2015 m. rudens semestro duomenis (studentų nuomonę apie studijų kokybę); analizuota, kas yra tinkama, kur pasiekimai gražūs ir džiuginantys, kur būtinos papildomos pastangos (pvz., studijų materialinis aprūpinimas). Prodekanė pristatė pranešimą, diskutuota jo duomenų ir kitų klausimų atžvilgiu.
Studijų programos tobulinimo planas
Teisė ir policijos veikla 1 pakopa. Tobulinimo planas
Teisė ir policijos veikla 2 pakopa. Tobulinimo planas
Aplinkosaugos teise 2 pakopa. Tobulinimo planas
Teisė ir ikiteisiminis procesas 1 pakopa. Tobulinimo planas
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747