Naujienos

Konferencijos, seminarai
 
Š.m. kovo 3-4 d. VSF vyko MRU VSF ir LPM motodinis seminaras "PAREIGŪNŲ PRAKTINIŲ MOKĖJIMŲ, BENDRŲJŲ PROFESINIŲ ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO IR TOBULINIMO ASPEKTAI (2)"
MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
VIEŠOJO SAUGUMO  FAKULTETAS

LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLA

METODINIS SEMINARAS

PAREIGŪNŲ PRAKTINIŲ MOKĖJIMŲ, BENDRŲJŲ PROFESINIŲ ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO IR TOBULINIMO ASPEKTAI (2)

PROGRAMA
2011 m. kovo 3-4 d.
Kaunas


Organizacinis komitetas

Pirmininkas
SAULIUS GREIČIUS, MRU VSF dekanas

Nariai:
ALGIRDAS MULIARČIKAS, MRU VSF prodekanas.
RAIMONDAS SKIBARKA, LPM Bendrųjų profesinių įgūdžių ir sporto skyriaus viršininkas.

Seminaro tikslas

Apžvelgti pareigūnų rengimo ir tobulinimo proceso optimizavimo aspektus.

Seminaro reglamentas

Seminaras vyks:
2011 m.kovo 03 d. nuo 10.00 val.
Mykolo Romerio universiteto
Viešojo saugumo fakulteto tarybos posėdžių salėje
(Maironio g. 27, Kaunas )

2011 m.kovo 04d. nuo 10.00 val.
Lietuvos policijos mokykloje
(Kaunas, Griunvaldo g. 16)

Pranešimui skiriama iki 20 min

Telefonai pasiteirauti:
(8 37) 30 36 41, žinybinis tel.53641
El.paštas  a.muliarcikas@mruni.eu;
(8 37) 303608, žinybinis tel. 53608
El.paštas  raimondas.skibarka@policija.lt

LAUKIAME JŪSŲ!
Organizacinis komitetas
         Aktuali informacija

PROGRAMA
9.45 – 10.00 val. dalyvių registravimas

Seminaro pradžia
10.00 –10.10  val.    Įžangos žodis
MRU Viešojo saugumo fakulteto dekanas
Doc. dr. Saulius Greičius
LPM viršininkas
Darius Grebliauskas

SEMINARO PRANEŠIMAI

I  MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETAS,(posėdžių salė)

Seminaro administratoriai
Algirdas Muliarčikas ir Raimondas Skibarka

10.10  val.   Doc. dr. Algirdas Muliarčikas, MRU VSF prodekanas.
Profesinio rengimo proceso nuoseklumo ir tęstinumo svarba formuojant ir palaikant policijos pareigūnų kompetencijas.

10.25  val.   Doc. dr. Kęstutis Vitkauskas, MRU VSF,. Policijos veiklos kat. doc.
Lietuvos policijos rengimo sistema Europos Sąjungos kontekste.

10.45  val.   Raimondas Skibarka, LPM BPĮSS viršininkas, LPM Profesinio rengimo skyriaus viršininko pavaduotojas.
Pasipriešinimas policijos pareigūnams – statistika, tendencijos, priežastys.

11.05-11.20  val.   KLAUSIMAI IR DISKUSIJOS

11.20-11.40  val.   KAVOS PERTRAUKA

11.40  val.   Valerij Charitonov, LPM BPĮSS vyresnysis specialistas.
Prievartos panaudojimo policijos bei VSAT pareigūnų veikloje teisiniai aspektai.

12.00-14.00  val.    PIETŲ  PERTRAUKA
        
II. LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLA

14.00  val.   Doc. dr. Benjaminas Burba, LSMU psichiatrijos klinikos, Lietuvos ir Amerikos Psichiatrų Asociacijų narys, UEMS (Europos Medicinos Specialistų sajungos) narys, Lietuvos SAM konsultantas.
Psichikos sutrikimų įtaka asmens destruktyviam elgesiui.

14.20 – 15.00  val.    Diskusijos, kavos pertrauka

15.00 – 16.30  val.   Andrius Januškevičius ir Vilius Motiejaitis, LPM BPĮSS specialistai.
Pareigūnų kognityvinių gebėjimų tobulinimo galimybės panaudojant AIS PRISim sistemą.

2011 m. kovo 4 d.
III. LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLA

10.00  val.   Edmundas Štarevičius, MRU VSF Fizinio rengimo k-ros lektorius.
Pareigūno technikos ir taktikos veiksmų panaudojant pagalbines priemones aspektai

10.45  val.   Saulius Džiaugys, LPM BPĮSS vyresnysis specialistas.
Pagalbinių priemonių panaudojimo atremiant kėsinimąsį viešoje vietoje ypatumai

11.30-12.00   KAVOS PERTRAUKA
12.00  val.   Mindaugas Raila, LPM Kovinio rengimo skyriaus viršininkas.
Prievartos panaudojimo uždaroje erdvėje (patalpa, automobilis) specifika.

13.15  val.    
DISKUSIJOS, SEMINARO APIBENDRINIMAS

2011-03-07
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747