Naujienos

Naujienos
 
Policijos departamente vyko Tarptautinio bendradarbiavimo tinklo narių koordinacinis susirinkimas
2018 m. spalio 8 d. Policijos departamente vyko Tarptautinio bendradarbiavimo tinklo narių ir kitų už Šengeno vertinimus atsakingų policijos įstaigų darbuotojų koordinacinis susirinkimas. Šis susitikimas buvo vienas paskutinių etapų ruošiantis artėjantiems Šengeno vertinimams.
Susitikimo metu buvo nagrinėjami įvairūs probleminiai Šengeno vertinimų klausimai, analizuojamos galimos hipotetinės situacijos ir tiksliniai ekspertų klausimai,  netikėtų patikrinimų organizavimo ypatumai, komunikavimas vertinimų metu ir kt.
Šio tinklo nariai ir kiti svečiai buvo supažindinti su įdomios pirmą kartą policijoje atliktų veiklos patikrų (simuliacijų) analizės rezultatais – 2018 m. liepos – rugsėjo mėn. trys Lietuvos kriminalinės policijos biuro ekspertai pagal sukurtą simuliacijų vertinimo metodiką vertino policijos įstaigų darbuotojų žinias ir gebėjimus policijos tarptautinio bendradarbiavimo srityje, o Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos docentė dr. Žaneta Navickienė išanalizavo šių vertinimų duomenis ir pateikė išvadas ir siūlymus dėl pareigūnų žinių ir gebėjimų lygio bei tolimesnių pareigūnų gebėjimų ir žinių stiprinimo galimybių ateityje. Pabrėžiama, jog policijos tarptautinio bendradarbiavimo srityje pradedant formuoti būsimų pareigūnų žinias ir gebėjimus, svarbu dar mokymo (studijų) procese skirti deramą dėmesį Šengeno klausimų aktualizavimui, o praktinėje pareigūnų veikloje būtinos permanentinės kompleksinės priemonės: nuolatinės didaktinės, didesnės sklaidos, įsteigto policijos instruktorių tinklo tolimesnio vystymo ir stiprinimo ir kt. priemonės.

2018-10-09
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747