Naujienos

Naujienos
 
Pagrįstoms tyrimo metodologijoms parengti pasitelkiami Viešojo saugumo akademijos mokslininkai

Š. m. vasario 18-22 d. MRU Viešojo saugumo akademijos Policijos veiklos katedros docentė dr. Žaneta Navickienė buvo pakviesta dalyvauti kaip mokymų ekspertė Belgrade (Serbija) dirbusioje Lietuvos teisėsaugos institucijų ekspertų darbo grupėje, rengiančioje Serbijos VRM Mokymo poreikių analizę (angl. Training Needs Analysis), kurios rezultatai bus svarbūs ruošiamų mokymo programų turiniui, identifikuojant būsimų mokymų tematikas Serbijos pasienio policijos pareigūnams. Išsamiai mokymo poreikių analizei atlikti buvo parengtas keletas moksliniais pagrindais paremtų metodologinių įrankių: klausimynai, interviu platformos, taip pat analizuojama teisinė bazė, taip pat turimų nacionalinių ir tarptautinių mokymo programų turinys.

Ž. Navickienė pristatė Mokymo poreikių analizės proceso grandis. Ji yra atsakinga už Mokymo poreikių analizės struktūros pateikimą, tyrimo metodologijos parengimą ir Serbijos teisėsaugos institucijų mokymo krypties - didaktikos - nuostatų analizę, įskaitant ir teisėsaugos institucijų instruktorių tinklo veiklos ypatumus (angl. Train for Trainers (ToT)).

Šio tyrimo galutines išvadas planuojama pateikti ir pristatyti Serbijos VRM š.m. balandžio mėn. pradžioje.

Tarptautinį projektą "Šengeno veiksmų planas" įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija kartu su Policijos departamentu ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba bendradarbiaujant su Vengrijos teisėsaugos institucijomis.2019-02-26
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747