Naujienos

Naujienos
 
2017 m. kovo 13-17 d. Mykolo Romerio universitete vyksta jungtinės magistrantūros Strateginis valstybių sienų apsaugos valdymas Magistro baigiamųjų darbų gynimas, programos įgyvendinimą koordinuoja Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX).
Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas yra vienintelis rengiantis Vidaus reikalų sistemos, tame tarpe ir Valstybės sienos apsaugos viduriniosios ir aukštesniosios grandies pareigūnus.
Fakultetas nuo 2001 m. vykdo bakalauro studijų programą, skirtą rengti valstybės sienos apsaugos pareigūnams. Taip pat nuo 2005 m. vykdė nacionalinę Teisės ir valstybės sienos apsaugos magistro studijų programą. Vykdant šias programas nuolat glaudžiai buvo bendradarbiaujama ne tik su Lietuvos Valstybės sienos apsaugos tarnyba, bet ir su FRONTEX siekiant suderinti studijų programų turinius, užtikrinant, kad Lietuvos Respublikos pasieniečiai įgytų tokias pačias kompetencijas, kaip ir kitų Europos valstybių sienos apsaugos pareigūnai.
Frontex agentūros atstovams  suformulavus Jungtinės magistrantūros programos idėją, rengti valstybės sienos apsaugos  vadovus, išmanančius apie organizacijų vadybą ir efektyvų jų valdymą, organizacijos valdymo ir vadovavimo personalui klausimus, žinančius, kaip kurti efektyviai veikiančią organizaciją globalinio konkurencingumo ir inovacijų sąlygomis, kaip didinti individo galimybes atskleisti ir išvystyti savo galias organizacijoje, fakultetas aktyviai įsijungė  programos rengimo procesą.
2017 m.  kovo 13-17 dienomis  Mykolo Romerio universitete vyksta jungtinės magistrantūros „Strateginis valstybių sienų apsaugos valdymas“ („European Joint Masters in Strategic Border Management“) magistro baigiamųjų darbų gynimas.
Studijų programos įgyvendinimą koordinuoja Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX). Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas yra vienas iš partnerių, aktyviai dalyvaujančių jungtinės programos įgyvendinime, kartu su kitais Latvijos, Estijos, Olandijos ir Ispanijos universitetais.  „Strateginis valstybių sienų apsaugos valdymas“ jungtinėje magistrantūros programoje studijuoja ilgametę profesinę patirtį turintys pareigūnai iš Europos Sąjungos valstybių sienos apsaugos tarnybų.
Jungtinė studijų programa pradėta realizuoti 2015 m. rugsėjo mėn. Dviejų metų trukmės magistro studijos suskirstytos į 10 sesijų, apimančių skirtingas temas ir magistrinio darbo rengimą. Už kiekvieną sesiją atsakingas vienas iš šešių universitetų.

Nuotraukų autorius Vidūnas Gelumbauskas

2017-03-17
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747