Naujienos

Konferencijos, seminarai
 
2012 m.birželio 21 d. Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete vyko profesoriaus Petro Ancelio knygos “Funkcijų suderinamumas veiksmingame ir sąžiningame baudžiamajame persekiojime” pristatymas
Taip pat bus pristatytas ir to paties fakulteto Kriminalistikos ir baudžiamojo proceso katedros dėstytojų parengtas vadovėlis “Tyrimo veiksmai baudžiamajame procese”.
     Beje, profesoriaus Petro Ancelio parengtos mokslo studijos antroje dalyje yra publikuojamas visiškai naujos struktūros Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso modelio projektas, kuriuo bandoma apjungti dabartinių metu skirtingais kodeksais ir kitais įstatymais reglamentuojamus materialinės ir procesinės teisės normų reikalavimus.

2012-09-06
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747