Naujienos

Konferencijos, seminarai
 
2010 m. sausio 22 d. įvyko respublikinė mokslinė konferencija "AKTUALIOS ŽMOGAUS TEISIŲ ĮGYVENDINIMO IR APSAUGOS PROBLEMOS"
MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO
VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETO
TEISĖS KATEDRA

RESPUBLIKINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA

AKTUALIOS ŽMOGAUS TEISIŲ ĮGYVENDINIMO IR APSAUGOS PROBLEMOS

PROGRAMA

12.30 – 13.00 val. Dalyvių registravimas
13.00  val. Konferencijos pradžia
13.00 Įžangos žodis.
Doc. dr. Birutė Pranevičienė

KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI
Posėdžio pirmininkė doc.dr. Birutė Pranevičienė

13.15 „Administracinių sankcijų genezė Lietuvoje“
Dr. Darius Urbonas, MRU

13.25 „Procesinių teisių įgyvendinimas administracinių bylų proceso atnaujinimo stadijoje“
Dr. Dainius Raižys, MRU

13.35 „Proporcingumo principo įgyvendinimas taikant administracines prievartos priemones“
Kristina Mikalauskaitė-Šostakienė, MRU

13.45 „Teisė į mokslą - socialinė fikcija ar teisinė realybė?“
Aurelija Pūraitė, MRU

13.55 „Vaiko globos (rūpybos) įgyvendinimas Lietuvoje“
Doc. dr. Kęstutis Vitkauskas, MRU

14.05 „Lietuvos prokuratūros ir policijos pareigūnų įgaliojimai ir jų įgyvendinimo problemos vaiko teisių apsaugos srityje“
Daiva Bereikienė, MRU

14.15 „Fizinių asmenų bankroto perspektyvos Lietuvoje“
Jurgita Spaičienė, VDU

14.25 „Asmens teisių ribojimas elektroninių ryšių sektoriuje kovos su terorizmu tikslais“
Žana Vašcova, MRU

14.35 „Azartinių lošimų internete problema Lietuvoje“
Aušrinė Pasvenskienė, MRU

14.45 „Individualus konstitucinis skundas kaip žmogaus teisių apsaugos priemonė“
Sigita Kausteklytė-Tunkevičienė, MRU

14.55 „Aplinkosaugos ginčų sprendimo aspektai Lietuvos Respublikoje“
Dr. Linas Meškys, VDU

15.05 „ES reglamentuojama nemokama teisinė pagalba per ES institucijų sukurtus konsultacinius - informacinius instrumentus“
Ingrida Ilgauskienė, MRU

15.15 „Narkotiku vartojimo kriminalizavimo poreikis ir tendencijos ES“
Doc. dr. Edita Gruodytė, VDU

15.25 Diskusijos


Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747