Naujienos

Konferencijos, seminarai
 
2010-06-28 d. Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete vyko nacionalinė mokslinė konferencija "VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO AKTUALIJOS"
Mykolo Romerio universiteto
Viešojo saugumo fakulteto
Respublikinė mokslinė konferencija "VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO AKTUALIJOS"

Konferencijos tikslas – apžvelgti aspektus, sąlygas ir reiškinius įtakojančius visuomenės saugumo užtikrinimo proceso optimizavimą.

PRANEŠIMAI

Migracijos procesų tendencijos po prisijungimo prie Šengeno erdves. Danguolė Seniutienė, MRU VSF

Procesinės žmogaus teisių užtikrinimo garantijos policijos jurisdikcinėje veikloje. Doc.dr. Dainius Raižys, MRU VSF  

Whether EU citizenship ensure the freedom to go beyond the national markets and enjoy the wealth of choice? Ingrida Ilgauskienė, MRU VSF

Kriminalistinių duomenų registrų panaudojimas nusikaltimų tyrimui: praktikos problemos ir tobulinimo perspektyvos. Sergej Boldyrev, Vilniaus apskrities VPK;
Doc. Janina Juškevičiūtė, MRU VSF

Administracinių baudų priverstinio išieškojimo problemos. Doc. dr. Egidija Stauskienė, dr. Vigintas Višinskis, MRU TF

Studentai apie mokomąją praktiką. Doc.dr. Nijolė Bankauskienė KTU; Egidijus Nedzinskas, doc.dr. Antanas Janušauskas, MRU VSF

Kompozicinių portretų nagrinėjimo informatikos studijose aspektai. Doc.dr. Raimondas. Vasiliauskas, doc.dr Viktoras Stupak, MRU VSF

MRU VSF I-II kurso studentų laimingiausių ir nelaimingiausių dienų apžvalga. Timas Petraitis, MRU VSF

Proporcingumo principo reikšmė administracinio poveikio priemonių taikyme. Doc. dr Linas Meškys, dr Aušra Kargaudienė VDU TF


STENDINIAI  PRANEŠIMAI

Kelių eismo saugumo užtikrinimo psichologiniai aspektai. Valentinas Tumas, Viačeslav Čigrin, MRU  VSF

Skirtinga profesine veikla užsiimančių asmenų psichikos sutrikimai. Prof. hab.dr. Gediminas Žukauskas, Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba,
Doc.dr. Eduardas Razgauskas, Vilniaus universitetas, Doc. dr. Robertas Veršinskas, MRU  VSF

Administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problemos viešosios tvarkos pažeidimų atveju. Prof hab. dr. Edita Gruodytė, MRU  VSF

Coercive administrative means - a violation of human rights or a guarantee of society's security. Kristina Mikalauskaitė-Šostakienė, MRU  VSF

VSAT pareigūnų kompetencijų tobulinimo pagal mokymus ,,Šengeno teisyno reikalavimų taikymas“ analizė. Danguolė Seniutienė, MRU  VSF

Right to Education and Its Scope in the International Legal Instruments. Aurelija Pūraitė,. Audrius Zykevičius, MRU  VSF

Problems in the translation of law terminology. Aušra Stepanovienė, MRU  VSF

Berufswortschatzlernstrategien der deutschlerner an der universität. Giedrė Paurienė, MRU VSF

Iššūkiai nacionaliniam saugumui. Prof. dr. Birute Praneviciene,doc. dr. Saulius Greičius, MRU VSF

Subjektyvūs ir objektyvūs streso veiksniai statutinėje organizacijoje. Doc.dr. Laima Ruibytė, Vilius Velička

Būsimųjų pareigūnų subjektyvaus studijų proceso kokybės vertinimo aspektai. Doc.dr. Algirdas Muliarčikas

Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747