Naujienos

Konferencijos, seminarai
 
2009 m. gruodžio 18 d. vyko Respublikinė mokslinė konferencija "Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka"
2009 gruodžio 18 d. Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete vyks respublikinė mokslinė konferencija "Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka"

PROGRAMA

Konferencijos pradžia
10.00 – 10.10  val.    Įžangos žodis
MRU Viešojo saugumo fakulteto dekanas
Doc.dr.Saulius Greičius            

KONFERENCIJOS
PRANEŠIMAI (posėdžių salė)
Posėdžio pirmininkas
Doc. dr. Algirdas Muliarčikas

9.00 – 10.00 val. dalyvių registravimas

9.30 - 10.00 stendiniai pranešimai

10.15 Subjektyvių portretų panaudojimas nusikaltimų tyrime: Lietuvos praktika ir problemos. Doc. J. Juškevičiūtė, MRU VSF; Sergej Boldyrev, Vilniaus apskrities VPK Kriminalistinių tyrimų skyrius

10.30 Visuomenės saugumo ir sveikatos užtikrinimas, taikant nacionalines sankcijų priemones, vadovaujantis Aarhus konvencija. Ingrida Ilgauskienė MRU VSF

10.45 Asmens laisvės ribų klausimas. Doc. dr.Nijolė Aukštuolytė, MRU VSF

11.00 KLAUSIMAI IR DISKUSIJOS

11.15 - 11.30 KAVOS PERTRAUKA

DARBAS SEKCIJOSE
I sekcija: Visuomenės saugumo užtikrinimo teisinės ir organizacinės priemonės. (207 a.)
Pirmininkas - Doc. dr. dr V. Stupak

11.30 Neviešo pobūdžio procesinės prievartos priemonės. Gediminas Bučiūnas, MRU VSF

11.45 Kompiuteriniai nusikaltimai ir incidentai Lietuvoje. Analizė ir prognozė.
Doc. dr V. Stupak, doc. dr R. Vasiliauskas, I. Trofimovas, MRU VSF

12.00 Finansinių nusikaltimų tyrimo sistema Lietuvoje. Andrius Būdvytis, MRU VSF

13.15 Policijos specialiųjų priemonių panaudojimo aspektai. Aurelija Morkūnienė, doc. dr. Robertas Veršinskas, MRU VSF.

12.30 Policijos pareigūnų taikomų administracinės prievartos priemonių suderinamumas su žmogaus teisių apsauga Kristina Mikalauskaitė Šostakienė, MRU VSF

12.45 Policijos pareigūnų vaidmuo nustatant nusikalstamos veikos požymius ir kvalifikuojant nusikaltimus. Kryzantas Bulotas, MRU VSF

13.00 Terorizmas ir žmogaus teisių apsaugos problema. Žana Vašcova, MRU VSF

13.15 Aplinkos ministerijos vaidmuo užtikrinant statybų ir teritorijų planavimo teisėtumą. Dr. Dainius Raižys, MRU VSF

II sekcija Socialiniai ir psichologiniai visuomenės saugumo aspektai. (209 a.)
Pirmininkė - Doc. dr.Laima Ruibytė
    
11.30 Policijos pareigūnų profesinio pervargimo ryšys su darbo ir šeimos sąveikos ypatumais. Dovilė Bubnienė. KAMVKC

11.45 Pareigūnų bendravimo ypatumai laidoje „Farai“. Laidoje "Farai" formuojamas policijos įvaizdis. Timas Petraitis, MRU VSF

12.00 Būsimųjų statutinių pareigūnų požiūris į specialų fizinį rengimą. Doc. dr. Robertas Veršinskas, Dovydas Ivanovas, MRU VSF

12.15 Organizacinio streso ypatumai statutinėje organizacijoje. Doc. dr.Laima Ruibytė, Vilius Velička, MRU VSF

12.30 Policijos pareigūno emocinių būsenų pasireiškimas konfliktinėse situacijose. Edmundas Štarevičius, doc. dr. Robertas Veršinskas, MRU VSF

12.45 Studentų psichomotorinių savybių tyrimas. Viačeslav Čigrin, MRU VSF.

13.00 Specialiųjų dalykų įtaka profesijos pasirinkimui. Vladimiras Andrejevas, MRU VSF

13.15 Profesinės etikos kategorijų sąvokos, ypatumai bei socialinės funkcijos. Doc.dr. Gediminas Bubnys, MRU VSF

• • •
DISKUSIJOS IR KONFERENCIJOS APIBENDRINIMAS          (13.15 val.)
(posėdžių salė)

STENDINIAI  PRANEŠIMAI
(9.30- 10.00 val.)

Policijos specialiųjų priemonių panaudojimo aspektai teisėtvarkos pažeidimų likvidavimo kontekste. Aurelija Morkūnienė, doc.dr. Robertas Veršinskas, MRU VSF

Būsimų policijos pareigūnų fizinio parengtumo dinamika. Aurelija Morkūnienė,  doc. dr. Robertas Veršinskas, MRU VSF

Depresijos ir manijos anketinio tyrimo duomenys iš įvairių Lietuvos Respublikos įkalinimo įstaigų. Doc. dr. Robertas Veršinskas, MRU VSF

Aggression  in Penitentiary System. Doc. dr. Robertas Veršinskas, MRU VSF

Agresijos lygio ypatumai skirtinguose socialiniuose sluoksniuose. Doc. dr. Robertas Veršinskas, prof. Gediminas Žukauskas, Martynas Veršinskas, MRU VSF

Kovinių imtynių pratybų krūvių charakteristika MRU Viešojo saugumo fakultete. Dovydas Ivanovas, MRU VSF

Konfliktiškumas LKKA ir MRU Viešojo saugumo fakulteto imtynių komandose. Aurelija Morkūnienė, MRU VSF

Policijos specialiųjų priemonių panaudojimo subjektai Lietuvoje ir jų diskrecija. Aurelija Morkūnienė, doc.dr. Algirdas Muliarčikas, MRU VSF

MRU VSF studentų užsienio kalbų mokymosi poreikių tyrimas. Giedrė Paurienė, Aušra Stepanovienė, MRU VSF

Lernstrategien der Deutschlerner an der Fakultät für Offentliche Sicherheit beim Wortschatzlernen. Giedrė Paurienė, MRU VSF
        
Lexical Features of Translation. Aušra Stepanovienė, MRU VSF

Kardomosios priemonės - namų arešto sampratos, skyrimo tvarkos bei vykdymo kontrolės apžvalga. Marijus Šalčius, MRU VSF

Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo proceso ypatumai ikiteisminiame baudžiamojo proceso etape. Mindaugas Šukys, MRU VSF

Nusikalstamų veikų, susijusių su nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu, kriminalistinė charakteristika. Rolandas Šlepetys, MRU VSF

VSF Studentų bendrųjų gebėjimų ugdymas studijų procese. Egidijus Nedzinskas, Antanas Janušauskas, MRU

Šaunamojo ginklo panaudojimo teisinio reglamentavimo problematika Lietuvos policijoje. Ingrida Kairienė, MRU VSF

Policija ir smurtas šeimoje. Ramona Jakaitienė, MRU VSF

Implementation Issues Of Articles 2 and 3 Of The Convention On Human Rights In Respect Of Public Safety.  Aurelija Pūraitė , MRU VSF

Valstybės sienos apsaugos tarnybai priskirtų funkcijų realizavimo probleminiai aspektai. Danguolė Seniutienė, MRU VSF

Bendrojo lavinimo, profesinių ir aukštųjų mokyklų vaidmuo vieningoje civilinės saugos mokymo sistemoje. Rolandas Nagrockas, MRU VSF

VSAT pareigūnų kompetencijų tobulinimo pagal Specialiosios tranzito schemos mokymus ,,Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų ir supaprastinto tranzito dokumentų sistema“ analizė. Danguolė Seniutienė, MRU VSF


Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747