Naujienų archyvas

Renginiai ir įvykiai

 
2011 spalio 24 - 28 dienomis fakultete lankėsi Latvijos Respublikos Valstybės sienos apsaugos koledžo delegacija.
Išsamiau
Spalio 21 d. Viešojo saugumo fakulteto dėstytojai susitiko su Arkivyskupu S. Tamkevičiumi. Įvyko pokalbis tema "Globalizacija. Vertybinių orientacijų transformacija".
Spalio 13 d. Viešojo saugumo fakultete lankėsi Garliavos vidurinės mokyklos moksleiviai.
Spalio 13 d. Viešojo saugumo fakultete lankėsi Garliavos vidurinės mokyklos moksleiviai. Jaunuoliai išklausė paskaitą "Žalingų įpročių prevencija", kurią perskaitė Valstybės sienos apsaugos katedros lektorius V. Andrejevas. Moksleiviai buvo pakviesti į kriminalistikos ir baudžiamojo proceso katedros laboratoriją, kurioje pamatė naujausius mikroskopus,  sudėtingą aparatūrą, kurios pagalba nustatomi nusikaltimų vykdytojai. Nusikaltimo įrankius, kurie buvo atimti iš nusikaltėlių, parodė Kriminalinės technikos specialistas J. Jurčiukonis.
Spalio 12 dieną Viešojo saugumo fakulteto Didžiojoje salėje įvyko Trečiojo amžiaus universiteto Kauno apskrities filialo Teisės fakulteto mokslo metų atidarymo šventė
Virš 100 Kauno miesto gyventojų,  Trečiojo amžiaus universiteto Kauno apskrities filialo Teisės fakulteto klausytojų,  pradėjo 2011/2012 mokslo metus.
Gausiai susirinkusius klausytojus pasveikino Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto doc.dr. K.Vitkauskas,
VDU  Teisės fakulteto prodekanas M.Bilius, Kauno miesto Tarybos narė  A.Banevičienė, Alumni klubo valdybos narė G.Kalinauskienė.
Sveikindama  studentus ir svečius  fakulteto dekanė B.Štuikienė  pasidžiaugė gausiai besirenkančiais miestiečiais,  pristatė mokslo metų programą,
aptarė organizacinius klausimus.
Spalio 12 dieną fakulteto didžiojoje salėje atidaryta Irenos Grabienės tapybos darbų paroda.
Irena Grabienė Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto darbuotoja.
Žiūrint į kruopščiai atliktus paveikslus suprantame, kad dailininkė  priverčia žiūrovą svajoti, susimąstyti, stabtelėti ir atpažinti kažkur matytus vaizdus.
Paveikslai neturi pavadinimų, nes autorė sąmoningai to atsisakė. Ji nori, kad parodos lankytojas sustotų ir pats surastų, suteiktų kiekvienam matytam vaizdui savo pavadinimą. Dailininkė prasitarė, jog nori pasidalinti grožiu, o geriausiai tai galima atlikti - grožį saugant  paveiksluose.
Tai kokios paslaptys saugomos Irenos Grabienės paveiksluose? Kviečiame aplankyti parodą.
Išsamiau
Spalio 5 d. aktų salėje įvyko priesaikos priėmimo šventė
123 – tai tiek Viešojo saugumo fakulteto I kurso studentų, iškilmingos ceremonijos metu pasižadėjo gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kitus įstatymus, saugoti Universiteto garbę, paklusti jo statutui, dorai atlikti savo pareigas.
Fakulteto Dekanas doc.dr. Saulius Greičius nuoširdžiai sveikindamas pirmakursius linkėjo sąžiningai tarnauti Lietuvos Respublikai ir jos žmonėms.
Išsamiau


Atgal