Mokymasis visą gyvenimą

2014 ir 2015 m., įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą paradigmą, įvairiuose kursuose dalyvavo daugiau negu 300 pareigūnų (PD ir VSAT).

VSF laukiami svečiai - Trečiojo amžiaus universiteto Teisė fakulteto klausytojai (kurių - virš šimto); dekanės dr. B. Štuikienės suburti entuziastai studijuoja teisę, skaito poeziją,praturtina VSF gyvenimą.

VSF bendruomenė dalyvauja mokymosi visą gyvenimą veiklose, dalyvaudama konferencijose, organizuodama renginius, vykdydami projektus, tiesiogiai skiriamus dirbančiųjų pareigūnų kompetencijų tobulinimuisi. Pvz., VSF vykdomas projektas "Policijos departamento prie ir vidaus reikalų ministerijos ir pavaldžių policijos įstaigų tyrėjų perkvalifikavimo modulių rengimas ir įgyvendinimas bei kvalifikacijos tobulinimas“: (projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-015; LR Švietimo ir mokslo ministerija, VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, prioritetas: VP1-2 Mokymasis visą gyvenimą, uždavinys: VP1-2.2 Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę; priemonė: VP1-2.2-ŠMM-04-V Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas).

VSF bendruomenė dalyvauja profesinėse organizacijose (pvz., CEPOL), asociacijose, naudojasi jų teikiamomis galimybėmis profesiniam tobulinimuisi ir prisideda prie galimybių plėtotės. CEPOL akcentuoja profesinį tobulinimąsi, ir kaip vieną esmingų mokymosi visą gyvenimą formų, ir kaip būtiną prielaidą kokybiškam pareigūno darbui, akcentuoja būtinybę tyrinėti savo praktiką ir infomuoti kolegas apie efektyvias praktikas. Plačiau ...

2016 m. balandžio 29 d. MRU VSF bendruomenę pasiekė džiugi žinia, kad CEPOL atrinko ir pakvietė Viešojo saugumo fakultetą sudaryti CEPOL Partnerystės sutartį, numatančią kvalifikacijos kėlimo teisėsaugos pareigūnams Europos Sąjungoje veiklas.

2016 gruodžio 14 d., Trečiojo amžiaus universiteto Teisė fakulteto ir Viešojo saugumo fakulteto studentija pasveikino vieni kitus gražių artėjančių švenčių proga

2016 m. balandžio 11 d. Trečiojo amžiaus Teisės fakultetas minėjo gražų 10-ies metų veiklos jubiliejų. Dekanė p. B. Štuikienė pasidžiaugė bendradarbiavimu su Lietuvos, Kauno inteligentija, daugiau negu 100 dalyvių vardu padėkojo nuolatiniams prelegentams, gražios idėjos palaikytojams; VSF dekanas prof.dr. S. Greičius, sveikindamas bendruomenę, baigiančią 10 studijų metus pasidžiaugė puikiu TAU aktyvo ir visų dalyvių pavyzdžiu: pagarba teisei, mokymuisi, teisinei minčiai.

2015 m. gegužės 9 d. įteikti Įvadinių kursų baigimo pažymėjimai 22 kursantams, susiejusiems savo gyvenimą su atsakinga ir tokia reikalinga policijos pareigūno profesija. Policijos departamento Personalo valdybos viršininkas p. Tomas Bikmanas tardamas sveikinimo žodį pažymėjo profesijos raidos, veiklos kaitos bei asmeninės atsakomybės ryšio svarbą šiame darbe.

2015 rudenį Trečiojo Amžiaus Universiteto Teisės fakultetas pradėjo dešimtuosius studijų metus. Gražus, prasmingas bendradarbiavimas atsiskleidžia keliais aspektais. Gruodžio pardžioje TAU lankytojai padovanojo VSF bendruomenei nuostabią žaliaskarę eglutę, o VSF studentai TAU dalyviams - prasmingas Lietuvos poetų  eiles. Dėkojame dekanei p. B. Štuikienei, dr. Rasai Dobržinskienei, gerb. Aidai Čižikaitei už šventinę nuotaiką fakultete.

2015 balandžio 15 d. Trečiojo Amžiaus Universiteto Teisės fakultetas pažymėjo jau  devintų studijų metų pabaigą. Dekanė p. B. Štuikienė pažymėjo, kad  teisinis sąmoningumas yra viena iš teisingos, ramios, garbingos gyvensenos prielaidų. 

Siekiant tobulinti kompetencijas, VSF bendruomenė dalyvauja mokymuose, padedančiuose geriau parengti  studijų medžiagą

Viešojo saugumo fakulteto kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747