Valstybės sienos apsaugos katedra
 
2019

Muliarčikas Algirdas Analysis of physical fitness indicators’ dynamics of future statutory officers in 2014-2018 // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security of public order : scientific articles. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo akademija. ISSN 2029-1701. eISSN 2335-2035. 2019, [t.] 22, p. 82-97. DOI: 10.13165/PSPO-19-22-06. [International Security & Counter-Terrorism Reference Center] [M.kr.: S 001]

2018

Butrimė Edita, Zuzevičiūtė Vaiva Possible risks in social networks: awareness of future law-enforcement officers // Trends and Advances in Information Systems and Technologies : WorldCIST'18: World Conference on Information Systems and Technologies : 27-29 March, Naples, Italy : conference proceedings : vol. 2 / editors: Álvaro Rocha, Hojjat Adeli, Luís Paulo Reis, Sandra Costanzo. Cham : Springer, 2018. ISBN 9783319777115. eISBN 9783319777122. p. 1056-1066. (Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC). Human-Computer Interaction. Conference paper, ISSN 2194-5357 ; vol. 746). DOI: 10.1007/978-3-319-77712-2_101. [Scopus; SpringerLink] [M.kr.: S 007, S 008]

Butrimė Edita, Zuzevičiūtė Vaiva First-year university students’ attitude on communication in university’s intranet // ICERI Proceedings : ICERI2018 Proceedings – 11th annual international conference of education, research and innovation : 12-14 November, 2018, Seville, Spain / International Association of Technology, Education and Development (IATED). Seville : IATED Academy, 2018. ISBN 9788409059485. eISSN 2340-1095. p. 5966-5971. DOI: 10.21125/iceri.2018.2404. [IATED digital library; Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (Web of Science)] [M.kr.: S 007]

Muliarčikas Algirdas Analysis of students’ physical health monitoring characteristics = Studentų požiūrio į savarankišką fizinį aktyvumą aspektai // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (20) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (20). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. eISSN 2335-2035. 2018, Nr. 20, p. 191-207. [International Security & Counter-Terrorism Reference Center] [M.kr.: S 007]

2017

Greičius Saulius, Tumalavičius Vladas Decision making of the ensuring public security at the level of the state territorial borders / Vladas Tumalavičius, Saulius Greičius. Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. 2017, vol. 7, no. 1. p. 27-37. ISSN: 2029-7017 ; DOI: 10.9770/jssi.2017.7.1(3).

Seniutienė Danguolė, Valkavičius Darius , Greičius Saulius, Zuzevičiūtė Vaiva Protecting State Border: Risk and Prevention. Economic Dimension. Montenegrin Journal of Economics, 01 September 2017, Vol.13(3), pp.43-51 ISSN: 1014-2541 ; ISSN: 1800-5845 ; DOI: 10.14254/1800-5845/2017.13-3.4

Seniutienė Danguolė, Greičius Saulius, Pūraitė Aurelija Managing State Border in the Context of Migration Crisis in Europe: Lithuanian Case. Montenegrin Journal of Economics, 01 September 2017, Vol.13(3), pp.31-42 [Recenzuojamas leidinys] ISSN: 1800-5845 ; ISSN: 1800-6698

Seniutienė, Danguolė , Greičius, Saulius , Valkavičius, Darius, Zuzevičiūtė Vaiva Protecting state border: risk and prevention. Economic dimension. Montenegrin journal of economics. Podgorica : Economic laboratory transition research. 2017, vol. 13, no. 3. p. 43-51.[Recenzuojamas leidinys] ISSN: 1800-5845 ; DOI: 10.14254/1800-5845/2017.13-3.4.

Butrimė, Edita , Zuzevičiūtė, Vaiva Rizika socialiniuose tinkluose. Būsimųjų teisėsaugos pareigūnų informuotumas. Kompiuterininkų dienos - 2017 / Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Vilnius : Žara, 2017. p. 19.

Butrimė, Edita , Zuzevičiūtė, Vaiva Virtual learning environments and enrichment of learning in a contemporary higher education: reality or aspiration? ALTA’2017, Advanced learning technologies. Smart education : conference proceedings = Pažangios mokymosi technologijos, konferencijos pranešimų medžiaga, 2017 m. lapkričio 16 d. |Kaunas : Kaunas University of Technology. 2017. p. 9-91. ISSN: 2335-2140.

Butrimė, Edita , Zuzevičiūtė, Vaiva Rizika socialiniuose tinkluose: būsimųjų teisėsaugos pareigūnų informuotumas. Informacijos mokslai. Vilniaus universiteto leidykla. 2017, t. 79. p. 7-16. [Recenzuojamas leidinys]ISSN: 1392-0561 ; DOI: 10.15388/Im.2017.79.11373.

Čigrin, Viačeslav Šaudmens efektyvumas arba stabdomoji kulkos galia. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (18) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (18). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. 2017, Nr. 18. p. 254-267.[Recenzuojamas leidinys] ISSN: 2029-1701.

Čigrin, Viačeslav Šaudmens efektyvumas arba stabdomoji kulkos galia = Ammunition efficiency or bullet stopping power. Kaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2017, 2017. Kiti ID: 2029–1701 ; Kiti ID: elaba:22964977.

Greičius, Saulius, Zuzevičiūtė, Vaiva Lithuanian state border guards’ opinions on diversity. Political and economic self-constitution : Citizenship identity and education : proceedings of the V international scientific and practical seminar, May 26th, 2017, Corinth, Greece / ed. by Irina Bondarevskaya, Despina Karakatsani. Kyiv : Dionat, 2017, 2017. p. 60-65. ISBN: 9786177250950.

Greičius, Saulius , Pranevičienė, Birutė, Pūraitė, Aurelija, Margevičiūtė, Agnė Issues of financing Lithuanian higher education institutions. Greičius, Saulius ; Mykolo Romerio universitetas ; Pranevičienė, Birutė ; Mykolo Romerio universitetas ; Pūraitė, Aurelija ; Mykolo Romerio universitetas ; Margevičiūtė, Agnė ; Mykolo Romerio universitetas. Society. Integration. Education : proceedings of the scientific conference, May 26th - 27th, 2017. Rezekne : Rezekne Academy of Technologies. 2017, vol. 4. p. 233-245. ISSN: 1691-5887 ; DOI: 10.17770/sie2017vol4.2312.

Muliarčikas, Algirdas Studentų nuomonės apie fizinės sveikatos gerinimo aspektus analizė = Analysis of students’ opinion on aspects of physical health enhancement. Kaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2017, 2017. Kiti ID: 2029–1701 ; Kiti ID: elaba:22967252.

Muliarčikas, Algirdas , Zuzevičiūtė, Vaiva Citizenship education of future law enforcement officers: Lithuanian case. Political and economic self-constitution : Citizenship identity and education : proceedings of the V international scientific and practical seminar, May 26th, 2017, Corinth, Greece / ed. by Irina Bondarevskaya, Despina Karakatsani. Kyiv : Dionat, 2017, 2017. p. 38-42. ISBN: 9786177250950.

Muliarčikas, Algirdas Studentų nuomonės apie fizinės sveikatos gerinimo aspektus analizė. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (18) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (18). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. 2017, Nr. 18. p. 209-219.[Recenzuojamas leidinys] ISSN: 2029-1701.

Muliarčikas, Algirdas Analysis of findings on the perspectives of students on independently organised sports/physical activities. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. 2017, Nr. 19. p. 45-54. [Recenzuojamas leidinys] ISSN: 2029-1701.

Muliarčikas, Algirdas Analysis of students’ physical health monitoring characteristics. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (20) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (20). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. 2018, Nr. 20. p. 191-207.[Recenzuojamas leidinys] ISSN: 2029-1701.

Seniutienė Danguolė, Greičius Saulius, Pranevičienė Birutė, Petrauskaitė Audronė The decision making in implementing joint study programmes in Europe: a case of European joint master's in strategic border management / XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties" (PDMU-2017) : August 14-19, 2017, Dedicated to 80-th anniversary of professor Yurii Yermaliev, Vilnius, Lithuania : Abstracts / Taras Shevchenko National University of Kyiv, General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, International Institute for Applied Systems Analysis ... [et al.]. Kyiv : Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2017, 2017. p. 58. ISBN: 9786177530076.

Seniutienė Danguolė ir bendraautoriai Visuomenės saugumas ir darni plėtra: visuomenės saugumo aktualijos ir probleminiai klausimai : kolektyvinė monografija / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas, 2017. 257 p. ISBN: 9789955198918 el. dokumentas.

Seniutienė, Danguolė , Greičius, Saulius, Pūraitė, Aurelija Managing state border in the context of migration crisis in Europe: Lithuanian case. Montenegrin journal of economics. Podgorica : ELIT - Economic Laboratory for Transition Research : Faculty of Economics. 2017, vol. 13, iss. 3. p. 31-42. [Recenzuojamas leidinys] ISSN: 1800-5845 ; DOI: 10.14254/1800-5845/2017.13-3.3.

Seniutienė, Danguolė , Greičius, Saulius , Pranevičienė, Birutė, Pūraitė, Aurelija Tendencies of international migration in Europe: is it possible to control migration and its impact on public security in Europe in an era of globalisation? Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17 th international scientific conference, 4th - 5th October, 2017 Rajecke Teplice, Slovak Republic. Zilina : University of Zilina, 2017, 2017. p. 2120-2126. ISBN: 9788081542121.

2016

Butrimė Edita Masinių atvirų internetinių kursų kokybės užtikrinimo aspektai. // ALTA 16 : Pažangios mokymosi technologijos : konferencijos pranešimų medžiaga = Advanced learning tecnologies : conference proceedings. Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2016. ISSN 2335-2140. 2016, [t.] 16, p. 47-61.

Butrimė Edita, Zuzevičiūtė Vaiva The dynamics of students’ perspective on their readiness to use virtual learning environment. // ALTA 16 : Pažangios mokymosi technologijos : konferencijos pranešimų medžiaga = Advanced learning tecnologies : conference proceedings. Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2016. ISSN 2335-2140. 2016, [t.] 16, p. 10-17.

Butrimė Edita, Zuzevičiūtė Vaiva Contemporary university and virtual learning environments - pathway towards effectiveness or alienation? // ICERI 2016 Proceedings : 9th annual international conference of education, research and innovation : Seville, Spain. 14-16 November, 2016. Valencia : IATED, 2016. ISSN 2340-1095. ISBN 9788461758951. P. 8839-8846.

Butrimė, Edita , Zuzevičiūtė, Vaiva Students’ / future law - enforcement officers’ perspective on safety in the digital space. // Kultura bezpieczeństwa : Nauka – Praktyka – Refleksje. Kraków : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”. ISSN 2299-4033. 2016, Nr 23, p. 46-55.

Čigrin Viačeslav Šaudymo mokymo proceso optimizavimo ypatumai: šūvio taiklumas. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (17) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (17) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2016, [t.] 17, p. 45-53.

Čigrin Viačeslav Šaunamojo ginklo panaudojimo praktika policijos veikloje 2015 metais. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (16) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (16) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2016, [t.] 16, p. 49-61.

Greičius, Saulius, Ancelis, Petras, Aleksandravičius Povilas, Beinoravičius Darijus, Birmontienė Toma, Černius Gintaras, Dromantienė Leta, Gudelienė Nomeda, Jakulevičienė Lyra, Jarašiūnas Egidijus, Maksimaitis Mindaugas, Mesonis Gediminas, Monkevičius Algirdas, Puksas Andrius, Rakauskienė Ona Gražina, Šlapkauskas Vytautas, Vainiutė, Milda Universitas est. Mykolo Romerio universitetui 25 : Liber Amicorum Alvydui Pumpučiui : [mokslo studija] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Vitae Litera, 2016. 438 p. : faks., iliustr., portr. ISBN 9789955198000.

Janušauskas Antanas The contemporary problem of police corruption. // Инновации в технологиях и образовании : cборник статей IX международной научно-практической конференции (18-19 маpta 2016 г.) : 3 часть / Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия. Белово, Велико-Тырново : Изд-во филиала КузГТУ, 2016. 2016, ч. 3, ISBN 9785906888037. P. 211-214.

Janušauskas Antanas,, Kairienė Ingrida Manifestation of corruption in Lithuania's police and in the state border guard service. // Инновации в технологиях и образовании : cборник статей IX международной научно-практической конференции (18-19 маpta 2016 г.) : 3 часть / Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия. Белово, Велико-Тырново : Изд-во филиала КузГТУ, 2016. 2016, ч. 3, ISBN 9785906888037. P. 214-217.

Muliarčikas Algirdas, Štarevičius Edmundas Bazinių savigynos veiksmų ir jų derinių atlikimo technikos sąsajos analizė. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (16) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (16) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2016, [t.] 16, p. 129-141.

Seniutienė Danguolė, Kasparavičienė Asta Notariato veiklos teisinio reguliavimo socialinis veiksmingumas. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (16) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (16) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2016, [t.] 16, p. 93-110.

Seniutienė Danguolė The challenges of migration and critical issues. // Border security and management = Robežu drošība un pārvaldība : 6th international scientific and practical conference, 11-12.05.2016. Journal of internal security and civil defence sciences / State Border Guard College, Rezekne Academy of Technologies. Rezekne : State Border Guard College. 2016, vol. 1, no. 6, ISBN 9789934838842. p. 95-103.

2015

Butrimė Edita, Zuzevičiūtė Vaiva, Vitkutė-Adžgauskienė Daiva Are universities able to use the potential of students – digital natives? // Verbum : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Užsienio kalbų institutas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-6223. 2015, Nr. 6, p. 233-247 : pav.

Butrimė Edita , Zuzevičiūtė Vaiva , Vitkutė-Adžgauskienė Daiva , Statkevičienė Vida Digital native student’s attitude on learning using ICT tools. // ALTA'15. Pažangios mokymosi technologijos = Advanced learning technologies : konferencijos pranešimų medžiaga, 2015 m. gegužės 7 d. / Nacionalinė distancinio mokymo asociacija, Kauno technologijos universitetas. Informatikos fakultetas, Nacionalinė skaitmeninė koalicija, Baltijos edukacinių technologijų institutas. Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2015. ISSN 2335-2140. p. 24-29.

Butrimė Edita, Zuzevičiūtė Vaiva , Vitkutė-Adžgauskienė Daiva Are universities able to use the potential of students - digital natives? // Linguistic, educational and intercultural research 2015 (LEIC Research 2015) : conference programme : 6th international scientific conference, 17-18 September 2015 Vilnius, Lithuania / Vilnius university. Institute of foreign languages. Vilnius : VU l-kla. ISBN 9786094595868. P. 21-22.

Čigrin Viačeslav Islamas šiuolaikiniame pasaulyje. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (15) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (15) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2015 [t.] 15, p. 50-58.

Janušauskas Antanas, Tumas Valentinas Current issues of e-government now. «Электронное правительство в регионах : проблемы и перспективы» : cборник статей : Международная научная конференция / Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия. Изд-во филиала КузГТУ ; Изд-во Ун-та «Св. Кирилла и Св. Мефодия» (Bulgaria). 2015. ISBN 9786192080112 P. 13-16

Janušauskas Antanas New challenges to national security of Lithuania. Sapere Aude 2015 : Todays concepts : reviewed proceedings of the international scientific conference on pedagogy and psychology : April 20 – 24, 2015 Hradec Králové, the Czech Republic. Vol. V. Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. ISBN 9788087952092, P. 199-204

Janušauskas Antanas, Kairienė Ingrida Potential threats to Lithuania nacional security. // Scientific challenges social and humanitarian challenges 2015 = Wyzwania naukowe Socjalno-humanitarne wyzwania Roku 2015 : V Miжнapoднa нayкoвo-пpaктичнa конференцiя соціально-гуманітарні виклики 2015 poку / National academy of scientific development. Lviv : National academy of scientific development. ISSN 2411-3506. T. 1 (2015), p. 25-28.

Janušauskas Antanas , Aleksonis Gediminas The search of new investigation methods in forensic medicine. // Инновации в технологиях и образовании: cборник статей VIII международной научно-практической конференции (5-6 марта 2015 г.). 2 часть / Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия. Белово ; Велико Тырново : Филиал КузГТУ, 2015. ISBN 9785906805560. P. 10-14.

Muliarčikas Algirdas The analysis of the reciprocity of subjects and its impact on the quality of studies. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2015 [t.] 13, p. 112-130.

Seniutienė Danguolė, de Oliveira Paulo Fernando Violante Migration: trends, dynamics and critical issues. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2015 [t.] 13, p. 203-222.

2014

1. Janušauskas, Antanas Dilemma of lies detection in criminalistics research. Sylwan : czasopismo lesne. Warsaw : Polskie Towarzystwo Lesne. ISSN 0039-7660. Vol. 158, iss. 5 (2014), p. 208-221. (straipsnis ISI Master Journal List)

Andrejevas, Vladimiras Изучение специальных предметов как основа выбора специальности. // Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā : V starptautiskās pētnieciskās konferences materiāli = Инновации в профессиональной подготовке пограничников : материалы V международной исследовательской конференции : Rēzekne, 7.- 8. 05. 2014 / Latvijas Respublikas Valsts robežsardzes koledžā. Rēzekne : Valsts robežsardzes koledžā, 2014. ISBN 9789934838828. P. 44-51

Andrejevas, Vladimiras Narkomanijos socialinis aspektas : Mykolo Romerio universiteto viešojo saugumo fakulteto studentų nuomonė. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (11) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (11) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2014 [t.] 11, p. 19-34

Janušauskas Antanas, Seniutienė Danguolė, Kairienė Ingrida The problem of corruption and its manifestation in Lithuania‘s police and in the state border guard service. Ciência e Técnica Vitivinícola. Dios Portos : Estacao Vitivinicola Nacional. ISSN 0254-0223. Vol. 29, no. 6 (2014), p. 58-71. (Straipsnis ISI Master Journal List)

Janušauskas Antanas, Nagrockas Rolandas Contemporary potential threats to Lithuania national security and critical issues for police and state border guard officers’ education. Mitteilungen Klosterneuburg. Klosterneuburg : Hoehere Bundeslehranstalt und Bundesamt fuer Wein- und Obstbau. ISSN 0007-5922. 2014, vol. 64, iss. 9, p. 213-225.[Straipsnis ISI Master Journal List, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

Janušauskas Antanas Legal norms and standards in polygraph examination in Lithuania. Proceedings of MAC-ETeL 2014 : multidisciplinary academic conference on education, teaching and e-learning in Prague 2014. Prague : MAC Prague consulting, 2014. ISBN 9788090544277, P. 1-6

Janušauskas Antanas Actualities of police officers education and training in Lithuania. Mezinárodní vědecká konference Evropské pedagogické fórum 2014 : proměny pedagogiky a psychologie : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference = European pedagogy forum 2014 : changes of pedagogy and psychology : November 24 – 28, 2014 Hradec Králové, The Czech Republic. Vol. IV. Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. ISBN 9788087952054, P. 30-35

Janušauskas Antanas Education actualities of police officers in Lithuania. International Journal of Current Research. ISSN 0975-833X. 2014, vol. 6, iss. 9, September, p. 8958-8962

Janušauskas Antanas Dilemma of lies detection in criminalistics research. Journal of law and criminal justice. New York : American Research Institute for Policy Development. ISSN 2374-2674. 2014, vol. 2, no. 1, p. 137-149

Janušauskas Antanas Border security - basis for national security. Transgraniczność jako czynnik rozwoju regionu (na przykładzie województwa podlaskiego). T. 1 : Szanse i zagrożenia rozwoju współpracy wschodnich regionów przygranicznych / redakcja : Aneta Ejsmont ... [et al.]. Suwałki : Wydawnicwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika, 2014. ISBN 9788393434060, P. 61-68

Janušauskas, Antanas, Seniutienė, Danguolė New developments in university education of statutory officers. Proceedings of IAC-ETeL 2014 : international academic conference on education, teaching and e-learning. Prague : MAC Prague consulting, 2014. ISBN 9788090544239, P. 1-7

Janušauskas, Antanas, Tumas, Valentinas Medical professional’s emigration: causes and consequences. European scientific journal. Kočani : European Scientific Institute. ISSN 1857-7881. Vol. 10, no. 8 (2014), p. 47-58

Janušauskas, Antanas, Aleksonis Gediminas The practise as an important object of the study process. Sapere Aude 2014 : pedagogy, psychology and todays world : reviewed proceedings of the international scientific conference, March 24-28, 2014 Hradec Kralove, The Czech Republic. Vol. IV. Hradec Kralove : Magnanimitas, 2014. ISBN 9788087952030, P.431-437

Janušauskas, Antanas Actualities of the European Union external border guards’ education in the context of Lithuanian national security. Wulfenia journal. Klagenfurt : Botanischer Garten des Landes Kärnten. ISSN 1561-882X. 2014, vol. 21, no. 5, p. 91-103. (straipsnis ISI Master Journal List).

Janušauskas, Antanas Contemporary trends and also threats in Lithuanian health care sector. Jökull journal. Reykjavik : Jöklarannsóknafélag Íslands. ISSN 0449-0576. Vol 64, no. 5 (2014), p. 135-149. (straipsnis ISI Master Journal List).

Janušauskas, Antanas, Seniutienė, Danguolė The schengen area and new challenges for member states on state border protection. Инновации в технологиях и образовании : cборник статей VII международной научно-практической конференции (28-29 марта 2014 г.) : 4 часть / Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева ... [et al.]. Белово ; Велико Тырново : Филиал КузГТУ, 2014. ISBN 9789545249662. P. 185-188

Janušauskas, Antanas, Seniutienė, Danguolė European security strategy for the european union external borders guarding issues. Инновации в технологиях и образовании : cборник статей VII международной научно-практической конференции (28-29 марта 2014 г.) : 4 часть / Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева ... [et al.]. Белово ; Велико Тырново : Филиал КузГТУ, 2014. ISBN 9789545249662. P. 181-185

Janušauskas, Antanas, Aleksonis Gediminas New approaches of the security policy in the European Union. Инновации в технологиях и образовании : cборник статей VII международной научно-практической конференции (28-29 марта 2014 г.) : 4 часть / Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева ... [et al.]. Белово ; Велико Тырново : Филиал КузГТУ, 2014. ISBN 9789545249662. P. 178-181

Janušauskas, Antanas Sveikatą stiprinančios aplinkos kūrimas. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (11) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (11) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2014 [t.] 11, p. 88-103

Seniutienė, Danguolė, Janušauskas, Antanas New challenges to national security and border guards training trends. Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā : V starptautiskās pētnieciskās konferences materiāli = Инновации в профессиональной подготовке пограничников : материалы V международной исследовательской конференции : Rēzekne, 7.- 8. 05. 2014 / Latvijas Respublikas Valsts robežsardzes koledžā. Rēzekne : Valsts robežsardzes koledžā, 2014. ISBN 9789934838828, P. 179-188

Štarevičius, Edmundas, Petraitis, Timas Sambo imtynininkų specifinių asmenybės savybių analizė varžybų metu. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (11) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (11) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2014 [t.] 11, p. 208-219.

Štarevičius, Edmundas , Veršinskas, Robertas Борьба как составная часть служебно – прикладной подготовки уставных должностных лиц. // Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā : V starptautiskās pētnieciskās konferences materiāli = Инновации в профессиональной подготовке пограничников : материалы V международной исследовательской конференции : Rēzekne, 7.- 8. 05. 2014 / Latvijas Respublikas Valsts robežsardzes koledžā. Rēzekne : Valsts robežsardzes koledžā, 2014. ISBN 9789934838828. P. [1-14

Tumas, Valentinas, Janušauskas, Antanas The importance of education of general skills in the learning process. Инновации в технологиях и образовании : cборник статей VII международной научно-практической конференции (28-29 марта 2014 г.) : 3 часть / Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева ... [et al.]. Белово ; Велико Тырново : Филиал КузГТУ, 2014. ISBN 9789545249655. P. 99-103

2013

Baltrūnienė Jurgita, Janušauskas Antanas Psychophysiological examination using polygraph: theoretical aspect of the using. Criminalist = Криминалистъ первопечатний : мiжнародний науково-практичний юридичний журнал. Харків : Апостіль. ISSN 2220-7473. № 7 (2013), p. 110-123

Čigrin Viačeslav Неформальное просвещение взрослых в условиях рыночных отношений. Инновации в технологиях и образовании : cборник статей VI международной научно-практической конференции (17-18 мая 2013 г.) : 3 часть / Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия Филиал КузГ P. 291-295

Čigrin Viačeslav Neapykantos nusikaltimai: aktualijos ir tendencijosVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (9) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 9, p. 73-91

Čigrin, Viačeslav Šaunamojo ginklo panaudojimo policijos veikloje analizė. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (10) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (10). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 10, p. 36-44.

Dadelo Stanislavas, Mečkovskis Algis , Štarevičius Edmundas Sports and Combat Sambo exposure and differences in stage-activity. Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas = Education. Physical Training. Sport / Lietuvos sporto universitetas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 1392-5644. 2013, Nr. 2(89), p. 12-18

Greičius, Saulius, Vasiliauskas, Raimondas, Janušas, G, Pilkauskas, K. Authenticity analysis of personal identity documents by the methods of holographic interferometry. // Mechanika / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. 2013, t. 19, Nr. 6, p. 729-733

Janušauskas Antanas Инновации в технологиях и образовании : cборник статей VI международной научно-практической конференции (17-18 мая 2013 г.) : 4 часть / Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия Филиал КузГ P. 56-59

Janušauskas Antanas, Tumas Valentinas Инновации в технологиях и образовании : cборник статей VI международной научно-практической конференции (17-18 мая 2013 г.) : 2 часть. / Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия Филиал Куз P. 309-312

Janušauskas Antanas European international journal of science and technology. Newcastel : Center for Enhancing Knowledge. ISSN 2304-9693. Vol. 2, no. 5 (2013), p. 115-122

Janušauskas Antanas Bezpieczeństwo w procesach globalizacji - dziś i jutro. Tom I / pod redakcją naukową Zbigniewa Grzywny. Katowice : Wyzsza Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, 2013. ISBN 9788387296544, P. 199-216

Janušauskas Antanas Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (9) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 9, p. 133-144

Janušauskas Antanas The teaching practice value in the study process. European international journal of science and technology. Newcastel : Center for Enhancing Knowledge. ISSN 2304-9693. Vol. 2, no. 5 (2013), p. 115-122.

Janušauskas Antanas Contemporary emigration threat to the country’s health care system. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (9) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 9, p. 133-144.

Janušauskas Antanas, Janušauskaitė Aušra Social and legal responsibility of lawyers. Инновации в технологиях и образовании : cборник статей участников VI международной научно-практической конференции (17-18 мая 2013 г.) : 3 часть. / Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия Филиал КузГТУ в г. Белово. Белово : Изд-во филиала КузГТY. ISBN 9789545249136.p. 87-91.

Janušauskas Antanas , Tumas Valentinas Road safety issues actualization. Инновации в технологиях и образовании : cборник статей участников VI международной научно-практической конференции „Инновации в технологиях и образовании“ (17-18 мая 2013 г.) : 2 часть. / Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия Филиал КузГТУ в г. Белово. Белово : Изд-во филиала КузГТY. ISBN 9789545249136. p. 309-312.

Janušauskas Antanas Analysis of training of police. Инновации в технологиях и образовании : cборник статей VI международной научно-практической конференции (17-18 мая 2013 г.) : 4 часть / Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия Филиал КузГ в г. Белово. Белово : Изд-во филиала КузГТY. ISBN 9789545249136. p 56-59.

Janušauskas Antanas Threats to the health care sector in Lithuania. Bezpieczeństwo w procesach globalizacji - dziś i jutro. Tom I / pod redakcją naukową Zbigniewa Grzywny. Katowice : Wyzsza Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, 2013. ISBN 9788387296544, p. 199-216.

Janušauskas Antanas, Janušauskaitė Aušra Professionalism and responsibility importance in the policeman education. Proceedings of IAC-ETeL 2013 : international academic conference on education, teaching and e-learning. Prague : MAC Prague consulting, 2013. ISBN 9788090544215, P. 1-6

Janušauskas Antanas, Seniutienė Danguolė Statutory officer’s training actulaity. European international journal of science and technology. Newcastel : Center for Enhancing Knowledge. ISSN 2304-9693. Vol. 2, no. 8 (2013), p. 1-10

Janušauskas, Antanas, Aleksonis, Gediminas Preparation of Lithuanian police officers. // European scientific journal. Kočani : European Scientific Institute. ISSN 1857-7881. Vol. 9, no. 26 (2013), p. 133-142.

Janušauskas, Antanas, Seniutienė, Danguolė How to become law enforcement officer. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (10) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (10). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 10, p. 62-74.

Janušauskas, Antanas, Seniutienė, Danguolė, Tumas, Valentinas Lithuania in the Schengen area: new challenges to national security and state border guard control. Journal of power, politics & governance. [Monticello : American Research Institute for Policy Development]. Vol. 1 no. 1, December (2013), p. 27-33.

Janušauskas, Antanas How to develop a professional police officer? Journal of education and human development. [Monticello : American Research Institute for Policy Development]. Vol. 2, no. 2, December (2013), p. 24-29

Muliarčikas, Algirdas Būsimųjų statutinių pareigūnų fizinio parengtumo rodiklių dinamikos 2003-2012 m. analizė. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (10) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (10). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 10, p. 121-138.

Muliarčikas, Algirdas Būsimųjų statutinių pareigūnų fizinio parengtumo rodiklių dinamikos 2003-2012 m. analizė. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (10) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (10). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 10, p. 121-138.

Nagrockas, Rolandas Pasieniečio profesijos pasirinkimo motyvacija. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (10) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (10). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 10, p. 139-145.

Seniutienė Danguolė Security and mobility /Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9): mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (9) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 9, p. 235-245

Seniutienė, Danguolė, Ubartas, Linas Tarptautinis bendradarbiavimas tiriant nusikaltimus: teoriniai ir teisiniai pagrindai. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (10) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (10). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 10, p. 251-263

Seniutienė, Danguolė, Oliveira, Paulo Fernando Violante de, Janušauskas, Antanas Challenges to European security in the process of globalization. Journal of international relations and foreign policy. [Monticello : American Research Institute for Policy Development]. ISSN 2333-5866. Vol. 1, no. 2, December (2013), p. 10-17

Štarevičius, Edmundas, Veršinskas, Robertas Būsimųjų statutinių pareigūnių fizinio pajėgumo komponentų lyginamoji analizė 2010-2012 metais. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (10) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (10). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 10, p. 280-289.

Štarevičius, Edmundas, Dadelo, Stanislavas, Mečkovskis, Algis Sports and Combat Sambo exposure and differences in stage-activity. // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas = Education. Physical Training. Sport / Lietuvos sporto universitetas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 1392-5644. 2013, Nr. 2(89), p. 12-18

Štarevičius, Edmundas, Veršinskas, Robertas Būsimųjų statutinių pareigūnių fizinio pajėgumo komponentų lyginamoji analizė 2010-2012 metais. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (10) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (10). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 10, p. 280-289

Tumas Valentinas, Janušauskas Antanas Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (9) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 9, p. 298-308

Tumas Valentinas, Janušauskas Antanas New challenges for public security. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (9) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 9, p. 298-308.

Vasiliauskas, Raimondas, Ragulskis, K., Patašienė, L., Fedaravičius, A. Holographic visualization of cylindrical piezoceramic transducers vibrations. // Приборы и методы измерений : научно-технический журнал. Минск : БИТУ,. ISSN 2220-9506. 2013, № 2 (7), p. 88-93

2012

Andrejevas Vladimiras Būsimų pasieniečių įdarbinimo problemos / Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (7) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (7) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 7, p. 23-40

Andrejevas, Vladimiras, Jurgaitienė, Dalia Narkomanijos prevencijos mokyklose prioritetai Klaipėdos ir Kauno studentų pirmakursių nuomone. // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : šių metų tema "Visuomeninė sąmonė ir lėtinių neinfekcinių ligų valdymas" : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : programa ir konferencijos medžiaga / Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2012. ISBN9789955186380. P. 138-142. santrauka

Andrejevas, Vladimiras Проблемы трудоустройства будущих пограничников // Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā = Инновации в профессиональной подготовке пограничников : IV starptautiskās pētnieciskās konferences materiali = материалы IV международной исследовательской конференции, [2012. gada 8.-10. maijs, Rēzekne] / Latvijas Republikas Valsts robežsardzes koledža. Rēzekne : Колледж государственной пограничной охраны Латвийской республики, ISBN 978-9984-49-546-0 p. 40 -50

Andrejevas, Vladimiras , Jurgaitienė, Dalia, Šopagienė, Diana Сравнительная оценка факторов обращения к врачам из-за болезни или травмы учащихся ПТУ, употребляющих и не употребляющих психоактивные вещества. // Терапевтический архив : научно - практический журнал. Москва : Медицина. ISSN 0040-3660. 2012, т. 83, № 1, p. 15-18.

Andrejevas, Vladimiras Проблемы трудоустройства будущих пограничников. // Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā : IV starptautiskās pētnieciskās konferences materiāli = Инновации в профессиональной подготовке пограничников : материалы IV международной исследовательской конференции : Rēzekne, 2012 / Latvijas Respublikas Valsts robežsardzes koledžā. Rēzekne : Valsts robežsardzes koledžā, 2012. ISBN9789984495460. P. 40-50 : iliustr., diagr.

Andrejevas, Vladimiras Pirmo kurso studentų žinių apie klubinius narkotikus įvertinimas / Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (8) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (8) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 8, p. 36-44. publikacija

Andrejevas, Vladimiras, Amilevičius, Darius Daugiakultūriškumas saugios Europos kontekste: dabarties problematika, teoriniai modeliai ir ateities perspektyvos / Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (8) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (8) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 8, p. 20-35 publikacija

Čigrin Viačeslav Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (7) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (7) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 7, p. 93-102

Čigrin Viačeslav Aktyvaus mokymosi metodų naudojmas rengiant policijos pareigūnus / Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (7) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (7) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 7, p. 93-102

Čigrin Viačeslav Deviantinis elgesys, kaip socialinė deviacija / Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (8) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (8) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 8, p. 78-96

Čigrin, Viačeslav Политическая образованность гражданского общества Литвы. // Military and political sciences in the context of social progress : materials digest of the XV International scientific and practical conference (Kiev, London, December 7- December 15, 2011, Problems and ways of modern public health development : materials digest of the XVI International scientific and practical conference (Kiev, London, December 21- December 26, 2011) / International Academy of Science and Higher Education. Odessa : InPress, 2012. ISBN9789662621129. P. 32-34.

Čigrin, Viačeslav Усовершенствование подготовки пограничников на Факультете общественной безопасности. // Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā : IV starptautiskās pētnieciskās konferences materiāli = Инновации в профессиональной подготовке пограничников : материалы IV международной исследовательской конференции : Rēzekne, 2012 / Latvijas Respublikas Valsts robežsardzes koledžā. Rēzekne : Valsts robežsardzes koledžā, 2012. ISBN9789984495460. P. 102-110 : diagr.

Čigrin, Viačeslav Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (8) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (8) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 8, p. 78-96 publikacija

Greičius, Saulius, Daniulaitis, Vytautas, Vasiliauskas, Raimondas, Pilkauskas, Kęstutis, Jūrėnas, Vytautas Structural integrity verification of polycarbonate type personal identity documents. // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. 2012, t. 18, Nr. 2, p. 239-244 : iliustr., diagr.

Greičius, Saulius, Daniulaitis, Vytautas, Vasiliauskas, Raimondas, Pilkauskas, Kęstutis, Jūrėnas, Vytautas Structural integrity verification of polycarbonate type personal identity documents. // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. 2012, t. 18, Nr. 2, p. 239-244 : iliustr., diagr.

Janušauskas Antanas Проблемы и пути их решения в современной науке : XVIII Международная научно-практическая конференция : сборник материалов. Часть 1. Украина, Горловка, 2012. Горловка : Интерсервис, 2012. ISBN 9789662465990 (Ч. 1), ISBN 9789662465983, P. 128-132

Janušauskas Antanas Evropské pedagogické fórum 2012 = Pedagogical and psychological aspects of education : proceedings of the international scientific conference : October 22-26, 2012 Hradec Králové. Vol. II. Hradec Králové : Magnanimitas, 2012. ISBN 9788090524323, P. 26-33

Janušauskas Antanas Vadyba : mokslo tiriamieji darbai = Journal of management / Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2012, Nr. 1(20), p. 7-11

Janušauskas Antanas Специфика современной науки : материалы XXV Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (Украина, г. Горловка, 20-21 сентября 2012 г.). Горлов P. 114-117

Janušauskas Antanas New developments in Lithuanian higher education. Наука в современном мире : материалы IX Международной научно-практической конференции (22 февраля 2012 г.) : сборник научных трудов / Центр научной мысли ; под ред. проф. Г. Ф. Гребенщикова. Москва : Спутник+, 2012. ISBN 9785997318970, p. 167-172.

Janušauskas Antanas, Aleksonis Gediminas, Aleksonytė Živilė Tarptautinių institucijų pozytivi veikla užtikrinant šalies saugumą. Vadyba : mokslo tiriamieji darbai = Journal of management / Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2012, Nr. 1(20), p. 37-43.

Janušauskas Antanas Contemporary educology – the premise for professionalism of a future police officer. Evropské pedagogické fórum 2012 = Pedagogical and psychological aspects of education : proceedings of the international scientific conference : October 22-26, 2012 Hradec Králové. Vol. II. Hradec Králové : Magnanimitas, 2012. ISBN 9788090524323, p. 26-33.

Janušauskas Antanas Academic concepts of police education. Vadyba : mokslo tiriamieji darbai = Journal of management / Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2012, Nr. 1(20), p. 7-11.

Janušauskas Antanas Selection and training of police officers. Специфика современной науки : материалы XXV Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (Украина, г. Горловка, 20-21 сентября 2012 г.). Горловка : ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2012. ISBN 9789662788051. p. 114-117.

Janušauskas Antanas After the Bologna process: new developments in university education of police officers /Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (7) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (7) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 7, p. 103-111.

Janušauskas Antanas Developmental trends in higher police education in Lithuania. Bezpieczenstwo - ujęcie kompleksowe / Wyzsza szkola zarządzania marketingowego i językow obcych w Katowicach ; pod redakcją Zbigniewa Grzywny. Katowice : Wyzsza szkola zarządzania marketingowego i językow obcych w Katowicach, 2012. ISBN 9788387296247, P. 163-176.

Janušauskas Antanas The principles of national security of Lithuania. Проблемы и пути их решения в современной науке : XVIII Международная научно-практическая конференция : сборник материалов. Часть 1. Украина, Горловка, 2012. Горловка : Интерсервис, 2012. ISBN 9789662465990 (Ч. 1), ISBN 9789662465983, P. 128-132.

Raguckienė, Laura, Vaisvalavičiūtė, Aušra, Valstybės tarnautojų motyvavimo sistemos teisinis reglamentavimas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje / Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (8) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (8) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 8, p. 210-226 publikacija

Ragulskis, K.,, Vasiliauskas, Raimondas, Patašienė, Laima, Fedaravičius, Algimantas 3D holographic visualization of vibrations of cylindrical piezoceramic transducers. // Journal of vibroengineering. Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2012, Vol. 14, Iss. 3, p. 1306-1312 : iliustr.

Seniutienė, Danguolė Обучение пограничников в контексте Болонского процесса. // Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā : IV starptautiskās pētnieciskās konferences materiāli = Инновации в профессиональной подготовке пограничников : материалы IV международной исследовательской конференции : Rēzekne, 2012 / Latvijas Respublikas Valsts robežsardzes koledžā. Rēzekne : Valsts robežsardzes koledžā, 2012. ISBN9789984495460. P. 21-29.

Seniutienė, Danguolė, Oliveira, Paulo Fernando Violante de Challenges to regional security / Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (8) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (8) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 8, p. 266-278 publikacija

Seniutienė, Danguolė, Čerkauskienė, Reda Užsieniečių teisinės padėties įstatymo realizavimo probleminiai aspektai / Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (8) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (8) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 8, p. 254-265 publikacija

Seniutienė, Danguolė, Ubartas, Linas Šengeno informacinė sistema – komponentas, užtikrinantis visuomenės saugumą / Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (8) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (8) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 8, p. 279-295 publikacija

Seniutienė, Danguolė, Adamonienė, Rūta, Vitkauskas, Kęstutis The institution and its employees compatibility values / HRM & E (Human resources management and ergonomics). Zvolen : Technical University in Zvolen. ISSN 1337-0871. 2012, vol. 6, no. 2, p. 6-18 publikacija

Vasiliauskas, Raimondas, Ragulskis, K., Patašienė, L., Fedaravičius, A. Holographic visualization of piezoceramic cylindrical transducers vibrations. // Приборостроение - 2012 : материалы 5-й международной научно-технической конференции, 21-23 ноября 2012 года, Минск / Национальная академия наук Беларуси ... [et. al]. Минск : БИТУ, 2012. ISBN 9789855501344. P. 254-256

Vasiliauskas, Raimondas Holografinės interferometrijos metodų taikymo kriminalistiniuose tyrimuose galimybės. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (7) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (7) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 7, p. 271-290

2011

Andrejevas Vladimiras, Dalia Jurgaitienė, Jūratė Grubliauskienė Narkomanijos prevencijos mokyklose lyginamieji aspektai. Sveikatos mokslai (žurnalas) 2011‘2(74), ISSN-1392-6373.- Vilnius, 2011, P. 48-51

Nagrockas Rolandas Rikiuotės svarba valstybės sienos apsaugos tarnyboje // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (5). Mokslinių straipsnių rinkinys – Kaunas: MRU VSF, 2011, p. 106-113, ISSN 2029-1701

Seniutienė Danguolė Integruotas sienų saugumo modelis // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (5). Mokslinių straipsnių rinkinys – Kaunas: MRU VSF, 2011, p. 170-180, ISSN 2029-1701

Andrejevas Vladimiras, Jurgaitienė Dalia Narkomanijos prevencija kaip visuomenės saugumo garantas // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (5). Mokslinių straipsnių rinkinys – Kaunas: MRU VSF, 2011, p. 28-35, ISSN 2029-1701

Andrejevas Vladimiras Profesionalus operatyvinis tyrimas – ikiteisminio tyrimo garantas // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (6). Mokslinių straipsnių rinkinys – Kaunas: MRU VSF, 2011, p. 22-39, ISSN 2029-1701

Čigrin Viačeslav Исследование мотивов и потребностей дистанционного обучения взрослых. // Профессионализация в условиях современной системы инновационного образования : материалы международной научно-практической конференции : 25 марта 2011 г. / Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования ; под редакцией В.П. Делия. Балашиха : Де-по, 2011. ISBN 9785904147211. C. 281-286

Čigrin Viačeslav Anomija ir asmens saugumo mieste aktualijos // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (6). Mokslinių straipsnių rinkinys – Kaunas: MRU VSF, 2011, p. 63-72, ISSN 2029-1701

Nagrockas Rolandas Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos optimizavimas // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (6). Mokslinių straipsnių rinkinys – Kaunas: MRU VSF, 2011, p. 188-198, ISSN 2029-1701

Seniutienė Danguolė Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų kompetencijų tobulinimo pagal mokymus ,,dokumentų tikrinimas ir tyrimas― analizė// Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (6). Mokslinių straipsnių rinkinys – Kaunas: MRU VSF, 2011, p. 301-311 ISSN 2029-1701

2010

Andrejevas Vladimiras Подготовка сотрудников службы охраны государственной границы - составная часть превенции наркомании / Latvijos valstybės sienos apsaugos koledžas (Rezeknė) ISBN – 978-9984-49-038-0. 2010 m. gegužės 5-7 d.

Čigrin Viačeslav, Tumas Valentinas Kelių eismo saugumo užtikrinimo psichologiniai aspektai//Visuomenės saugumo užtikrinimo aktualijos. Stendinis pranešimas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas, 2010.

Čigrin Viačeslav Инновации в профессиональной подготовке пограничников/ Latvijos valstybės sienos apsaugos koledžas (Rezeknė) ISBN – 978-9984-49-038-0. 2010 m. gegužės 5-7 d.

Danguolė Seniutienė VSAT pareigūnų kompetencijų tobulinimo pagal mokymus ,,Šengeno teisyno reikalavimų taikymas“ analizė // Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste 2010 m. birželio 28 d. vykusios mokslinės konferencijos „Visuomenės saugumo užtikrinimo aktualijos“ Pranešimų rinkinys (1). Kaunas. ISSN 2029-5510,p.137-148.

Danguolė Seniutienė VSAT pareigūnų kompetencijų tobulinimo pagal specialiosios tranzito schemos mokymus ,,Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų ir supaprastinto tranzito dokumentų sistema“ analizė instrumentas // Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste 2010 m. birželio 28 d. vykusios mokslinės konferencijos „Visuomenės saugumo užtikrinimo aktualijos“ Pranešimų rinkinys (1). Kaunas. ISSN 2029-5510, p.149-159.

Danguolė Seniutienė Valstybių sienų apsaugą įgyvendinančios institucijos: Lyginamoji analizė// Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste 2010 m. gruodžio 9 – 10 d. vykusios mokslinės konferencijos „Globalizacijos iššūkiai užtikrinant visuomenės saugumą“ Pranešimų rinkinys (2). Kaunas. ISSN 2029-5510, p. 207-218.

Danguolė Seniutienė Migracijos procesai po prisijungimo prie Šengeno erdvės // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4). Mokslinių straipsnių rinkinys – Kaunas: MRU VSF, 2010, p. 186-201, ISSN 2029-1701.

Greičius Saulius, Pranevičienė, Birutė Asmens ir valstybės saugumo samprata, užtikrinimo porekis ir problemos. // Regnum est. 1990 m. Kovo 11-osios nepriklausomybės Aktui - 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui : mokslo straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas; atsak. red. G.Mesonis. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. ISBN 9789955191667. p. 719-737.

Greičius Saulius, Pranevičiene Birute Iššūkiai nacionaliniam saugumui//Visuomenės saugumo užtikrinimo aktualijos. Stendinis pranešimas MRU VSF Respublikinei mokslinei konferencijai, 2010.

Rolandas Nagrockas Bendrojo lavinimo, profesinių ir aukštųjų mokyklų vaidmuo vieningoje civilinės saugos mokymo sistemoje instrumentas // Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste 2010 m. birželio 28 d. vykusios mokslinės konferencijos „Visuomenės saugumo užtikrinimo aktualijos“ Pranešimų rinkinys (1). Kaunas. ISSN 2029-5510,p.82-89.

Rolandas Nagrockas Ekstremalių situacijų valdymo probleminiai aspektai // Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste 2010 m. gruodžio 9 – 10 d. vykusios mokslinės konferencijos „Globalizacijos iššūkiai užtikrinant visuomenės saugumą“ Pranešimų rinkinys (2). Kaunas. ISSN 2029-5510, p. 146-158.

Saulius Greičius, Birutė Pranevičienė Žmogaus teisių apsauga nacionalinio saugumo kontekste// Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste 2010 m. gruodžio 9 – 10 d. vykusios mokslinės konferencijos „Globalizacijos iššūkiai užtikrinant visuomenės saugumą“ Pranešimų rinkinys (2). Kaunas. ISSN 2029-5510, p. 75-83.

Saulius Greičius, Birutė Pranevičienė Challenges to Lithuanian National Security // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4). Mokslinių straipsnių rinkinys – Kaunas: MRU VSF, 2010, p. 31-40, ISSN 2029-1701.

Seniutienė Danguolė Аспекты правового регулирования деятельности пограничьников после присоединения к Шенгенскому пространству // Latvijos Respublikos Valstybės sienos apsaugos koledžas, Rezeknė. ISBN – 978-9984-49-038-0. 2010

Seniutienė Danguolė VSAT pareigūnų kompetencijų tobulinimo pagal mokymus ,,Šengeno teisyno reikalavimų taikymas“ analizė// “Visuomenės saugumo užtikrinimo aktualijos”. Stendinis pranešimas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas, 2010.

Seniutienė Danguolė VSAT pareigūnų rengimo tendencijos po prisijungimo prie Šengeno erdves//. “Visuomenės saugumo užtikrinimo aktualijos”. Pranešimas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas, 2010.

Viačeslav Čigrin Policijos pareigūnų rengimo Europoje aktualijos//Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste 2010 m. gruodžio 9 – 10 d. vykusios mokslinės konferencijos „Globalizacijos iššūkiai užtikrinant visuomenės saugumą“ Pranešimų rinkinys (2). Kaunas. ISSN 2029-5510.. Psl. 51-57

Viačeslav Čigrin Studentų motorinių ir fiziologinių savybių tyrimas // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4). Mokslinių straipsnių rinkinys – Kaunas: MRU VSF, 2010, p. 23-30, ISSN 2029-1701.

Viačeslav Čigrin, Valentinas Tumas Kelių eismo saugumo užtikrinimo ypatumai // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4). Mokslinių straipsnių rinkinys – Kaunas: MRU VSF, 2010, p. 268-275, ISSN 2029-1701.

Viačeslav Čigrin, Valentinas Tumas Kelių eismo saugumas: aktualijos ir problemos // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4). Mokslinių straipsnių rinkinys – Kaunas: MRU VSF, 2010, p. 273-280, ISSN 2029-1701.

Vladimiras Andrejevas Specialieji dalykai,kaip karjeros pasirinkimo instrumentas // Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste 2010 m. birželio 28 d. vykusios mokslinės konferencijos „Visuomenės saugumo užtikrinimo aktualijos“ Pranešimų rinkinys(1).Kaunas.ISSN 2029-5510,p.4-16.

Vladimiras Andrejevas Narkomanijos prevencijos ypatumai // Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste 2010 m. gruodžio 9 – 10 d. vykusios mokslinės konferencijos „Globalizacijos iššūkiai užtikrinant visuomenės saugumą“ Pranešimų rinkinys (2). Kaunas. ISSN 2029-5510, p. 23-30

2009

Čigrin Viačeslav Studentų psichomotorinių savybių tyrimas//Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka. Pranešimas. Kaunas: Mykolo Romerio universitetas, 2009.

Greicius Saulius, M.Kuhlmey Lietuvos-Vokietijos eismo saugumo situacijos lyginamoji analizė/ Die Verkehrssicherheit in der Republik Litauen im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland – eine positive Bilanz für die Europäische Union, in: Die Polizei, 07/09

Nagrockas Rolandas Bendrojo lavinimo, profesinių ir aukštųjų mokyklų vaidmuo vieningoje civilinės saugos mokymo sistemoje//Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka. Stendinis pranešimas Respublikinėje mokslinėje konferencijoje. Kaunas: MRU VSF 2009-12-18 d.

Seniutienė Danguolė VSAT pareigūnų kompetencijų tobulinimo pagal Specialiosios tranzito schemos mokymus "Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų ir supaprastinto tranzito dokumentų sistema" analizė. Stendinis pranešimas. Kaunas: Mykolo Romerio universitetas, 2009

Seniutienė Danguolė Valstybės sienos apsaugos tarnybai priskirtų funkcijų realizavimo probleminiai aspektai // „Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka. Stendinis pranešimas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas, 2009

Vladimiras Andrejevas Specialiųjų dėstomų dalykų įtaka profesijos pasirinkimui. Pranešimas Respublikinėje mokslinėje konferencijoje „Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka“ . Kaunas: Mykolo Romerio universitetas. 2009-12-18 d.

Vladimiras Andrejevas Du trečdaliai absolventų dirba pasieniečiais. VSA pažangios patirties biuletenis 2009 m. Nr. 1 ( 9 ) sausis – kovas.

2008

Andrejevas Vladimiras Operatyvinės veiklos specialistų rengimo aspektai Viešojo saugumo fakultete [Elektroninis išteklius] // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (2) : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2008, p. 197-218 : iliustr.

Andrejevas Vladimiras Подготовка сотрудников службы охраны государственной границы - составная часть превенции наркомании // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (2) : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2008, p. 13-26 : nuotr.

Andrejevas Vladimiras Romerio universiteto viešojo saugumo fakultetas – profesionalių pasieniečių kalvė. VSA pažangios patirties biuletenis 2008 m. Nr. 5 ( 5 ) sausis – kovas M.

Čigrin Viačeslav Šaulio psichinė būsena šūvio metu ir galimų streso požymių pašalinimo aspektai. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (2) : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2008, p. 127-134 : iliustr.

Čigrin Viačeslav Влияние стресса на результаты стрельбы из служебного оружия [Elektroninis išteklius] // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (2) : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2008, p. 5-12.

Nagrockas Rolandas Visuomenės pasirengimo civilinei saugai tyrimas [Elektroninis išteklius] // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (2) : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2008, p. 187-196 : iliustr.

Nagrockas Rolandas, Greičius Saulius Анализ поготовки должностных лиц пограничной службы по охране государственной границы в екстремальной ситуации [Elektroninis išteklius] // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (2) : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2008, p. 27-35 : iliustr.

Seniutienė Danguolė Valstybės sienos apsaugą bei VSAT veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose aptiktų kolizijų analizė [Elektroninis išteklius]. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (2) : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2008, p. 259-268.

Seniutienė Danguolė Bendradarbiavimo tendencijos sienos apsaugos tematika [Elektroninis išteklius]. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (2) : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2008, p. 269-279.

Seniutienė Danguolė Valstybės sienos apsauga, kaip sudėtinė visuomenės saugumo dalis. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (2) : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2008 -10-28

Чигрин Вячеслав, Грейчюс Саулюс Некоторые аспекты применения средств личной самозащиты// Administrativa un kriminala justicija. ISSN 1407-2971. 2008 /4, p.22-26

2007

Andrejevas Vladimiras Pranešimas MRU VSF Teisės, Humanitarinių mokslų ir Valstybės sienos apsaugos katedrų rengtai Respublikinei mokslinei konferencijai „Narkomanija kaip socialinis ir teisinis reiškinys: problemos ir sprendimo būdai, tema „Профессиональная подготовка сотрудников службы охраны государственной границы - составная часть превенции наркомании“ . Kaunas. 2007 m. lapkričio 9 d

Andrejevas Vladimiras Straipsnis MRU VSF Teisės, Humanitarinių mokslų ir Valstybės sienos apsaugos katedrų rengtai Respublikinei mokslinei konferencijai „Visuomenės saugumo užtikrinimas: procesai ir tendencijos“, tema „Operatyvinės veiklos specialistų rengimo aspektai Viešojo saugumo fakultete“. Kaunas 2007.

Seniutienė Danguolė Straipsnis MRU KPF Specialaus fizinio rengimo katedros rengtai Respublikinei mokslinei konferencijai “Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (1)”, tema „Integracijos procesų įtaka visuomenės saugumui“. ISBN 978-9955-19-065-3. 2006-06-09. Kaunas 2007. – P. 84-96 p.

2006

Andrejevas Vladimiras Straipsnis MRU KPF Valstybės sienos apsaugos katedros rengtai Tarptautinei mokslinei konferencijai “Inovacijos valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų studijų procese”, tema “Подготовка сотрудников службы охраны государственной границы – состовная часть превенции наркомании”, Kaunas 2006.

Čigrin Viačeslav Čigrin Viačeslav. “Влияние стресса на результаты стрельбы”// “Inovacijos valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų studijų procese”. Straipsnis. MRU KPF Valstybės sienos apsaugos katedros rengtai Tarptautinei mokslinei konferencijai. Kaunas 2006-10-19 .

Greičius Saulius Straipsnis MRU KPF Valstybės sienos apsaugos katedros rengtai Tarptautinei mokslinei konferencijai “Inovacijos valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų studijų procese”, tema “Система подготовки сотрудников службы охраны государственной границы в Литовской республике и перспективы развития”, 2006-10-19, Kaunas.

Nagrockas Rolandas Nagrockas Rolandas. „Анализ подготовки должостных лиц СОГГ В экстремальных ситуациях“// “Inovacijos valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų studijų procese”. Straipsnis MRU KPF Valstybės sienos apsaugos katedros rengtai Tarptautinei mokslinei konferencijai . Kaunas, 2006-10-19.

Seniutienė Danguolė Seniutienė Danguolė. „Перспективы пограничного сотрудничества согласно Шенгенской конвенции“ // STUDĖJOŠO RAKSTI 2, Сборник научных статей. ISBN-9984-769-06-2.- Riga: Latvijas Policijas akademijas izdevums, 2006. p. 180-194.

Seniutienė Danguolė Новые концептуальные тенденции межгосударственного сотрудничества// Inovacijos valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų studijų procese. Straipsnis. MRU KPF Valstybės sienos apsaugos katedros rengtai Tarptautinei mokslinei konferencijai. Kaunas, 2006-10-19

Грейчюс Саулюс Грейчюс Саулюс. Охрана государственной границы: применение насилия и охрана прав личности / The Protection of the State Border: Use of Violence and Protection of Human Rights// Tiesibu parkapumu sekas publiskajas un privatajas tiesibas. Zinatnisko rakstu krajums. ISBN-9984-14-323-6, Daugavpils: Daugavpils Universitates akademiskais apgads „Saule“, 2006, p. 159-167.

2005

Greičius Saulius Šaunamųjų ginklų panaudojimo valstybės sienos apsaugos tarnybos veikloje tyrimas // Respublikinės mokslinės konferencijos Teoriniai ir praktiniai statutinių pareigūnų rengimo aspektai straipsnių rinkinys ISBN 9955-9777-0-1. – Vilnius: MRU, 2005., p. 157-165.

Чигрин Вячеслав, Янушаускас Антанас Оценка физической подготовки студентов и ее связь с результатами стрельбы // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. Сборник научных статей. Минск: Научно- исследовательский институт медико-социальной экспертизы и реабилитации. 2005. Выпуск 7 – Стр. 318-321./ ISBN 985-484-175-8.

Čigrinas Viačeslavas, Ivanovas Dovydas, Janušauskas Antanas Studentų fizinio pajėgumo įvertinimas ir jo ryšys su šaudymo rezultatais// Respublikinė mokslinė konferencija “Teoriniai ir praktiniai statutinių pareigūnų rengimo aspektai” Kaunas, 2005. – P. 117-121/ ISBN 9955-9777-0-1.

Greičius Saulius, Nagrockas Rolandas Motyvacijos įtaka studijų rezultatams // Respublikinės mokslinės konferencijos Teoriniai ir praktiniai statutinių pareigūnų rengimo aspektai straipsnių rinkinys ISBN 9955-9777-0-1. – Vilnius: MRU, 2005., p. 177-183.

Greičius Saulius Valstybės sienos apsaugos tarnybos funkcijų realizavimo problemos // Respublikinės mokslinės konferencijos Teoriniai ir praktiniai statutinių pareigūnų rengimo aspektai straipsnių rinkinys ISBN 9955-9777-0-1. – Vilnius: MRU, 2005. p. 166-176.

Nagrockas Rolandas, Greičius Saulius Motyvacijos įtaka studijų rezultatams / Teoriniai ir praktiniai statutinių pareigūnų rengimo aspektai - Kaunas, MRU: 2005 ISBN 9955-9777-0-1

Seniutienė Danguolė, Greičius Saulius Šengeno konvencijos įtaka Lietuvos sienų apsaugos organizavimui // Jurisprudencija: MRU ISSN 1392-6195. – Vilnius: MRU, 2005, 73 (65) tomas. p. 77-86.

Seniutienė Danguolė Integracijos procesų įtaka sienų apsaugai – Kaunas, 2005, ISBN 9955-9777-0-1.

Грейчюс Саулюс Принципы охраны границ Европейского союза// Правохранителные органы стран Балтийского региона в борьбе с преступлениями в рамках закона о гражданстве: Материалы международной научно - практической конференции: Калининград, Калининградский юридический институт МВД России, 2005 г., с.94-102/ UDK 343.13.

Грейчюс Саулюс, Виткаускас Кестутис Проблемы социальной защиты сотрудников полиции Литвы // Аdministrativa un Kriminala Justicija: Latvijas Policijas akademijas zinatniski teoretisks žurnals. ISSN 1407-2971, Riga: Latvijas Policijas akademijas izdevums, 2005. Nr.2 (31), p. 36-44.

Грейчюс Саулюс, Виткаускас Кестутис Проблемы обеспечения права сотрудников полийии Литвы на заработную плату. // Вестник Калининградского юридического института МВД России: Научно – теоретически журнал: Калининград, Калининградский юридический институт МВД России, Но.1 (7) / 2005. С. 86-93.

2004

Greičius Saulius, Vitkauskas Kęstutis Research on stopping vehicle with the aid of a gun” // Аdministrativa un Kriminala Justicija: Latvijas Policijas akademijas zinatniski teoretisks žurnals. ISSN 1407-2971, Riga: Latvijas Policijas akademijas izdevums, 2004. Nr.3/4 (28/29), p. 68-71.

Nagrockas Rolandas Rikiuotės pratimų mokymo metodika: Metodinis leidinys . ISBN 9955-563-64-8. – Vilnius: LTU Leidybos centras, 2004, - 34 p., 14 piešinių. 0,19 sp. l.

2003

Andrejevas Vladimiras, Gražulienė R. Policijos bendravimas su žiniasklaida: mokomasis metodinis leidinys. Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2003. (MS Word XP byla)

Čigrinas Viačeslavas, Janušauskas Antanas Kraujo spaudimo ir pulso įtaka studentų šaudybos rezultatams // Respublikinė mokslinė konferencija “Sporto mokslas – realijos ir perspektyvos” Kaunas, 2003

Čigrinas Viačeslavas, Greičius Saulius, Butavičius Antanas Transporto priemonių priverstinio stabdymo, panaudojant šaunamuosius ginklus tyrimas saugumui // Jurisprudencija: LTU mokslo darbai. 2003. T. 51 (49).

Greičius Saulius, Vitkauskas Kęstutis Prevencinio darbo poveikis eismo dalyvių saugumui // Respublikinės mokslinės konferencijos Žmogaus ir gamtos sauga straipsnių rinkinys. – Kaunas: Akademija, 2003. P 22-26.

Greičius Saulius, Tumas Valentinas Autoavarijoms įtaką turinčių faktorių tyrimas // Saugus eismas: mokslinė praktinė konferencija. Straipsnių rinkinys – V: LTU Leidybos centras, 2003

Greičius Saulius, Tumas Valentinas Kelių eismo taisyklių pažeidimų įforminimas: Mokomasis metodinis leidinys. ISBN 9955-563-44-3, UDK 656,1(075,8). – Vilnius: LTU, 2003, 95 p.

Чигрин Вячеслав, Янушаускас Антанас Влияние психомоторных реакций организма на результаты стрельбы из служебного оружия // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. Сборник научных статей. Минск: Научно- исследовательский институт медико-социальной экспертизы и реабилитации. 2003. Выпуск 5 – Стр. 392-395.

2002

Čigrinas Viačeslav, Greičius Saulius, Butavičius Antanas Priverstinis transporto priemonių stabdymas // Kelių eismo kontrolė: Sčytno Aukštoji policijos mokykla, tarptautinė konferencija. – Lenkija, Ščytno, 2002

Čigrinas Viačeslavas, Janušauskas Antanas Psichomotorinių faktorių įtaka šaudymo rezultatams // Kovinių imtynių veiksmų, specialių priemonių ir šaunamojo ginklo panaudojimo policijos veikloje aplinkybės ir efektyvumas: mokslinė metodinė konferencija. – Kaunas, LTU Kauno policijos fakultetas, 2002

Čigrinas Viačeslavas, Greičius Saulius , Butavičius Antanas Šaunamojo ginklo panaudojimas priverstiniam transporto priemonių stabdymui // Saugus eismas: mokslinė praktinė konferencija. – Kaunas, LTU Kauno policijos fakultetas, 2002

Čigrinas Viačeslavas, Greičius Saulius, Tumas Valentinas Autoavarijų tyrimas // Kelių eismo saugumas: tarptautinė konferencija. – Lenkija, Plockas, 2002.Sertifikatas.

Čigrinas Viačeslavas, Greičius Saulius, Butavičius Antanas Šaunamųjų ginklų ir specialiųjų priemonių panaudojimo ypatumai vykdant transporto kontrolę // Kelių eismo saugumas: tarptautinė konferencija. – Lenkija, Plockas, 2002

Čigrinas Viačeslavas, Janušauskas Antanas Prognostiniai policijos pareigūnų šaudymo įgūdžių formavimo aspektai // Jurisprudencija. Vilnius: LTU, 2002, Nr. 36 (28). – P. 92-100

Greičius Saulius, Vitkauskas Kęstutis Kelių policijos vykdomo prevencinio darbo poveikis eismo saugumui // Jurisprudencija: LTU ISSN 1392-6195. – Vilnius: LTU, 2002, 35 (27) tomas. P. 46-62.

Greičius Saulius, Vitkauskas Kęstutis Pareigūnų vertybinių orientacijų ir motyvacijos ryšys bei jų poveikis studijoms. // Jurisprudencija: LTU ISSN 1392-6195. – Vilnius: LTU, 2002, 36 (28) tomas. P. 71-81.

Greičius Saulius, Tumas Valentinas Kelių eismo taisyklių pažeidimų įforminimas.–Mokomasis metodinis leidinys. Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2002.–p.95

2001

Čigrinas Viačeslavas, Janušauskas Antanas Prognostinė reikšmė psichomotorinių veiksnių studentų šaudymo rezultatams // Tarptautinė mokslinė konferencija “Sporto psichologija: teorija ir taikymas” Kaunas, 2001

Greičius Saulius, Tumas Valentinas Eismo dalyvių kokybinė analizė // Žmogaus ir gamtos sauga: LŽŪU, VDU, LŽŪDPSF organizuota respublikinė mokslinė konferencija. – Kaunas, LŽŪU, 2001

2000

Čigrinas Viačeslavas, Janušauskas Antanas Psichofiziologinių veiksnių ryšys su studentų šaudymo rezultatais // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas: LKKA, 2000, Nr. 2 (35). – P.13 – 17.

Greičius Saulius, Tumas Valentinas Studentų praktinio vairavimo mokymas // Žmogaus ir gamtos sauga: LŽŪU, VDU, LŽŪDPSF organizuota respublikinė mokslinė konferencija. – Kaunas, LŽŪU, 2000

Greičius Saulius, Tumas Valentinas Vairavimo įgūdžių ugdymo tyrimas // Transportas : VGTU ISSN 1392-1533. – Vilnius : Technika, 2000, XV t., Nr. 6. P 288 -292.

1998

Nagrockas Rolandas Policijos pareigūno profesinių savybių ugdymas // Mokslinė metodinė konferencija "Policijos pareigūnų patriotinių savybių ugdymas". - Kaunas, LTU Kauno policijos fakultetas, 1998.


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747