Mokslo kavinė

Diskusijos, susitikimai, renginiai  VSF Mokslo kavinėje

On 26 May, 2015, representatives of INTRAS (the research centre at the University of Valencia, Spain), visited the Faculty of Public Security with a specific purpose to discuss opportunities for research in the sphere of traffic  safety. Dr. Jose Ignacio Lijarcio and Ms. Gabija Aladavičiūtė noted the necessity for comparative approach in the field, which prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė and Mr. Valentinas Tumas supported with specific ideas for further collaboration.


Prof.dr. Vaiva Zuzevičiūtė dalyvavo daktaro disertacijos gynimo-egzaminavimo taryboje:

2014: “EFFECTIVENESS OF MULTIMEDIA PACKAGES ON LEARNING BIOLOGICAL CONCEPTS AMONG STUDENT TEACHERS OF DIPLOMA IN ELEMENTARY EDUCATION” (Dr.K.Krishnamoorthy.) Alagappa University, Karaikudi - 630 003; Tamilnadu; India


2014 lapkr. 15 d. VSF lankėsi gerb. R. Juodkūnienė, gerb. N. Popova ir gerb. I. Savickaitė; viešnios pristatė MRU leidybos strategiją, parengtus įrankius paieškai, atsakė į aktualius bendruomenei klausimus, rengiant publikacijas šiuolaikinių tendencijų kontekste.

2014 rugsėjo viduryje Lietuvos Mokslų Tarybos finansuoto mokslininkų vizito dėka, VSF viešėjo prof.dr. Peter Varnagy (Pecs universitetas, Vengrija). VSF Mokslo kavinėje 2014 rugsėjo 18 d. prof. Dr. Birutė Pranevičienė, dr. Violeta Vasiliauskienė,  dr. Ramunė Jakštienė, Kristina Šostakienė, Marijus Šalčius, prof.dr. Vaiva Zuzevičiūtė ir kiti VSF bendruomenės nariai diskutavo ir planavo lyginamojo tyrimo (žmogaus teisės studentų ir senjorų perspektyvoje: Lietuvos ir Vengrijos lyginamasis aspektas) dizainą; kurtas instrumento pirmasis variantas (numatomas tyrimas planuojamas kiekybinių socialinių mokslinių tyrimų metodologijos pagrindu).2014 rugsėjo 22 -26 d. VSF viešėjo prof.dr..Danuta Bukowiecka ir prof. dr. Andrzej Dawidczyk iš Szczytno Policijos akademijos (Lenkija). Rugsėjo 24 d., VSF Mokslo kavinėje, intensyvioje diskusijoje su VSF mokslininkais (Ingrida Kairiene, dr. Ingrida Ilgauskiene, prof.dr. Vaiva Zuzevičiūte, doc. dr. Žaneta Navickiene) analizuoti tolimesnės mokslinės veiklos plėtotės tarptautinės dimensijos aspektu klausimai: suplanuotas lyginamasis galimybių studijos rengimas, analizuojant perspektyvas jungtinės programos rengimui.
2014 spalio 6 d.VSF viešėjo prof. Gracienne Lawers, Ghent universitetas (Belgija). VSF Mokslo kavinėje diskutuota prof.dr. Vaiva Zuzevičiūtė, prof.dr. Birutė Pranevičienė ir kiti VSF bendruomenės nariai) diskutavo apie galimybes  burti komandą dalyvavimui Horizon2020 veiklose.  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747