Akademijos mokslinių tyrimų kryptysVSF bendruomenės mokslinių interesų kryptys lokalizuotos MRU mokslinių tyrimų krypčių kontekste, akcentuojant tyrimus visuomenės saugumo aspektais nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse.

2017 m. gegužės 16 d. Dekano įsakymu Nr.20VS-33 įkurta darbo grupė mokslo temos „Visuomenės saugumas ir darni plėtra“ tyrimų koordinavimui