Apie katedrą

Katedros mokslinis pedagoginis personalas

Dėstytojų konsultacijų laikas 2017/2018 s. m. pavasario semestras

Katedroje dėstomi privalomieji studijų dalykai : 

Teisės ir policijos veiklos bakalauro studijų programa :

Policijos veiklos (visuomenės saugumo) bakalauro studijų programa:

Teisės ir ikiteisminio proceso bakalauro studijų programa:

Teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programa (magistrantūros studijos):