Apie katedrą


Adresas: V.Putvinskio g. 70 LT-44211 Kaunas
Kab.: IV-306

Vedėja: L.e.p. Danguolė Seniutienė
Kab.: IV-301
Tel.: (8 37) 303 640
El. p.: dseniutiene@mruni.eu
Priėmimo valandos: Ketvirtadieniais 16.00-18.00

Katedros mokslinis pedagoginis personalas

Dėstytojų konsultacijų laikas 2017/2018 s. m. pavasario semestras

Katedroje dėstomi privalomieji studijų dalykai : 

Teisės ir policijos veiklos bakalauro studijų programa :

Policijos veiklos (visuomenės saugumo) bakalauro studijų programa:

Teisės ir ikiteisminio proceso bakalauro studijų programa:

Teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programa (magistrantūros studijos):