Bakalauro studijų baigiamieji darbai (BSBD)

Nuotolinio baigiamojo darbo gynimo organizavimas ir vykdymas. Rekomendacijos 

Reikalavimai pristatomiems bakalauro studijų baigiamiesiems darbams (BSBD)

 • Pateikiami 2 BSBD egzemplioriai, įrišti kietais viršeliais. Abu darbo egzemplioriai turi būti pasirašyti paties studento, jo darbo vadovo bei konsultanto (jei studentas jį turėjo).
 • Vieno BSBD egzemplioriaus galinio viršelio vidinėje pusėje turi būti įklijuoti du maži vokai, į vieną turi būti įdėtas CD su įrašytu darbu PDF ir Word formatais, o į kitą – recenzija. Elektroninės darbo versijos negali skirtis nuo atspausdintų.
 • Prie baigiamojo darbo turi būti pridedamas patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą
 • Studentai savo bakalauro baigiamuosius darbus gali įkelti į Studijų knygelę bei tuo pačiu parašyti darbo vadovui/recenzentui žinutę. Į Studijų knygelę keliami:
  1. tarpiniai baigiamojo darbo variantai;
  2. galutinis baigiamojo darbo variantas.
 • Vadovui aprobavus parengtą baigiamąjį darbą (galutinį variantą), studentas jį ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki gynimo privalo įkelti į Universiteto IS „Studijos“ (Studijų knygelė). Galutinis darbo variantas į Studijų knygelę įkeliamas PDF formatu.
 • Baigiamųjų darbų talpinimo instrukcija
 • Bakalauro studijų baigiamojo darbo galinio viršelio vidinėje pusėje taip pat turi būti aiškiai užrašytas studento elektroninio pašto adresas! Recenzija bus atsiųsta į Jūsų darbuose pateiktą el. pašto adresą (likus 1-2 dienoms iki BD gynimo)
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747