Bakalauro studijų baigiamieji darbai (BSBD)

Reikalavimai pristatomiems bakalauro studijų baigiamiesiems darbams (BSBD)

  • Pateikiami 2 BSBD egzemplioriai, įrišti kietais viršeliais. Abu darbo egzemplioriai turi būti pasirašyti paties studento, jo darbo vadovo bei konsultanto (jei studentas jį turėjo).
  • Vieno BSBD egzemplioriaus galinio viršelio vidinėje pusėje turi būti įklijuoti du maži vokai, į vieną turi būti įdėtas CD su įrašytu darbu PDF ir Word formatais, o į kitą – recenzija. Elektroninės darbo versijos negali skirtis nuo atspausdintų.
  • Prie baigiamojo darbo turi būti pridedamas patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą
  • Studentai savo bakalauro baigiamuosius darbus gali įkelti į Studijų knygelę bei tuo pačiu parašyti darbo vadovui/recenzentui žinutę. Į Studijų knygelę keliami:
    1. tarpiniai baigiamojo darbo variantai;
    2. galutinis baigiamojo darbo variantas.
  • Vadovui aprobavus parengtą baigiamąjį darbą (galutinį variantą), studentas jį ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki gynimo privalo įkelti į Universiteto IS „Studijos“ (Studijų knygelė). Galutinis darbo variantas į Studijų knygelę įkeliamas PDF formatu.
  • Baigiamųjų darbų talpinimo instrukcija
  • Bakalauro studijų baigiamojo darbo galinio viršelio vidinėje pusėje taip pat turi būti aiškiai užrašytas studento elektroninio pašto adresas! Recenzija bus atsiųsta į Jūsų darbuose pateiktą el. pašto adresą (likus 1-2 dienoms iki BD gynimo)
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747