Baigiamųjų egzaminų tvarkarštis

Konsultacijos prieš baigiamuosius egzaminus: