Baigiamųjų egzaminų tvarkarštis

Konsultacijos prieš baigiamuosius egzaminus:

  • Administracinė teisė ir procesas 
  • Baudžiamojo proceso teisė, Baudžiamoji teisė, Baudžiamoji teisė ir procesas