Projektai

Teisės katedros bendruomenė dalyvauja fakulteto vykdomose tarpdisciplininėse nacionalinėse ir tarptautinėse veiklose

Taip pat TK bendruomenės nariai bendradarbiauja specializuotose veiklose