Teisės būrelis

Šių metų gegužės 16 d. Lietuvos Šiaurės kolegijoje vyusioje studentų mokslinėje praktinėje konferencijoje „Mokslas ir studijos: teorija ir praktika“ dvi Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto Teisės ir ikiteisminio tyrimo programos studentės, teisininkų klubo „Ex leges“  narės Indrė Cvilikaitė ir Rima Sederevičiūtė puikiai atstovavo fakultetą ir pristatė didelio susidomėjimo sulaukusius pranešimus apie prekybos žmonėmis nukaltimo teisnius probleminius aspektus bei atskleidė raitosios policijos ypatumus.

Sveikiname jaunąsias mokslininkes.2011 m. gruodžio 6 d. Viešojo saugumo fakulteto teisininkų klubo nariai lankėsi Mykolo Romerio universitete ir dalyvavo bendrame su Teisės teorijos klubo nariais, kurio vadovas dėstytojas Juozas Valčiukas, užsiėmime. Studentams laikas neprailgo, nes diskusijos apie teisininko profesijos perspektyvas domino visus susirinkusius. Studentai labai aktyviai ir motyvuotai pasisakė apie savo siekius baigus studijas. Viešojo saugumo fakulteto teisininkų klubo nariai papasakojo kolegoms vilniečiams apie ypatumus rengiantis policijos pareigūno veiklai. Diskusijos vyko itin draugiškoje aplinkoje. Atsisveikinant studentai išreiškė viltį, kad šis bendras studentų teisininkų klubų susitikimas nebus paskutinis ir epizodinis.


Teisės būrelis

MRU VSF studentų teisininkų klubo „Ex lege“ nariai parengė straipsnį „Šešiolikmeti, sveikas atvykęs į atsakomybės šalį“, kuris buvo publikuojamas savaitraštyje „Moters savaitgalis“.

Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto teisininkų klubo „Ex lege” nariai rengia projektus ir užsiima švietėjiška veikla, kurios vienas iš tikslų - supažindinti jaunimą ne tik su jų teisėmis, bet ir pareigomis, atsakomybe bei pažeidimų pasekmėmis. Jaunimui ir vaikams, turintiems fizinių ar dvasinių negalių, integravimasis ir prisitaikymas visuomenėje yra sudėtingesnis. Ribotos galimybės dalyvauti visuomenės gyvenime, bendravimo sutrikimai sudaro sąlygas netinkamam ir neapgalvotam elgesiui. Klubas „Ex lege“ dalyvauja bendrame su policija prevenciniame projekte „Draugaukime“, todėl 2011 m. gegužės 12 d. pakvietė Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro paauglius į praktinį užsiėmimą.

Užsiėmimo metu buvo perskaitytas pranešimas „Šešiolikmeti, sveikas atvykęs į atsakomybės šalį!”, kurį skaitė antro kurso studentai Ieva Siminkevičiūtė ir Gvidas Janulis.

Paaugliams buvo pristatytos 8 tipinės elgesio situacijos, su kuriomis jie gali susidurti, tačiau, galbūt, nepagalvoja, kad tai pažeidimas ir gali kilti administracinė ar net baudžiamoji atsakomybė. Studentai supažindino papuglius su atsakomybės sąvoka. Buvo atlikta situacijų analizė: kaip derėtų elgtis viešajame transporte, nepažeidžiant kitų asmenų interesų; supažindinta su atsakomybe už necenzūrinių žodžių, gestų vartojimą, taip pat gamtos niokojimą ir žalojimą, žiaurų elgesį su gyvūnais. Nagrinėtos situacijos apie valstybės simbolių išniekinimą, sunkų sveikatos sutrikdymą, paaiškinta, kas yra įžeidimas ir kokia kyla atsakomybė už asmens užgauliojimą. Paaugliai noriai diskutavo pasiūlydami savo situacijas, ypač domėjosi kaip elgtis gavus grasinančią SMS žinutę.

Renginio pabaigoje studentai supažindino ir su savo specialybe, reikalavimais stojant į šią studijų programą.

Draugiška aplinka ir nuoširdus bendravimas suartino visus dalyvavusius užsiėmime, užsimezgė draugystės ryšiai. Studentai pažadėjo dar kartą pasikviesti jaunuolius apsilankyti klube ir pratęsti diskusijas, pasidalinti teisinėmis žiniomis.

Klubo nariai džiaugiasi galimybe prisidėti prie klausos negalią turinčių vaikų ir paauglių atskirties mažinimo bei jaunimo nusikalstamumo prevencijos.

Teisininkų klubo „Ex lege” pirmininkė Ieva Siminkevičiūtė

 

 

Viešojo saugumo fakultetas ir toliau aktyviai dalyvauja Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Žaliakalnio policijos nuovados vykdomame prevenciniame projekte „Draugaukime“. 2011 m. kovo 31 d. Kauno „Purienų“ vidurinės mokyklos moksleiviai ir juos lydinti pedagogė apsilankė Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete. Fakulteto studentų teisininkų klubo „Ex lege“ nariai Gvidas Janulis ir Juozas Petrauskas moksleiviams papasakojo apie studijas Viešojo saugumo fakultete, apie studentiško gyvenimo privalumus bei pristatė švietėjišką programą apie paauglių atsakomybę, jos rūšis. Moksleiviai klausėsi įdomaus pranešimo, susipažino su situacijomis, kurios leido suvokti, kad dėl neapgalvoto ir netinkamo elgesio gali kilti administracinė ar net baudžiamoji atsakomybė, stebėjo mokomają medžiagą-filmuką „Tavo teisė rinktis“. Fakulteto studentų teisininkų klubo „Ex lege“ nariai Gvidas Janulis ir Juozas Petrauskas teisiškai kvalifikuotai ir tuo pačiu moksleiviams suprantamai nurodė atsakomybės rūšis, sankcijų dydžius už viešosios tvarkos pažeidimą, nedidelį chuliganizmą, žiaurų elgesį su gyvūnais bei kitas priešingas teisei veikas.

 

Viešojo saugumo fakultete 2010 metais buvo įkurtas studentų – teisininkų klubas „Ex lege” (lotynų k. – iš įstatymo). Klubą subūrė linksmų ir entuziastingų Viešojo saugumo fakulteto studentų grupė, išsirinko klubo pirmininkę Ievą Siminkevičiūtę. Klubo nariai siekia ne tik įdomiai praleisti laiką, diskutuoti, analizuoti teisines problemas, bet ir skleisti teisines žinias, kad kuo daugiau piliečių, o ypač vaikų suprastų savo pareigas, sugebėtų naudotis teisėmis ir žinotų, kada jos yra pažeidžiamos.

Klubo „Ex lege” nariai savanoriškai ruošia švietėjiškus projektus įvairia teisine tematika ir pristato juos visuomenėje (mokyklose, gimnazijose, Trečiojo amžiaus universitete ir t.t.). Klubas dalyvauja bendrame su Žaliakalnio policijos komisariato Žaliakalnio policijos nuovada prevenciniame projekte „Draugaukime“. Projekto tikslas – į netinkamą ir neapgalvotą elgesį linkusį jaunimą informuoti apie pagrindinius teisės ir moralės normų laikymosi privalumus.

Klubo nariai supažindina mokinius su linksmo ir įdomaus studentiško gyvenimo privalumais, siūlo nesižavėti gatvės gyvenimu. Klubo narių nuomonė yra tvirta – jei savo pranešimu nors vienam auditorijoje esančiam jaunuoliui pakeisime požiūrį ir padėsime pasirinkti tinkamo elgesio modelį ar net sulaikysime nuo neapgalvoto ir neteisėto poelgio – pergalė pasiekta.

Klubo nariai, bendraudami su moksleiviais, papasakoja apie Viešojo saugumo faluktetą, apie galimybes jame studijuoti, įgyti puikų išsilavinimą.

Klubas visuomet atviras naujiems nariams, kurie norėtų prisijungti prie linksmo ir darnaus kolektyvo ir turėtų įdomių minčių bei siekių skleisti teisines žinias visuomenėje. Klubas renkasi kiekvieną ketvirtadienį nuo 16.20 val. 108 auditorijoje.

Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto

studentų teisininkų klubas „Ex lege“

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Žaliakalnio policijos nuovada vykdo reikšmingą prevencinį projektą „Draugaukime“. M. Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas yra svarbus projekto partneris ir aktyviai dalyvauja įgyvendinant šį projektą.

2011 m. kovo 10 d. fakulteto teisininkų klubas „Ex lege“, įgyvedindamas prevencinio projekto uždavinius, fakulteto patalpose moksleivėms iš Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ pristatė klubo narių parengtą programą „Sveiki atvykę į suaugusiųjų pasaulį“. Klubo nariai siekė moksleivėms atskleisti atsakomybės už savo poelgius neišvengiamumo aspektus, suteikė informacijos apie vaiko teisių ir pareigų glaudų ryšį, papasakojo apie Viešojo saugumo fakultetą, studijas, galimybę tobulėti, studentų užsiėmimus bei laisvalaikio organizavimą. Klubo nariai moksleivėms demonstravo mokomąją priemonę - filmą „Tavo teisė rinktis“, įtraukė susirinkusiuosius į bendrą diskusiją.

Mykolo Romerio universiteto

Viešojo saugumo fakulteto studentų teisininkų klubas „Ex lege“

Lapkričio 25 d. Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto Teisės būrelio nariai kartu su Trečiojo amžiaus universiteto klausytojais diskutavo apie valstybės sienos apsaugos aktualijas ir problematiką Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir prisijungus prie Šengeno erdvės. Buvo apžvelgtos kitų užsienio valstybių sienų apsaugos institucijų veiklos modeliai, bei aptartos nelegalios migracijos keliamos problemos.

 

2009 m. kovo 5 d. Trečiojo amžiaus universitete Mykolo Romerio Universiteto studentės Eglė Macijauskaitė ir Aistė Cvilikaitė skaitė paskaitą Europos Sąjungos teisminės institucijos. Pranešėjos supažindino studentus su Europos Teisingumo Teismo veikla, jo reikšme ES teisinėje sistemoje, aptarė šio teismo priimamų sprendimų įtaką nacionalinei (Lietuvos) teisei. Pranešėjos su klausytojais diskutavo apie didelio atgarsio ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse susilaukusią Ingos Rinau pradėtą bylą dėl dukros Luizos Rinau bei kitas Lietuvai aktualias bylas.

  

Vasario 19 d. Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto Teisės būrelio nariai kartu su Trečiojo amžiaus universiteto klausytojais diskutavo apie Europos Sąjungos materialinę teisę: nagrinėjo keturias pagrindines laisves.

MRU Teises ir valstybes sienos apsaugos bakalauro studijų IV kurso studentė Vita Grigonytė skaitė paskaitą apie laisvo asmenų (darbuotojų, ES piliečių ir trečiųjų šalių piliečių) judėjimo, Europos Sąjungos pilietybės, juridinių asmenų ir piliečių įsisteigimo teises Europos Sąjungoje.

MRU Teises ir valstybes sienos apsaugos bakalauro studijų IV kurso studentė Viktorija Mickutė supažindino TAU klausytojus su paslaugų teikimo laive Europos Sąjungoje ir analizavo laisvo kapitalo judėjimo klausimus. 

 

Spalio 23 d. Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto Teisės būrelio nariai kartu su Trečiojo amžiaus universiteto klausytojais paminėjo Lietuvos Respublikos Konstitucijos dieną. MRU Teises ir valstybes sienos apsaugos bakalauro studiju IV kurso studentė Viktorija Mickutė skaitė paskaitą apie Lietuvos Konstitucijos raidą nuo pirmosios Lenkijos-Lietuvos konstitucijos priimtos 1791 m. gegužės 3 d. iki dabartinės Lietuvos Respublikos Konstitucijos, kurią 1992 m. spalio 25 d. referendumu priėmė Lietuvos gyventojai.

MRU Teises ir valstybes sienos apsaugos bakalauro studiju IV kurso studentė Diana Kananovič supažindino TAU klausytojus su Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimu  dėl Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 105 straipsnio sankcijoje numatytos mirties bausmės atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Taip pat buvo pristatyta pasaulinė patirtis, susijusi      su mirties bausmės taikymu, aptartos priemonės naudotos ( o kai kur dar tebenaudojamos) mirties bausmei įvykdyti.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747