Studijos

Informacija apie studijuojamus dalykus, jų turinį, skelbiama:

http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/viesojo_saugumo/#tab_3

Studijose derinami įvairūs studijų metodai: paskaitos, seminarai, praktinių užduočių atlikimas, naudojamasi virtualia mokymosi aplinka Moodle