Konferencijos

Policijos veiklos katedros dėstytojai, taip pat studijuojantieji pirmosios ir antrosios pakopos studijose vykdo ir mokslinius tyrimus, supažindina su jų rezultatais platesnę profesionalų bendruomenę mieste, šalyje ir tarptautinėje erdvėje. Tyrimų rezultatai pristatomi konferencijose, publikuojami.

PVK bendruomenė aktyviai dalyvavo VIII (ir III-tarptautinė) konferencijoje „Visuomenės saugumo užtikrinimo problemos: teoriniai ir praktiniai aspektai“ 2017-04-13.

Plačiau