Katedros mokslinių tyrimų kryptys

Mokslo ir pedagoginiai darbuotojai, vadovaudamiesi mokslo ir studijų bei praktikos vienovės principu, siekdami parengti naujo tipo policijos pareigūnus, valstybės sienos apsaugos darbuotojus, gerus specialistus, brandžias asmenybes, daug dėmesio skiria moksliniam darbui, reikalingam teisėsaugai gerinti.

Mokslinių tyrimų kryptys

  • Vidaus reikalų įstaigų teisiniai ir tarnybiniai aspektai;
  • Valdymo ir viešojo administravimo teisinis formavimas Lietuvoje;
  • Informacinės visuomenės kūrimo perspektyvos.

2017 m.gegužės 16 d. Įsakymu Nr. 20VS-33 suburta mokslo temos „Visuomenės saugumas ir darni plėtra“ koordinavimo grupė. Potemės „Teisėsaugos institucijų veiklos veiksmingumo tyrimas“ vadove paskirta Policijos katedros veiklos doc. dr. Žaneta Navickienė

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747