Apie katedrą

Katedros mokslinis pedagoginis personalas

Dėl konkretaus konsultacijų laiko prašome rašyti dėstytojams ir tartis

Katedroje dėstomi studijų dalykai

Teisės ir policijos veiklos studijų programa (bakalauro studijos):

Teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programa (bakalauro studijos):

Policijos veiklos studijų programa (bakalauro studijos):

Teisės ir ikiteisminio proceso studijų programa (bakalauro studijos):

Teisės ir policijos veiklos studijų programa (magistro studijos):