Apie katedrą


Kab.: Kaune V-213, Vilniuje V-421
Tel.: 28 14 09, (8 5) 2 714 746

Vedėja: doc. dr. Laima Ruibytė
Kab.: Kaune V-106
Tel.: (8 37) 28 14 01
El. p.: laimaruibyte@mruni.eu

Katedros mokslinis pedagoginis personalas

Dėl konkretaus konsultacijų laiko prašome rašyti dėstytojams ir tartis

Katedroje dėstomi studijų dalykai

Teisės ir policijos veiklos studijų programa (bakalauro studijos):

 • Profesinė etika
 • Psichologija
 • Dalykinė kalba
 • Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų)
 • Filosofija ir mokslo metodologija
 • Statutinių tarnybų vadyba 
 • Nusikaltimų tyrimo psichologija
 • Pareigūno psichologinės reabilitacijos problemos
 • Valdymo psichologija teisėsaugos institucijose

Teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programa (bakalauro studijos):

 • Dalykinė kalba
 • Psichologija
 • Profesinė etika
 • Filosofija ir mokslo metodologija
 • Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų)
 • Profesinė užsienio kalba (rusų)
 • Pareigūno psichologinės reabilitacijos problemos
 • Valdymo psichologija teisėsaugos institucijose
 • Statutinių tarnybų vadyba 

Policijos veiklos studijų programa (bakalauro studijos):

 • Psichologija
 • Dalykinė kalba
 • Profesinė etika
 • Filosofija
 • Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų)
 • Nusikaltimų tyrimo psichologija
 • Sociologija
 • Visuomenės saugumo sektoriaus administravimas
 • Tarpkultūrinis bendravimas
 • Šeimos pedagogika
 • Religijotyra
 • Pareigūno psichologinės reabilitacijos problemos
 • Valdymo psichologija teisėsaugos institucijose

Teisės ir ikiteisminio proceso studijų programa (bakalauro studijos):

 • Psichologija
 • Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų)
 • Filosofija
 • Retorika
 • Teisinė psichologija
 • Tarptautinės ekonomikos pagrindai

Teisės ir policijos veiklos studijų programa (magistro studijos):

 • Policijos jurisdikcijos probleminės studijos
 • Magistro baigiamasis darbas (Mokslinis tiriamasis darbas)
 • Teisėsaugos institucijų sistemos Europoje lyginamosios studijos
 • Tarptautinis Policijos bendradarbiavimas Europos sąjungoje


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747