Apie katedrą


Adresas: V.Putvinskio g. 70 LT-44211 Kaunas
Kab.: IV-303

Vedėja: doc. dr. Laima Ruibytė
Kab.: IV-304
Tel.: (8 37) 303 665
El. p.: laimaruibyte@mruni.eu

Katedros mokslinis pedagoginis personalas

Dėstytojų konsultacijų laikas

Katedroje dėstomi studijų dalykai

Teisės ir policijos veiklos studijų programa (bakalauro studijos):

 • Profesinė etika
 • Psichologija
 • Dalykinė kalba
 • Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų)
 • Filosofija ir mokslo metodologija
 • Statutinių tarnybų vadyba 
 • Nusikaltimų tyrimo psichologija
 • Pareigūno psichologinės reabilitacijos problemos
 • Valdymo psichologija teisėsaugos institucijose

Teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programa (bakalauro studijos):

 • Dalykinė kalba
 • Psichologija
 • Profesinė etika
 • Filosofija ir mokslo metodologija
 • Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų)
 • Profesinė užsienio kalba (rusų)
 • Pareigūno psichologinės reabilitacijos problemos
 • Valdymo psichologija teisėsaugos institucijose
 • Statutinių tarnybų vadyba 

Policijos veiklos studijų programa (bakalauro studijos):

 • Psichologija
 • Specialybės kalba ir raštvedyba
 • Profesinė etika
 • Filosofija
 • Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų)
 • Nusikaltimų tyrimo psichologija
 • Sociologija
 • Visuomenės saugumo sektoriaus administravimas
 • Tarpkultūrinis bendravimas
 • Šeimos pedagogika
 • Religijotyra
 • Pareigūno psichologinės reabilitacijos problemos
 • Valdymo psichologija teisėsaugos institucijose

Teisės ir ikiteisminio proceso studijų programa (bakalauro studijos):

 • Psichologija
 • Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų)
 • Filosofija
 • Retorika
 • Verslumas ir savisamda
 • Lotynų kalba
 • Teisinė psichologija
 • Tarptautinės ekonomikos pagrindai
 • Politologija

Teisės ir policijos veiklos studijų programa (magistro studijos):

 • Policijos jurisdikcijos probleminės studijos
 • Magistro baigiamasis darbas (Mokslinis tiriamasis darbas)
 • Teisėsaugos institucijų sistemos Europoje lyginamosios studijos
 • Tarptautinis Policijos bendradarbiavimas Europos sąjungoje