Gretutinės studijos MRU plačiau

Gretutinės krypties studijų programos

Eil. Nr.

Gretutinės krypties studijų programos

Fakultetas

1

Ekonomikos krypties

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

2

Verslo krypties

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas

3

Dalykinės anglų kalbos šakos (filologijos krypties)

Humanitarinių mokslų institutas

4

Dalyko (anglų kalbos) pedagogikos šakos (pedagogikos krypties)

Humanitarinių mokslų institutas

5

Filosofijos krypties

Humanitarinių mokslų institutas

6

7

Vertimo krypties

Viešosios istorijos krypties

Humanitarinių mokslų institutas

Humanitarinių mokslų institutas

8

Viešojo administravimo krypties

Politikos ir vadybos fakultetas

9

Informatikos krypties

Socialinės politikos fakultetas

10

Psichologijos krypties

Socialinės politikos fakultetas

11

Socialinio darbo krypties

Socialinės politikos fakultetas

12

Socialinės pedagogikos šakos (pedagogikos krypties)

Socialinės politikos fakultetas

13

Sociologijos krypties

Socialinės politikos fakultetas

14

15

Švietimo ir ugdymo krypties

Mokytojo kvalifikacijai įgyti (pedagogikos krypties)

Socialinės politikos fakultetas

Socialinės politikos fakultetas

16

Teisės krypties

Teisės fakultetas

17

Teisės krypties (Pagal Mykolo Romerio universiteto senato 2013 m.
birželio 19 d. nutarimo Nr. 1SN-60 2.4 punkto nuostatą šis
gretutinės teisės krypties studijų planas galioja tik Universiteto
studentams, studijuojantiems pirmosios pakopos Policijos veiklos
studijų programoje ir iki šio nutarimo patvirtinimo dienos (t. y. iki
2013 m. birželio 19 d.) pradėjusiems gretutines teisės krypties
studijas Universiteto Viešojo saugumo fakultete.)

Viešojo saugumo fakultetas

18

Visuomenės saugumo krypties

Viešojo saugumo fakultetas

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747