VIII (ir III-tarptautinė) konferencija „Visuomenės saugumo užtikrinimo problemos: teoriniai ir praktiniai aspektai“

VIII (ir III-tarptautinė) konferencija „Visuomenės saugumo užtikrinimo problemos: teoriniai ir praktiniai aspektai“
2017-04-13