Akademijos naujienos

VSA lektorė dr. Ramunė Jakštienė tapo podoktorantūros stažuotės projekto „Reagavimo į psichologinį smurtą artimoje aplinkoje baudžiamosios teisės priemonėmis išplėtimo galimybės“ stažuotoja

#

VSA lektorė dr. Ramunė Jakštienė tapo podoktorantūros stažuotės projekto „Reagavimo į psichologinį smurtą artimoje aplinkoje baudžiamosios teisės priemonėmis išplėtimo galimybės“ stažuotoja (projekto vykdytojas - VDU, stažuotės vadovė - prof. dr. Edita Gruodytė). Šio projekto mokslinio tyrimo tikslas yra nustatyti konkrečių sprendinių Lietuvos teisėkūrai ir jos taikymo praktikai, kaip gali būti išplėstas reagavimas į psichologinį smurtą artimoje aplinkoje baudžiamosios teisės priemonėmis. Tokie sprendiniai turėtų tiek praktinės, tiek mokslinės reikšmės: leistų tinkamai kvalifikuoti psichologinį smurtą artimoje aplinkoje, pasiūlyti efektyvesnę apsaugą smurto aukoms, galėtų būti naudojami kaip teisėkūros ar teisės taikymo praktikų tobulinimo šaltinis, be to, paskatintų platesnę mokslinę diskusiją šiuo klausimu. Projekto rezultatus numatyta paskelbti moksliniuose straipsniuose, pranešimuose tarptautinėse mokslinėse konferencijose, taip pat kituose moksliniuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.

Projekto trukmė - 24 mėn.

Mokslinis tyrimas yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3 LMT K 712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747