Akademijos naujienos

2020 m. spalio 20 d. įvyko tarptautinis mokslinis forumas „Networking on Sustainable Security in Dynamic Environment“

#

Annual International Scientific Forum „Networking on Sustainable Security in Dynamic Environment“ was held on 20nd October 2020.

Organizers of the Annual Scientific Forum „Networking on Sustainable Security in Dynamic Environment“:

Chairs of the Annual International Scientific Forum: prof. dr. Rūta Adamonienė, assoc. prof. dr. Aurelija Pūraitė, Mykolas Romeris university‘s Academy of Public Security, Lithuania and prof. dr. Martina Blašková, Police Academy of the Czech Republic, Czech Republic (PACR).

Two conferences were held during the forum - the 11th International Scientific Conference „Problems of Ensuring Public Security: Theoretical and Practical Aspects“ (Chair of the Scientific Committee prof. dr. Rūta Adamonienė, Mykolas Romeris university‘s Academy of Public Security, Lithuania), and the 17th International Scientific Conference „Human Potential Development“ (Chair of the Scientific Committee prof. dr. Martina Blašková, Police Academy of the Czech Republic, Czech Republic (PACR).

Lithuanian and foreign scientists, doctoral students and students from 17 foreign countries (Poland, Ukraine, Portugal, Slovakia, Germany, Latvia, Russia, Spain, Estonia and other foreign countries) participated in the international scientific forum supported by the Lithuanian Science Council and gave presentations, over 100 reports were delivered, about 150 participants attended.

The conference took place both in the conference rooms of the „Europa Royale Kaunas“ hotel and remotely, the plenary session was broadcast on Mykolas Romeris University's Youtube channel and Facebook account.

Plenary presentations at the international scientific forum "Networking on Sustainable Security in Dynamic Environment" were given by honourable guests from Lithuania and foreign countries:

 • Dr. Detlef SCHRÖDER – Director of CEPOL (European Union Agency for Law Enforcement Training);
 • Dr. Paulo Alexander NICOLAU – Professor at Lusíada University, Lisbon, Portugal; Senior Coordinator Inspector of the Portuguese Immigration and Borders Service.
 • Arūnas PAULAUSKAS - Deputy Commissioner General of the Lithuanian Police under the Ministry of the Interior.
 • Assoc. Prof. Dr. Fernando VAL GARIJO - Professor of International Law, UNED (National Distance Learning University), Spain.
 • Prof. Dr. Mantas BILEIŠIS - Vice-Rector for studies and science at General Jonas Zemaitis Lithuanian Military Academy.
 • Assoc. Prof. Dr. Živilė STANKEVIČIŪTĖ - Kaunas University of Technology, School of Economics and Business, Head of the Human Resources Management study program.

2020 m. spalio 20 d. įvyko Tarptautinis mokslinis forumas „Networking on Sustainable Security in Dynamic Environment“

Tarptautinio mokslinio forumo „Networking on Sustainable Security in Dynamic Environment“ organizatoriai:

 • Mykolo Romerio universitetas, Lietuva
 • Gnerolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Lietuva
 • Čekijos Policijos akademija, Čekijos Respublika
 • Kasmetinio tarptautinio mokslo forumo pirmininkės: prof. dr. Rūta Adamonienė, doc. prof. dr. Aurelija Pūraitė, Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademija, Lietuva ir prof. dr. Martina Blašková, Čekijos policijos akademija, Čekija (PACR).

  Forumo metu vyko dvi konferencijos – 11-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Problems of Ensuring Public Security: Theoretical and Practical Aspects“ (konferencijos Mokslinio komiteto pirmininkė prof. dr. Rūta Adamonienė, Mykolo Romerio universitetas, Lietuva) ir 17-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Human Potential Development“ (konferencijos Mokslinio komiteto pirmininkė - prof. dr. Martina Blašková, Čekijos policijos akademija, Čekija)

  Lietuvos mokslo tarybos remiamame tarptautiniame moksliniame forume dalyvavo ir pranešimus skaitė Lietuvos ir užsienio mokslininkai, doktorantai bei studentai iš 17 užsienio šalių (Lenkijos, Ukrainos, Portugalijos, Slovakijos, Vokietijos, Latvijos, Rusijos, Ispanijos, Estijos ir kitų užsienio šalių), iš viso buvo pristatyta virš 100 pranešimų, dalyvavo apie 150 dalyvių.

  Konferencija vyko tiek „Europa Royale Kaunas“ viešbučio konferencijų erdvėse, tiek nuotoliniu būdu, plenarinė sesija buvo transliuojama Mykolo Romerio universiteto Youtube kanale ir Facebook paskyroje.

  Plenarinius pranešimus Tarptautiniame moksliniame forume „Networking on Sustainable Security in Dynamic Environment“ skaitė garbūs svečiai iš Lietuvos ir užsienio šalių:

 • Dr. Detlef SCHRÖDER - CEPOL (European Union Agency for Law Enforcement Training) direktorius;
 • Dr. Paulo Alexander NICOLAU - Profesorius Minerva Foundation, Lisabonos Lusíada University, Portugalija; Portugalijos Imigracijos ir sienų apsaugos tarnybos vyriausiasis koordinatorius.
 • Arūnas PAULAUSKAS - Lietuvos Policijos prie LR VRM generalinio komisaro pavaduotojas
 • Doc. Dr. Fernando VAL GARIJO - tarptautinės teisės profesorius, UNED (Nacionalinis nuotolinio mokymosi universitetas), Ispanija
 • Prof. Dr. Mantas BILEIŠIS - Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos prorektorius studijoms ir mokslui.
 • Doc. Dr. Živilė STANKEVIČIŪTĖ - Kauno Technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo mokykla, Žmogiškųjų išteklių valdymo studijų programos vadovė.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747