Akademijos naujienos

MRU Viešojo saugumo akademijos mokslininkai parengė metodologinę medžiagą „Pareigūnų veiksmai neapykantos nusikaltimų atvejais ir prevencinė veikla užkardant neapykantos nusikaltimus“

# <p>MRU Viešojo saugumo akademijos Policijos veiklos katedros profesorė dr. Žaneta Navickienė  kartu su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos informacijos analizės skyriaus viršininke Kristina Miliūne, konsultuojant Lietuvos policijos mokyklos Policijos veiklos skyriaus viršininko pavaduotojui, MRU Viešojo saugumo akademijos Policijos veiklos katedros lektoriui Viliui Veličkai, parengė metodologinę medžiagą „Pareigūnų veiksmai neapykantos nusikaltimų atvejais ir prevencinė veikla užkardant neapykantos nusikaltimus“, skirtą policijos pareigūnams, reaguojantiems ir tiriantiems neapykantos nusikaltimus, taip pat būsimiems instruktoriams, kurie ateityje gebės dėstyti šia tema. </p>

<p>2017–2020 metais atliktų mokslinių tyrimų neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos tyrimo srityje rezultatai parodė, kad stokojama visuomenės informavimo ir švietimo žmogaus teisių, lygybės ir įvairovės bei nediskriminavimo užtikrinimo temomis, trūksta teisėsaugos institucijų pareigūnų gebėjimų tinkamai reaguoti į pranešimus apie neapykantą ar (ir) šališkumu motyvuotus incidentus. Lietuvos policija skiria deramą dėmesį šioms aktualijoms, todėl ši metodologija pirmiausia bus puiki priemonė, leisianti stiprinti pareigūnų gebėjimus šioje srityje; taip pat tinkama ir studijuojantiems. </p>
<p>Metodologinė medžiaga parengta nagrinėjant ikiteisminio ir teisminę praktiką, analizuojant aktualią mokslinę ir praktinę literatūrą, konsultuojantis su šios srities specialistais.  </p>
<p>Metodologinė medžiaga parengta įgyvendinant projektą „Efektyvaus atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą Lietuvoje didinimas“ (angl.„#PoliceAcademy_LT: Promoting Effective Response to Hate Crimes and Hate Speech in Lithuania – PoliceAcademy"), finansuojama pagal Europos Sąjungos Teisų lygybės ir pilietybės programą (2014-2020). Projekto partneriai: asociacija Lietuvos žmogaus teisių centras (koordinatorius), viešoji įstaiga Žmogaus teisių stebėjimo institutas, viešoji įstaiga Europos žmogaus teisių fondas ir biudžetinė įstaiga Lietuvos policijos mokykla. </p>
<p>Metodologinė medžiaga paruošta Lietuvos policijos mokyklos užsakymu pagal Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu patvirtintą kvalifikacijos tobulinimo programą „Pareigūnų veiksmai neapykantos nusikaltimų atvejais ir prevencinė veikla užkardant neapykantos nusikaltimus“.  </p>

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747