Akademijos naujienos

Viešojo saugumo akademijoje pagal Erazmus studentų mainų programą Įvykio vietos tyrimą studijuojantys užsienio studentai apsilankė Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre, kur susipažino su specialių žinių panaudojimu nusikalstamų veikų tyrimui.

# Viešojo saugumo akademijoje pagal Erazmus studentų mainų programą Įvykio vietos tyrimą  studijuojantys užsienio studentai apsilankė Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre, kur susipažino su specialių žinių panaudojimu nusikalstamų veikų tyrimui.
Studentai apsilankė kriminalistinėse laboratorijose: susipažino su kriminalistinių tyrimu centre naudojama šiuolaikine kriminalistine technika bei laboratorijose atliekamais objektų tyrimais ir ekspertizėmis. Diskutavo apie tyrimo poligrafu patikimumą bei jo panaudojimo galimybes ir valstybės tarnyboje bei kriminalinėje žvalgyboje.
Užsienio studentai apsilankė ir Lietuvos teismo medicinos tarnyboje, kur susipažino su šios tarnybos vykdomomis funkcijomis.
Studentai dalyvavo atliekant lavono išorinę apžiūrą bei vidinį kūno tyrimą, o taip pat stebėjo lavono daktiloskopiavimą.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747