Skaitytojų aptarnavimo tvarka

MRU VSA bibliotekos darbą reglamentuoja MRU Rektoriaus patvirtintos „Naudojimosi MRU biblioteka taisyklės“. 

Skaitytojai aptarnaujami pateikę galiojantį studento pažymėjimą, skaitytojo bilietą, universiteto darbuotojo pažymėjimą arba asmens tapatybės dokumentą. 

Leidinių skolinimas į namus

 • Abonemento leidiniai išduodami 1 mėnesiui, 2 mėnesiams arba semestrui.
 •  Skaityklos leidiniai gali būti išduodami vienai nakčiai.
 • Saugyklos leidiniai išduodami 1 mėnesiui.
 • Leidinio grąžinimo data nurodoma kvite, taip pat ją galima pasižiūrėti savo e. formuliare   .
 • Vienu metu skaitytojas gali turėti ne didesnį nei nustatyta leidinių skaičių: bakalauro studijų studentai – 20 vnt., magistrantūros studijų studentai – 30 vnt., klausytojai – 5 vnt.
 • Leidinius grąžinti privaloma į tą MRU bibliotekos filialą, iš kurio jie buvo pasiskolinti (VSA bibliotekos leidiniai grąžinami Kaune, Centrinės bibliotekos leidiniai grąžinami Vilniuje).

Mokesčiai už laiku negrąžintus leidinius

 • 0,05 €  mokestis skaičiuojamas laiku negrąžinus leidinio, išduodamo 1 semestrui (už uždelstą bibliotekos darbo dieną).
 • 0,10 €  mokestis skaičiuojamas laiku negrąžinus leidinio, išduodamo 1 ar 2 mėnesiams (už uždelstą bibliotekos darbo dieną).
 • 1,00 €   mokestis skaičiuojamas laiku negrąžinus skaityklos leidinio, išduodamo nakčiai (už uždelstą bibliotekos darbo dieną).
 • Įmokas už bibliotekos paslaugas galima susimokėti pervedant į Mykolo Romerio universiteto sąskaitą: 
  • AB „Swedbankas“ – LT85 7300 0100 0249 2590, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 102962, mokesčio pavadinimas – „už bibliotekos paslaugas”; 
  • AB SEB bankas – LT95 7044 0600 0773 4526, banko kodas – 70440, įmokos kodas – 102962, mokesčio pavadinimas – „už bibliotekos paslaugas”;
  • AB DNB bankas – LT16 4010 0424 0354 4858, banko kodas – 40100, įmokos kodas – 102962, mokesčio pavadinimas – „už bibliotekos paslaugas”.
 • Grynaisiais pinigais įmokas galima susimokėti „FoxBox“ terminale (mokomojo korpuso I aukšto fojė), ekrane pasirinkus „Įmokos už bibliotekos paslaugas“. Aptarnavimo mokestis netaikomas. „FoxBox“ terminalas priima eurus (banknotus ir monetas) ir 5, 10, 20 ir 50 centų monetas. Terminalas grąžą išduoda ne mažiau kaip 10 ct bei 1–2 Eur monetomis. Dėl „FoxBox“ terminalo sutrikimų reikia kreiptis tiesiogiai į paslaugų tiekėją, terminalo ekrane pasirinkus „Pagalba“.
 • Mokėjimo kvito ar banko el. įmokos kopiją (.pdf formatu) būtina pristatyti į biblioteką (atnešti arba atsiųsti e. paštu vsabiblioteka@mruni.eu).

Leidinių išdavimas skaitytojui blokuojamas:

 • jei skaitytojas vėluoja grąžinti 3 (ir daugiau) abonemento ar saugyklos leidinių;
 • jei skaitytojas vėluoja grąžinti nors vieną skaityklos leidinį;
 • jei mokesčių už laiku negrąžintus leidinius suma viršija 10,00 €;
 • jei yra pasibaigęs skaitytojo registracijos terminas.

Grąžinimo termino pratęsimas

 • Naudojimosi leidiniais terminą skaitytojas turi prasitęsti savarankiškai   .
 • Leidinius, išduodamus 1 mėnesiui ar 2 mėnesiams, galima pratęsti 9 kartus.
 • Leidinius, išduodamus 1 semestrui, galima pratęsti 3 kartus.
 • Leidiniai, išduodami nakčiai,  netęsiami.

Prasitęsti grąžinimo termino skaitytojas negalės: 

 • jei skaitytojo mokesčių už laiku negrąžintus leidinius suma viršija 10,00 €;
 • jei leidinys yra rezervuotas kito skaitytojo;
 • jei tai skaityklos knyga, išduota nakčiai;
 • jei jau išnaudotas pratęsimų limitas;
 • jei pasibaigęs skaitytojo registracijos terminas.

Leidinių rezervavimas / užsakymas

 • Jei visi reikalingos abonemento knygos egzemplioriai paimti, ją galima rezervuoti (užsakyti iš anksto) .
 • Per el. katalogą užsakomos visos saugyklos knygos.
 • Apie užsakymų įvykdymą skaitytojai informuojami e. paštu, taip pat užsakymų būseną galima matyti savo e. formuliare.
 • Užsakytas knygas skaitytojai turi atsiimti abonemente. Įvykdyti užsakymai saugomi 3 bibliotekos darbo dienas.
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747