Apie fakultetą

                                                              Referentė: Dalia Vičkienė    
 Kab.: K-203    
 Tel.: (8 37) 303 660    
 El. p.: vsf@mruni.eu  

 Ištęstinių studijų metodininkė: Tatjana Juodpusienė    
 Kab.: K-205    
 Tel.: (8 37) 303 646    
 El. p.: tanju@mruni.eu


Rugsėjis sugrąžina mus į rudenį – dar žydintį, bet jau susimąsčiusį, vėsių rytų voratinkliais paženklintą. Tegul naujieji mokslo metai mums visiems atvers naujus kelius į ieškojimus ir atradimus...Kad nepristigtumėme dvasios stiprybės ir prasmingo žingeidumo... Gražu, kas buvo, tad tegul ir bus, tegul rudens skambėjime nauja viltis pabus. Visaverčio mums visiems  laiko. Santalkos ir spindėjimo, sveikatos stipriausios, darbų prakilniausių.

Dekanas doc. dr. Saulius Greičius


FAKULTETO MISIJA IR VIZIJA

Fakulteto misija: būnant atviru Lietuvos visuomenei ir pasauliui, prisiimti ir vykdyti akademinį bei pilietinį įsipareigojimą ugdyti išsilavinusią, kultūros vertybėms imlią asmenybę, taikyti naujausias mokslo technologijas, kaupti, analizuoti, taikyti ir skleisti mokslo žinias ir socialines vertybes.

Fakulteto vizija: tapti Lietuvos ir tarptautinį pripažinimą pelniusių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo, mokslinių tyrimų, inovacijų sklaidos centru.

FAKULTETO PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

Svarbiausi Fakulteto uždaviniai siekiant užtikrinti išsilavinusią, mokslui, inovacijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę, reikalingų žmogaus, visuomenės ir valstybės gerovei kurti, šalies dvasiniam ir materialiam klestėjimui, yra: