Apie fakultetą


Vyresnioji metodininkė: Irena Sakalauskienė
Kab.: K-205
Tel.: (8 37) 303 644
El. p.: sakalauskiene@mruni.eu

Adresas: V.Putvinskio g. 70 LT-44211 Kaunas
Kab.: K-202,K-203
Tel.: (8 37) 303 660
Faks.: (8 37) 228 457
El. p.: vsf@mruni.eu


Dekanas: prof. dr. Saulius Greičius
Kab.: K-202
Tel.: (8 37) 303 650
El. p.: s.greicius@mruni.eu
Priėmimo valandos: IV-16.00-18.00


Prodekanas: doc. dr. Algirdas Muliarčikas
Kab.: K-201x
Tel.: (8 37) 303 641
El. p.: a.muliarcikas@mruni.eu
Priėmimo valandos: IV-16.00-18.00

                                                              Referentė: Dalia Vičkienė    
 Kab.: K-203    
 Tel.: (8 37) 303 660    
 El. p.: vsf@mruni.eu  

 Ištęstinių studijų metodininkė: Tatjana Juodpusienė    
 Kab.: K-205    
 Tel.: (8 37) 303 646    
 El. p.: tanju@mruni.eu


Rugsėjis sugrąžina mus į rudenį – dar žydintį, bet jau susimąsčiusį, vėsių rytų voratinkliais paženklintą. Tegul naujieji mokslo metai mums visiems atvers naujus kelius į ieškojimus ir atradimus...Kad nepristigtumėme dvasios stiprybės ir prasmingo žingeidumo... Gražu, kas buvo, tad tegul ir bus, tegul rudens skambėjime nauja viltis pabus. Visaverčio mums visiems  laiko. Santalkos ir spindėjimo, sveikatos stipriausios, darbų prakilniausių.

Dekanas doc. dr. Saulius Greičius


FAKULTETO MISIJA IR VIZIJA

Fakulteto misija: būnant atviru Lietuvos visuomenei ir pasauliui, prisiimti ir vykdyti akademinį bei pilietinį įsipareigojimą ugdyti išsilavinusią, kultūros vertybėms imlią asmenybę, taikyti naujausias mokslo technologijas, kaupti, analizuoti, taikyti ir skleisti mokslo žinias ir socialines vertybes.

Fakulteto vizija: tapti Lietuvos ir tarptautinį pripažinimą pelniusių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo, mokslinių tyrimų, inovacijų sklaidos centru.

FAKULTETO PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

Svarbiausi Fakulteto uždaviniai siekiant užtikrinti išsilavinusią, mokslui, inovacijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę, reikalingų žmogaus, visuomenės ir valstybės gerovei kurti, šalies dvasiniam ir materialiam klestėjimui, yra:
 • sudaryti sąlygas įgyti aukštąjį pirmos ir antros pakopų universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimą,grindžiamą moksliniais tyrimais ir atitinkantį kultūros, mokslo, naujausių technologijų lygį bei socialinių partnerių poreikius;
 • rengti aukštos kvalifikacijos policijos, valstybės sienos apsaugos ir kitų institucijų specialistus;
 • plėtoti taikomąjį mokslą, būtiną studijų ir mokslo vienovei;
 • kelti policijos ir valstybės sienos apsaugos darbuotojų kvalifikaciją;
 • kartu su kitais universiteto padaliniais užtikrinti aukštą studijų kokybę, studentų galimybę dalyvauti studentų mobilumo programose, diegti šiuolaikiškas studijų technologijas, formuoti praktinio darbo įgūdžius;
 • sudaryti sąlygas asmens tęstiniam mokymuisi, įgytai kvalifikacijai kelti ir persikvalifikuoti;
 • plėtoti visuomenės teisinį švietimą, teikti konsultacijas gyventojams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms;
 • įgyvendinti Universiteto perspektyvinius planus.
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747