Viešojo saugumo akademija

# • Naujienos

 • MRU VSA lankėsi Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos vadovė Brigita Kymantaitė

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo akademijoje lankėsi ir paskaitas skaitė Ščytno Policijos akademijos ( Lenkija) dėstytojas Tomasz Mazur

 • Mykolo Romerio universitete lankėsi Moldovos Respublikos delegacija

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo akademijoje įvyko parodos „100 LIETUVĄ KŪRUSIŲ MOTERŲ PORTRETAI“ atidarymas

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo akademijoje vyko Forumas – diskusija Tarptautinei žmogaus teisių gynimo dienai paminėti „Žmogaus teisių reliatyvumas socialinėje ir kultūrinėje erdvėje“

  Išsamiau
 • Viešojo saugumo akademijos lektorė dr. Ramunė Jakštienė dalyvavo Europos teisės akademijos (ERA) surengtame seminare "Current Reflections on EU Gender Equality Law" (Vokietijoje, Tryre).

  Išsamiau
 • Paminėjome Tarptautinę antikorupcijos dieną

  Išsamiau
 • MRU VSA dėstytojai dalyvavo CEPOLo organizuotose Gamtosauginių nusikaltimų tyrimo kursuose

  Išsamiau
 • Lapkričio 25 d. aktų salėje įvyko karjeros diena

  Išsamiau
 • Prie MRU VSA pastato buvo prikalta atminimo lenta, nes šiame pastate 1919 m. balandžio 4 d. buvo išrinktas pirmasis Valstybės prezidentas Antanas Smetona

  Išsamiau
Naujienų archyvas

AKADEMIJOS MISIJA IR VIZIJA

Akademijos misija: būnant atviru Lietuvos visuomenei ir pasauliui, prisiimti ir vykdyti akademinį bei pilietinį įsipareigojimą ugdyti išsilavinusią, kultūros vertybėms imlią asmenybę, taikyti naujausias mokslo technologijas, kaupti, analizuoti, taikyti ir skleisti mokslo žinias ir socialines vertybes.

Akademijos vizija: tapti Lietuvos ir tarptautinį pripažinimą pelniusių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo, mokslinių tyrimų, inovacijų sklaidos centru.

AKADEMIJOS PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

Svarbiausi Akademijos uždaviniai siekiant užtikrinti išsilavinusią, mokslui, inovacijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę, reikalingų žmogaus, visuomenės ir valstybės gerovei kurti, šalies dvasiniam ir materialiam klestėjimui, yra:
 • sudaryti sąlygas įgyti aukštąjį pirmos ir antros pakopų universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimą,grindžiamą moksliniais tyrimais ir atitinkantį kultūros, mokslo, naujausių technologijų lygį bei socialinių partnerių poreikius;
 • rengti aukštos kvalifikacijos policijos, valstybės sienos apsaugos ir kitų institucijų specialistus;
 • plėtoti taikomąjį mokslą, būtiną studijų ir mokslo vienovei;
 • kelti policijos ir valstybės sienos apsaugos darbuotojų kvalifikaciją;
 • kartu su kitais universiteto padaliniais užtikrinti aukštą studijų kokybę, studentų galimybę dalyvauti studentų mobilumo programose, diegti šiuolaikiškas studijų technologijas, formuoti praktinio darbo įgūdžius;
 • sudaryti sąlygas asmens tęstiniam mokymuisi, įgytai kvalifikacijai kelti ir persikvalifikuoti;
 • plėtoti visuomenės teisinį švietimą, teikti konsultacijas gyventojams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms;
 • įgyvendinti Universiteto perspektyvinius planus.

MRU Viešojo saugumo akademija glaudžiai bendradarbiauja su šiomis Europos Sąjungos agentūromis:

Bakalauro studijų programos:

 

Magistro studijų programos:

2019 - 2020 S. M. KALENDORIUS

2019 – 2020 s. m. rudens semestro savaičių paskirstymas
2019 – 2020 s. m. akademinis kalendorius

STUDIJŲ GRAFIKAI

2019 – 2020 s. m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas
2019 – 2020 s. m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas
2019 – 2020 s. m. bakalauro nuolatinių studijų grafikas

TVARKARAŠČIAI

Baigiamųjų darbų pateikimo grafikas 2019-2020 s. m. rudens sesija
Bakalaurų baigiamoji 2019 – 2020 m. žiemos sesija
Magistrų baigiamoji 2019 – 2020 m. žiemos sesija
2019-2020 m. rudens semestro BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PATEIKIMO GRAFIKAS
Aplinkosaugos teisės magistrų baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis
Teisės ir policijos veiklos magistro studijų baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis
Teisės ir policijos veiklos Bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis
Teisės ir valstybės sienos apsaugos Bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis
Teisės ir ikiteisminio proceso bakalauro studijų baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis
Policijos veiklos bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis
Teisės ir policijos veiklos bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

NUOLATINĖS STUDIJOS

Teisės ir ikiteisminio proceso programa

2019 – 2020 s.m. I kurso rudens (1) semestras
2019 – 2020 s.m. II kurso rudens (3) semestras
2019 – 2020 s.m. III kurso rudens (5) semestras
2019 – 2020 s.m. IV kurso rudens (7) semestras
2019 – 2020 s. m. 4 kurso žiemos sesija
2019 – 2020 s.m. 1 kurso 1 semestro (žiemos) sesija
2019 – 2020 s.m. 2 kurso 3 semestro (žiemos) sesija
2019 – 2020 s.m. 3 kurso 5 semestro (žiemos) sesija

Teisės ir policijos veiklos programa

2019 – 2020 s.m. II kurso rudens (3) semestras
2019 – 2020 s.m. III kurso rudens (5) semestras
2019 – 2020 s.m. IV kurso rudens (7) semestras
2019 – 2020 s. m. 4 kurso žiemos sesija
2019 – 2020 s.m. 2 kurso 3 semestro (žiemos) sesija
2019 – 2020 s.m. 3 kurso 5 semestro (žiemos) sesija

Teisės ir valstybės sienos apsaugos programa

2019 – 2020 s.m. II kurso rudens (3) semestras
2019 – 2020 s.m. IV kurso rudens (7) semestras
Teisė ir valstybės sienos apsauga 2019 – 2020 s.m. II kurso 3 semestras (modulinis tvarkaraštis)
2019 – 2020 s. m. 4 kurso žiemos sesija
2019 – 2020 s.m. 2 kurso 3 semestro (žiemos) sesija

Policijos veiklos proograma

2019 – 2020 s.m. I kurso rudens (1) semestras
2019 – 2020 s.m. 1 kurso 1 semestro (žiemos) sesija

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

Teisė ir policijos veikla 5 kurso 9 sem. įžanginės paskaitos
Teisė ir valstybės sienos apsauga 5 kurso 9 sem. įžanginės paskaitos
Teisė ir ikiteisminis procesas 5 kurso 9 sem. įžanginės paskaitos
Teisė ir ikiteisminis procesas 3 kurso 5 sem. įžanginės paskaitos
Teisė ir ikiteisminis procesas 4 kurso 7 sem. įžanginės paskaitos
Teisė ir policijos veikla 4 kurso 7 sem. įzanginės paskaitos
Teisė ir valstybės sienos apsauga 4 kurso 7 sem. įžanginės paskaitos
Teisė ir policijos veikla 5 kurso 9 sem. sesija
Teisė ir valstybės sienos apsauga 5 kurso 9 sem. sesija
Teisė ir ikiteisminis procesas 5 kurso 9 sem. sesija
Teisė ir ikiteisminis procesas 3 kurso 5 sem. sesija
Teisė ir policijos veikla 4 kurso 7 sem. sesija
Teisė ir valstybės sienos apsauga 4 kurso 7 sem. sesija
Teisė ir ikiteisminis procesas 4 kurso 7 sem. sesija

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Aplinkosaugos teisė 3 sem. įžanginės paskaitos
Aplinkosaugos teisė 1 sem. įžanginės paskaitos
Ikiteisminis procesas 3 sem. įžanginės paskaitos
Ikiteisminis procesas 1 sem. įžanginės paskaitos
Teisė ir policijos veikla 3 sem. įžanginės paskaitos
Teisė ir policijos veikla 1 sem. įžanginės paskaitos
Aplinkosaugos teisė 3 sem. sesija
Teisė ir policijos veikla 3 sem. sesija
Teisė ir policijos veikla (ikiteisminio proceso specializacija) 3 sem. sesija
Aplinkosaugos teisė 1 semestro sesija
Teisė ir policijos veikla 1 semestro sesija
Teisė ir policijos veikla (ikiteisminio proceso specializacija) 1 semestro sesija
Aplinkosaugos teisė 2 semestro įžanginės paskaitos
Teisė ir policijos veikla (Ikiteisminio proceso specializacija) 2 semestro įžanginės paskaitos
Teisė ir policijos veikla 2 semestro įžanginės paskaitos

ERASMUS

Crime scene investigation

Adresas: Maironio g. 27, 44298 Kaunas
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 303 646
El. p.: vsa@mruni.eu


Dekanė: prof. dr. Snieguolė Matulienė
Kab.: V-201
Tel.: (8 37) 303 641, (8 5) 2714506
El. p.: m.sniega@mruni.eu


Prodekanė: Danguolė Seniutienė
Kab.: V-106
El. p.: dseniutiene@mruni.eu


Prodekanė: doc. dr. Aurelija Pūraitė
Kab.: V-402
Tel.: (8 37) 303645
El. p.: aurelija.puraite@mruni.eu
 

Dokumentų valdymo specialistė: Dalia Vičkienė
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 303 646
El. p.: vsa@mruni.eu

Vyresnioji metodininkė: Irena Sakalauskienė
Kab.: V-213
Tel.: (8 37) 303 647
El. p.: sakalauskiene@mruni.eu

Vadybininkė (ištęstinės I ir II pakopos studijos): Tatjana Juodpusienė
Kab.: V-213
Tel.: (8 37) 303 647
El. p.: tanju@mruni.eu

Vadybininkė (nuolatinės I pakopos studijos): Eglė Akelaitienė
Kab.: V-213
Tel.: (8 37) 303 647
El. p.: akelaitiene@mruni.eu

Vadybininkė (Teisės ir Humanitarinių mokslų katedrų): Nijolė Visminienė
Kab.: V-213
Tel.: (8 37) 303 647
Mob.: +370 659 73232
El. p. Humanitarinių mokslų katedra: vsahmk@mruni.eu
El. p.Teisės katedra: vsatk@mruni.eu

Vadybininkė (Policijos veiklos ir Valstybės sienos apsaugos katedrų): Roberta Krincienė
Kab.: V-213
Tel.: (8 37) 303 647
El. p. Policijos veiklos katedra: vsapvk@mruni.eu
El. p. Valstybės sienos apsaugos katedra: vsavsak@mruni.eu

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747