Viešojo saugumo akademija

# • Naujienos

 • in Memoriam Gediminas Aleksonis (1957–2020)

  Išsamiau
 • Darnių inovacijų laboratorija (vadovas prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė) kartu su Viešojo saugumo akademija pradėjo kvalifikacijos kėlimo mokymus „Valdymas, ekonomika ir finansai“.

  Išsamiau
 • 2020 m. birželio 25 d. Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje (Sobore) įvyko diplomų įteikimo iškilmės Viešojo saugumo akademijos magistrantūros ir bakalauro studijų absolventams.

  Išsamiau
 • Diplomų įteikimo šventė

  Išsamiau
 • Karantinas universitete atšaukiamas nuo 2020 m. birželio 17 dienos

  Išsamiau
 • Kviečiame prisijungti dalyvauti Kauno savivaldybės ir VšĮ Kauno miesto poliklinikos Jaunimo centro bei partnerių įgyvendinamame projekte „Pagalba augti“

  Išsamiau
 • MRU atvirų durų diena keliasi online!

  Išsamiau
 • Ir karantino sąlygomis vyksta konferencijos

  Išsamiau
 • Komunikacijos ir rinkodaros centro informacija

  Išsamiau
 • Due to the recent developments of the situation related to COVID-19 organizers and partners of the SUSTAINSECURE-2020 have decided to postpone the Annual Scientific Forum „Networking on Sustainable Security in Dynamic Environment“

  Išsamiau
Naujienų archyvas

AKADEMIJOS MISIJA IR VIZIJA

Akademijos misija: būnant atviru Lietuvos visuomenei ir pasauliui, prisiimti ir vykdyti akademinį bei pilietinį įsipareigojimą ugdyti išsilavinusią, kultūros vertybėms imlią asmenybę, taikyti naujausias mokslo technologijas, kaupti, analizuoti, taikyti ir skleisti mokslo žinias ir socialines vertybes.

Akademijos vizija: tapti Lietuvos ir tarptautinį pripažinimą pelniusių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo, mokslinių tyrimų, inovacijų sklaidos centru.

AKADEMIJOS PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

Svarbiausi Akademijos uždaviniai siekiant užtikrinti išsilavinusią, mokslui, inovacijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę, reikalingų žmogaus, visuomenės ir valstybės gerovei kurti, šalies dvasiniam ir materialiam klestėjimui, yra:
 • sudaryti sąlygas įgyti aukštąjį pirmos ir antros pakopų universitetinį ir neuniversitetinį išsilavinimą,grindžiamą moksliniais tyrimais ir atitinkantį kultūros, mokslo, naujausių technologijų lygį bei socialinių partnerių poreikius;
 • rengti aukštos kvalifikacijos policijos, valstybės sienos apsaugos ir kitų institucijų specialistus;
 • plėtoti taikomąjį mokslą, būtiną studijų ir mokslo vienovei;
 • kelti policijos ir valstybės sienos apsaugos darbuotojų kvalifikaciją;
 • kartu su kitais universiteto padaliniais užtikrinti aukštą studijų kokybę, studentų galimybę dalyvauti studentų mobilumo programose, diegti šiuolaikiškas studijų technologijas, formuoti praktinio darbo įgūdžius;
 • sudaryti sąlygas asmens tęstiniam mokymuisi, įgytai kvalifikacijai kelti ir persikvalifikuoti;
 • plėtoti visuomenės teisinį švietimą, teikti konsultacijas gyventojams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms;
 • įgyvendinti Universiteto perspektyvinius planus.

MRU Viešojo saugumo akademija glaudžiai bendradarbiauja su šiomis Europos Sąjungos agentūromis:

Bakalauro studijų programos:

 

Magistro studijų programos:

BAIGIAMOJI SESIJA (2019 – 2020 S. M.) PAVASARIO SEMESTRAS

Informacija studentams apie baigiamąjį egzaminą „Valstybės sienos apsaugos organizavimas“
Nuotolinio baigiamojo darbo gynimo organizavimas ir vykdymas. Rekomendacijos
Informacija studentams apie baigiamąjį egzaminą „Baidžiamoji teisė ir procesas“

2019 - 2020 S. M. KALENDORIUS

2019 – 2020 s. m. akademinis kalendorius
2019 - 2020 s. m. pavasario semestro savaičių paskirstymas

STUDIJŲ GRAFIKAI

2019 – 2020 s. m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas
2019 – 2020 s. m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas
2019 - 2020 s.m. bakalauro nuolatinių studijų gafikas (koreguota 04.20)

TVARKARAŠČIAI

Magistro darbų gynimo tvarkaraštis
Bakalauro darbų gynimo ir baigiamųjų egzaminų tvarkaraštis (taisyta 04.29)
Aktuali informacija dėl baigiamųjų darbų pateikimo ir gynimo karantino metu
Aktuali informacija dėl baigiamųjų egzaminų eigos karantino metu
Aplinkosaugos teisės magistrantūros studijų programos baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis
Teisės ir valstybės sienos apsaugos programos bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis
Teisės ir policijos veiklos programos bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis
Teisės ir policijos veiklos programos magistro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis
Teisės ir ikiteisminio proceso programos bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraščiai

NUOLATINĖS STUDIJOS

Teisės ir ikiteisminio proceso programa

2019 – 2020 s.m. I kurso pavasario (2) semestras (koreguota 03.26)
2019 – 2020 s.m. II kurso pavasario (4) semestras (koreguota 03.26)
2019 – 2020 s.m. III kurso 6 semestro sesija (koreguota 03.26)
2019 – 2020 s.m. III kurso pavasario (6) semestras (koreguota 04.20)
2 kurso 4 semestro (pavasario) sesija (koreguota 04.20)
1 kurso 2 semestro (pavasario) sesija
3 kurso 6 semestro (papildoma) sesija

Teisės ir policijos veiklos programa

2019 – 2020 s.m. II kurso pavasario (4) semestras (koreguota 03.26)
2019 – 2020 s.m. III kurso pavasario (6) semestras (koreguota 03.26)
2 kurso 4 semestro (pavasario) sesija (įkelta 04.17)
3 kurso 6 semestro (pavasario) sesija (įkelta 04.17)

Teisės ir valstybės sienos apsaugos programa

2019 – 2020 s.m. II kurso pavasario (ė) semestras (koreguota 03.26)
II kurso 4 semestro MODULINIS tvarkaraštis (koreguota 04.15)
2 kurso 4 semestro (pavasario) sesija (įkelta 04.22)

Policijos veiklos proograma

I kurso pavasario (2) semestras (koreguota 04.02)
1 kurso 2 semestro (pavasario) papildomas (galioja nuo 05.19)
1 kurso 2 semestro (pavasario) sesija-papildomas

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

Teisė ir policijos veikla 5 kurso 10 sem. sesija
Teisė ir valstybės sienos apsauga 5 kurso 10 sem. sesija
Teisė ir ikiteisminis procesas 5 kurso 10 sem. sesija
Teisė ir policijso veikla 4 kurso 8 semestro sesija
Teisė ir valstybės sienos apsauga 4 kurso 8 semestro sesija
Teisė ir ikiteisminis procesas 3 kurso 6 semestro sesija
Teisė ir ikiteisminis procesas 4 kurso 8 semestro sesija

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Aplinkosaugos teisė 2 semestro įžanginės paskaitos
Teisė ir policijos veikla (Ikiteisminio proceso specializacija) 2 semestro įžanginės paskaitos
Teisė ir policijos veikla 2 semestro įžanginės paskaitos
Teisė ir policijos veikla (ikiteisminio proceso specializacija) 1 semestro įžanginės paskaitos
Aplinkosaugos teisė 2 semestro sesija
Teisė ir ikiteisminis procesas 2 semsestro sesija (koreguota 04.15)
Teisė ir policijos veikla 2 semestro sesija
Teisė ir policijos veikla (ikiteisminio proceso specializacija) 1 semestro sesija

ERASMUS


Adresas: Maironio g. 27, 44298 Kaunas
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 28 14 03
El. p.: vsa@mruni.eu


Dekanė: prof. dr. Snieguolė Matulienė
Kab.: V-201
Tel.: (8 37) 28 14 00, (8 5) 2714506
El. p.: m.sniega@mruni.eu


Prodekanė: Danguolė Seniutienė
Kab.: V-106
Tel.: (8 37) 28 14 01
El. p.: dseniutiene@mruni.eu


Prodekanė: doc. dr. Aurelija Pūraitė
Kab.: V-402
Tel.: (8 37) 28 14 02
El. p.: aurelija.puraite@mruni.eu
 

Dokumentų valdymo specialistė: Dalia Vičkienė
Kab.: V-205
Tel.: (8 37) 28 14 03
El. p.: vsa@mruni.eu

Vadybininkė (Teisės ir Humanitarinių mokslų katedrų): Nijolė Visminienė
Kab.: V-213
Tel.: (8 37) 28 14 09
Mob.: +370 659 73232
El. p. Humanitarinių mokslų katedra: vsahmk@mruni.eu
El. p. Teisės katedra: vsatk@mruni.eu

Vadybininkė (Policijos veiklos ir Valstybės sienos apsaugos katedrų): Roberta Krincienė
Kab.: V-213
Tel.: (8 37) 28 14 13
El. p. Policijos veiklos katedra: vsapvk@mruni.eu
El. p. Valstybės sienos apsaugos katedra: vsavsak@mruni.eu

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747