Teisinės pagalbos centras

Ateities g. 20  LT-08303 Vilnius, Lietuva

Teisinės pagalbos centro direktorius

Doc. dr. Gintautas Danišauskas
Tel.: 8 685 25358
El. p. danigint@mruni.eu

Priėmimo laikas: antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais  - 14.30 - 16.30 val.
Daukanto g. 1, Šv. Kryžiaus namai, Vilnius

  Pasiteiravimui: tel.: (8 5) 271 4545  Ina Mazaliauskienė     

 Suderinus su vietos savivaldos institucijomis vyksta reguliarūs išvažiuojamieji švietėjiško-informacinio pobūdžio seminarai bei konsultacijos po visą respubliką.

 Veikla:

Jau beveik dešimtmetį veikia Mykolo Romerio universiteto Teisinės pagalbos centras. Jo darbuotojai dirba ne tik Vilniaus mieste, bet ir lankosi kituose šalies miestuose ir miesteliuose bei teikia nemokamą teisinę pagalbą Lietuvos žmonėms. Būtinais atvejais yra teikiama ir psichologinė pagalba. Išimtinais atvejais (invalidumas, liga) interesantų pageidavimu yra lankomasi ir jų namuose.  Nuo pat centro įkūrimo nemokama teisine pagalba pasinaudojo apie 23 tūkstančius interesantų. Centre dirba Mykolo Romerio universiteto mokslo pedagoginis personalas bei kiti profesionalūs teisininkai. Be to Centre sudarytos sąlygos Universiteto studentams atlikti mokomąją praktiką.

Teisinės pagalbos centro konsultacijos bei kita pirminė teisinė pagalba yra kiekvienam asmeniui lengvai prieinama, ji nereikalauja didelių laiko, išteklių ir sąnaudų (įvairių biurokratinių pažymų, daugkartinių važinėjimų į seniūnijas ir pan.).

________________________________________________________________________________________________

„Teisininkai konsultavo nemokamai“

Irena PAULIUKEVIČIENĖ
Praėjusią savaitę Pabradės miesto seniūnijoje gyventojams teisines konsultacijas nemokamai teikė Mykolo Romerio universiteto Teisinės pagalbos centro, kurį subūrė universiteto dėstytojai, specialistai. Vilniuje šis centras dirba ir konsultuoja žmones nuolat. Iš Pabradės į jį kreipiasi nemažai žmonių, tad su seniūnu Kaziu Vainicku buvo sutarta vieną dieną šias paslaugas pabradiškiams maksimaliai priartinti. Teisinės pagalbos centro 5 specialistai visą pusdienį dirbo Pabradės miesto seniūnijoje. Konsultuotis atvyko per 30 gyventojų. Juos dominančių klausimų, spektras labai platus: paveldėjimo, santuokos nutraukimo, teisminiai procesai, turto padalinimas, žemės klausimai ir kt. Teisinės pagalbos centro direktorius daktaras. Baudžiamojo proceso katedros docentas Gintautas Danišauskas pabrėžė, kad šių konsultacijų metu žmonės gauna ne tik nemokamą, bet ir nepriklausomą kvalifikuotą teisinę pagalbą, ir ne tik teisinę, bet ir psichologinę – Teisinės pagalbos centre dirba ir aukštos kvalifikacijos psichologai. Centro specialistų komandos važinėja po visą Lietuvą. Nors gyventojams pirminę teisinę pagalbą nemokamai teikia ir savivaldybės, šių paslaugų vis dar trūksta. Be to, Teisinės pagalbos centro konsultacijos yra kitokio pobūdžio. Jeigu bus poreikis, centro specialistai gali atvykti į bet kurią rajono vietovę, tereikia seniūnui suorganizuoti (galima kreiptis raštu į Romerio universitetą arba asmeniškai į direktorių G. Danišauską).

„Švenčionių kraštas“ 2007 m. balandžio 7 d.

 

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747