Centro bendradarbiavimas

TPC aktyviai bendradarbiauja su Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų šv. Kryžiaus namais, esančiais Vilniuje, Daukanto a. Universiteto mokslinis-pedagoginis personalas ir studentai teikdami teisinę bei psichologinę pagalbą žmonėms, naudojasi šios įstaigos patalpomis su įrengta kompiuterine baze.
Centras aktyviai bendradarbiauja ir su vietos savivaldos institucijomis. Suderinus su merais, seniūnais, TPC darbuotojai, teikia nemokamą teisinę pagalbą konkrečių seniūnijų gyventojams, supažindina žmones su Mykolo Romerio universitetu.

Teisinės pagalbos centre dirba Mykolo Romerio universiteto mokslinis pedagoginis personalas, tame tarpe, ir dėstytojai užsiimantys privačia advokato veikla.
Centre dirba dėstytojai teisininkai ir psichologai. Dėstytojas turi galimybę į TPC atsivesti savo studentus ir supažindinti su centre teikiamomis teisinėmis bei psichologinėmis paslaugomis bei jų turiniu.
TPC, atlikdami praktiką, dirba universiteto teisinių studijų II-IV kurso studentai, kuriems be vadovo, metodinę pagalbą dar teikia advokatas dėstantis universitete.
Studentai darbui centre yra atrenkami pagal prioritetines asmenines ir dalykines savybes. Atsižvelgus į tai, kad į TPC kreipiasi įvairūs žmonės, kartais praradę gyvenimo viltį, su kuriais yra būtinas jautresnis bendravimas, atrenkant studentus darbui centre, nemažas dėmesys yra skiriamas kandidato bendravimo su žmonėmis gebėjimui.


                    
Doc.dr. Gintaras Danišauskas, Teisinės pagalbos centro direktorius, su Šeduvos savivaldybės administracija aptaria „Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo“ taikymo aktualijas Teisinės pagalbos centro konsultantai ruošiasi priimti Radviliškio gyventojus

 
Praktika 2016-2017 metai Praktika 2016-2017 metai


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747