Apie centrą

Interesantų priėmimas vyksta Šv. Kryžiaus namuose Daukanto a. 1, Vilnius, (įėjimas iš S.Gucevičiaus g.).:

antradieniais 15.00 - 17.00 val.;
trečiadieniais - 15.00 - 17.00 val.;
ketvirtadieniais - 15.00-17.00 val.

Telefonai registracijai:

Šv. Kryžiaus namuose (8~5) 2 691 014
Mykolo Romerio universitete 8 674 32078 Ina Mazaliauskienė

Suderinus su vietos savivaldos institucijomis gali vykti išvažiuojamieji švietėjiško-informacinio pobūdžio seminarai bei konsultacijos po visą respubliką.

Veikla

Mykolo Romerio universiteto VšĮ Teisinės pagalbos centras (toliau TPC) įkurtas 1997 metais universiteto vadovybės iniciatyva. Centro paskirtis yra išnaudoti akademinės bendruomenės išteklius teisiniam piliečių švietimui, studentų bei dėstytojų praktiniam mokymui ir kitoms teisinėms paslaugoms tenkinti. Universiteto TPC tapo šios mokslinės įstaigos dėstytojų ir studentų praktikos atlikimo bei profesinių teisinių įgūdžių ugdymo vieta. Tuo pačiu Centras tapo visuomenės teisinio švietimo ir pagalbos įstaiga. Nemažai konsultantų, atlikusių praktiką TPC, dabar dirba Lietuvos teisėjais ir advokatais.
Kartu TPC teikia Lietuvos gyventojams ne tik pirminę teisinę pagalbą, bet ir kvalifikuotas psichologines paslaugas.
Pirminė teisinė pagalba, teikiama centre, yra teisinė materialinė bei procesinė informacija, teisinės konsultacijos, dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms (pvz., policijai), rengimas.
Teikdamas psichologinę pagalbą kvalifikuotas psichologas bendrauja su piliečiu, gilinasi į jo problemas, sukėlusias nemalonią depresinę būseną, pataria, kaip įgyti pasitikėjimo savimi, išgyventi skaudžius gyvenimo etapus.
Vykdant visuomenės teisinį švietimą yra siekiama užtikrinti, kad visuomenė prisitaikytų prie nuolat kintančių ir naujų socialinių normų, gebėtų jomis naudotis gindama savo teises ir laisves. Visuomenės teisinis švietimas įgyvendinamas teisinio ugdymo, informavimo ir konsultavimo metodais.
Visuomenės teisinis švietimas apima Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisę.

Tikslai

 • Teikti nemokamą teisinę pagalbą Lietuvos žmonėms įvairiais teisiniais klausimais.
 • Teikti nemokamą psichologinę pagalbą į mūsų centrą besikreipiantiems žmonėms.
 • Padėti universiteto teisės specialybių studentams įgyti praktinių teisininko kvalifikacinių įgūdžių, kuriuos jis galėtų panaudoti busimoje teisinio darbo karjeroje.
 • Ugdyti studentų praktinius, teisinius ir socialinius psichologinius gebėjimus įgyvendinant pozityviąją teisę, kuriant socialinio jautrumo aplinką.
 • Suteikti Mykolo Romerio universiteto moksliniam pedagoginiam personalui panaudoti savo teorines žinias praktikoje ir toliau plėtoti socialinį-teisinį pažinimą.


Prof.Justickis,doc.G.Danišauskas, V.Raudžiūtė

Prof. V.Justickis, doc.G.Danišauskas


Doc.G.Danišauskas tariasi su konsultantais

Praktika 2016-2017 metai


Praktika 2016-2017 metai

Praktika 2016-2017 metaiPraktika 2016-2017 metai
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747