Papildomos studijos

Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties magistrantūros studijoms. Studijos apima pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių asmuo nėra studijavęs.

Papildomosios studijos skirtos asmenims, baigusiems kitos krypties universitetines studijas ir turintiems bakalauro laipsnį arba baigusiems kolegijas ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį.

Papildomųjų studijų trukmė – 1 metai. Baigus šias studijas, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas.
Papildomosiose studijose studijuojama savo lėšomis.

Priėmimą į papildomąsias studijas vykdo Priėmimo komisija. Priėmimo į papildomąsias studijas tvarka yra čia.


Papildomų studijų planas

PAPILDOMŲ STUDIJŲ DALYKŲ PROGRAMOS
2016 metų2017 metų
Teisės teorija
Konstitucinė teisė
Administracinė teisė
Civilinė teisė
Baudžiamoji teisė
Civilinio proceso teisė
Baudžiamojo proceso teisė
Darbo teisė
Europos Sąjungos teisė
Tarptautinė teisė