Studijų programos kryptisTeisė
Valstybinis kodas6211KX016
Suteikiama kvalifikacijaTeisės magistras
Studijų trukmėNuolatinės studijos - 1,5 m.
Studijų kalba    
Lietuvių  

Tarptautinės teisės magistro studijų specializacija siūlo gilinamąsias ir kompleksines tarptautinės viešosios teisės krypties dalykų studijas, formuojančias ir teorines žinias, ir praktinius įgūdžius. Tarptautinės teisės magistro studijų programa apima platų dalykų tarptautinės viešosios teisės šakų spektrą: tarptautinių sutarčių teisę, tarptautinę žmogaus teisių apsaugą, jūrų teisę, pabėgėlių teisę, tarptautinę humanitarinę teisę, diplomatinę ir konsulinę teisę. Papildomą vertę programai suteikia tokie kursai kaip ginčų sprendimas tarptautinėje teisėje bei prekybos ir užsienio investicijų teisė. Visi dalykai programoje dėstomi lietuvių kalba aukščiausios kompetencijos dėstytojų, taip pat vykdomos vizituojančių dėstytojų paskaitos užsienio kalba. Pasirinkus šią programą užsienio kalbos įgūdžiai būtini.  Programos apimtis – 90 ECTS kreditų (3 semestrai). Programa baigiama magistro baigiamuoju darbu.
 
Kodėl verta rinktis šią programą?
  • Įgysite kompleksinių ir gilių tarptautinės teisės žinių ir įgūdžių - tai programa, apimanti visus esminius tarptautinės viešosios ir svarbius tarptautinės privatinės teisės aspektus, būtinus žinoti plačios erudicijos teisininkui.
  • Įgysite konkurencinį pranašumą rinkoje prieš teisininkus, kurie išmano tik nacionalinės teisės aspektus - Lietuvoje tarptautinės teisės specialistų dar nėra daug, o dėl vis aktyvesnio Lietuvos dalyvavimo tarptautinėje erdvėje tokių specialistų reikia.
  • Programą dėstys aukščiausios kompetencijos dėstytojai, taip pat programos metu bus vykdomos Mykolo Romerio universitete vizituojančių dėstytojų paskaitos.
  • Studijuosite gimtąja kalba – programa bus dėstoma lietuvių kalba, nors programos studijoms užsienio kalba būtina. 
  • Karjeros galimybės. Programos absolventai gali dirbti advokatais ir kitose teisinėse profesijose, pretenduoti į diplomatinę tarnybą, tapti valstybės institucijų tarptautinės teisės skyrių darbuotojais, tarptautinių arbitražo arba teisminių institucijų teisininkais,  tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos institucijų, tarptautinių įmonių teisės departamentų darbuotojais, tarptautinių tyrimų agentūrų darbuotojais ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojais. Sodros duomenimis, 2009 metais įsidarbino 91 %, 2010 metais - 92 procentai šios programos absolventų.    
   
Kokias kompetencijas ir įgūdžius įgysite baigę šią programą?

Programoje daug dėmesio skiriama vystyti gebėjimui argumentuoti sprendimus dėl tarptautinės teisės aiškinimo ir taikymo, išmanyti tarptautinės teisės specifiką ir spręsti tarptautinio teisinio reguliavimo problemas. Baigę programą:
  • Gebėsite spręsti atskirose tarptautinės teisės srityse kylančias problemas nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu, teikiant konsultavimo, atstovavimo, teisių gynimo, teisinių dokumentų rengimo, ginčų sprendimo ir kitas paslaugas;
  • Gebėsite pasiūlyti motyvuotus, logiškus ir tarptautinėmis teisės normomis pagrįstus tarptautinio reguliavimo problemų sprendimo ir prevencijos būdus, kurie užtikrintų veiksmingą tarptautinės teisės taikymą ir tarptautinį bendradarbiavimą bei tarptautinės, regioninės ir nacionalinės teisės suderinamumą;
  • Išmanysite tarptautinio teisinio reglamentavimo ir praktikos ypatumus, jo santykį su nacionalinėms ir regioninėms teisinėms sistemoms ir poveikį joms, tarptautinių ginčų sprendimo priemones ir būdus, atskirų tarptautinės teisės šakų teisinio reguliavimo specifiką;
  • Gebėsite kvalifikuoti tarptautinės teisės subjektų veiksmus ir įvertinti faktines situacijas pagal tarptautinę teisę. 
Kontaktai pasiteiravimui: doc. dr. Katažyna Mikša, Tarptautinės ir ES teisės institutas, 85 2714669, kbogdzevic@mruni.eu 


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS