Studijų programos kryptisTeisė
Valstybinis kodas 6211KX009
Suteikiama kvalifikacijaTeisės magistras (Teisės krypties)
Studijų trukmėIštęstinės studijos (studijos vykdomos šeštadieniais ) - 2 m.
Studijų kalba     
Lietuvių  

Vienintelė specializuota teisės magistrantūros programa Baltijos šalyse!

Programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos teisininkus, turinčius specialių teisės mokslo teorinių žinių, mokslinių tyrinėjimų patirties, gebančius pritaikyti teisės mokslo žinias ir spręsti teisinio pobūdžio problemas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei kitose biomedicinos mokslų ir biotechnologijų praktinio pritaikymo srityse.

Kodėl verta studijuoti Bioteisę?

  • Susipažinsite su teisinių santykių, kylančių biomedicinos ir, visų pirma, sveikatos priežiūros srityje, ypatumais;
  • Sužinosite, kokios teisinės problemos kyla santykiuose tarp sveikatos priežiūros įstaigų ir pacientų, vaistų klinikiniuose tyrimuose, genų inžinerijoje ar kituose naujausiuose medicinos mokslų pasiekimuose;
  • Dėstytojai yra bioteisės praktikai.

Programos vadovas  - prof. dr. Jonas Juškevičius, jjusk@mruni.eu  

Kuo ypatinga Bioteisės programa?
Šiuolaikinė biomedicina yra skirtingų mokslo sričių akiratyje, todėl Bioteisės programoje teisinės žinios derinamos su medicinos ir žmogaus genetikos, bioetikos, politikos žiniomis. Studentui atskleidžiame keletą požiūrių į problemą, skatiname ieškoti savitų būdų ir priemonių jų sprendimui.
Mūsų dėstytojų kolektyve be šios srities patyrusių teisininkų, dirba žinomi biomedicinos srities mokslininkai. Tai suteikia programai tikrojo tarpšakiškumo.

Kokios Bioteisės studijų perspektyvos?
Neabejotinai, studijų metu įgytos žinios leis tapti aukštos kvalifikacijos teisės specialistais, turinčiais specialių, drįsčiau pasakyti, unikalių žinių bei gebančiais taikyti jas, sprendžiant teisines problemas ir ginčus, kylančius asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, farmacinės veiklos bei kitose biomedicinos mokslų praktinio pritaikymo srityse.
Biomedicinos išsilavinimą turintiems asmenims, Bioteisės magistro studijos atveria galimybes perprasti jų profesinėje veikloje susiklostančių teisinių santykių ypatumus, išmokti spręsti sisteminio matymo reikalaujančias užduotis, kurių ypač gausu užimant administracines pareigas sveikatos priežiūros srityje.
Absolvento įgytos žinios ir įgūdžiai ypatingai vertinamos farmacijos, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros srityse, jos padės užsitikrinti išskirtinumą šiame darbo rinkos segmente.

Kuo ypatingi Bioteisės programos studentai?

Studijuoti programoje susiburia skirtingi žingeidūs žmonės. Nemažą būrį aukštąjį išsilavinimą biomedicinos srityje jau įgijusių asmenų papildo šia teisės šaka besidomintys ką tik teisės bakalauro studijas baigę studentai. Itin įdomu dirbti grupėse, kuriose drauge magistro diplomo siekia įvairaus amžiaus, profesinė patirties, veiklos ir išsilavinimo žmonės. Smagu matyti juos drauge atliekančius užduotis, besidalinančius savo žiniomis bei patyrimu.

Tarptautinių mainų galimybės

STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS