Studijų dalykai

Bendrųjų ir specialybinių dalykų visuma sudaro nuoseklų ir prasmingą derinį, kuris suteikia šiai programai unikalaus išskirtinumo. Į privalomąsias studijuoti disciplinas įeina visas teisės šakas apimantys studijų dalykai.

Rinkdamiesi iš plataus pasirenkamųjų dalykų sąrašo, galėsi gilinti žinias ir specializuotis tam tikroje kryptyje (baudžiamosios justicijos, privatinės teisės, tarptautinės teisės, viešosios teisės)

Studijų metu sudaromos galimybės ne tik susipažinti su teisinėmis technologijomis (LegalTech) bet ir jas  vystyti startuoliuose, įgyti reikalingos šiuolaikiniam teisininkui verslo patirties.


Studijų programos smulkus aprašas

Nuolatinės studijos

Ištęstinės studijos

Studijų dalykų išdėstymas nuolatinėje studijų formoje

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM918B094780

Konstitucinė teisė (Lietuvos)

6

SM918B094714

Logika

6

SM918B094781

Romėnų teisė ir lotyniškoji teisinė terminija

6

SM918B094768

Teisės teorija

6

SM918B094782

Teisininko karjera

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM918B094772

Administracinė teisė

6

SM918B094775

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

5

SM918B094712

Filosofija

4

SM918B0947106

Konstitucinė teisė (lyginamoji)

6

SM918B094716

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

SM918B094783

Teisės istorija

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM918B094785

Administracinio proceso teisė ir administracinė atsakomybė

6

SM918B094769

Baudžiamoji teisė (bendroji dalis)

4

SM918B094779

Civilinė teisė (bendroji dalis)

6

SM918B094784

Darbo teisė

6

SM918B0947108

Europos Sąjungos teisė (konstitucinė)

5

SM918B094718

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM918B094776

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

SM918B094777

Baudžiamojo proceso teisė

5

SM918B094766

Civilinė teisė (bendroji dalis)

4

SM918B094778

Civilinio proceso teisė

5

SM918B0947110

Europos Sąjungos teisė (materialinė)

6

SM918B094786

Teisės filosofija

5

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM918B094770

Baudžiamoji teisė (specialioji dalis)

5

SM918B094767

Baudžiamojo proceso teisė

5

SM918B094787

Civilinė teisė (specialioji dalis)

6

SM918B094765

Civilinio proceso teisė

5

SM918B0947114

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

5

SM918B0947112

Tarptautinė teisė (viešoji)

4

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

20

SM918B0947120

Kriminalistika

4

SM918B094771

Kriminologija

3

SM918B0947116

Praktika

6

SM918B0947118

Šeimos ir paveldėjimo teisė

3

SM918B094764

Tarptautinė teisė (privatinė)

4

Pasirenkamieji dalykai

10

SM918B094791

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo proceso inscenizacija

5

SM918B0947103

Kriminalistikos taktika

5

SM918B094789

Notariato teisė

5

SM918B0947104

Sutartinė ir civilinė atsakomybė

5

SM918B094793

Sveikatos teisė

5

SM918B094790

Tarptautinė žmogaus teisių apsauga

5

SM918B094788

Teismo medicina

5

SM918B094792

Valstybės tarnybos teisė

5

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

21

SM918B094794

Bakalauro baigiamasis darbas

9

SM918B094795

Finansų ir mokesčių teisė

3

SM918B0947122

Praktika

9

Pasirenkamieji dalykai

3

SM918B0947102

Alternatyvus administracinių ginčų sprendimas

3

SM918B094774

Nusikalstamumo prevencija

3

SM918B094773

Tarptautinių teismų proceso inscenizacija

3

SM918B0947124

Verslo steigimo formos

3

Baigiamieji egzaminai

6

SM918B094796

Adminsitracinė ir administracinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM918B0947101

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM918B094797

Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM918B094799

Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM918B094798

Lietuvos ir lyginamoji konstitucinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6

SM918B0947100

Tarptautinė teisė (baigiamasis egzaminas)

6