Teisės fakulteto dėstytojai spalio 21 d. dalyvavo ir skaitė pranešimus konferencijoje „Iššūkiai kuriant šiuolaikinę nusikaltimų prevencijos ir kontrolės sistemą Lietuvoje“

small1021-konf-3772
Lekt. dr. Tomas Žilinskas ir doc. dr. Alfredas Kiškis spalio 21 d. skaitė pranešimus Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ir Teisės instituto organizuojamoje konferencijoje „Iššūkiai kuriant šiuolaikinę nusikaltimų prevencijos ir kontrolės sistemą Lietuvoje“.
Konferencijos diskusijose dalyvavo ir Konstitucinės ir administracinės teisės instituto prof. dr. Algimantas Urmonas. Profesorius diskusijose kalbėjo, kad nusikalstamumo kontrolės sistema yra fragmentuota. Nėra sąveikų tarp makro , mezo ir makrolygmens programų ir individualiosios prevencijos. Makrolygmens programos rengiamos subjektyviu pagrindu, jos yra vienkartinio naudojimo (neturi tęstinumo), be to jų dominuojančios nuostatos reikiamai neperkeliamos į kitų (horizontalių ir vertikalių) lygmenų programas, planus ir atitinkamo įgyvendinimo veiksmus. Nusikalstamumas  kaip mokslinės teorijos objektas yra abstrahuotas, suvestinis makro socialinių ekonominių disfunkcijų sisteminis padarinys, todėl šio lygmens teoriniai modeliai praktinėje nusikalstamumo kontrolės veikloje susiduria su makro lygmens problemų transformavimo į konkretesnius lygmenis sunkumais. Keistasi nuomonėmis kaip tai daryti.

Konferencijos programa

2014-10-22
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747