Susitikimas su Minesotos valstijos Aukščiausiojo teismo teisėju

img2539
Doc. dr. Ieva Deviatnikovaitė, kartu su Hamline universiteto profesoriumi Davidu Schultzu 2018 m. lapkričio 28 d. susitiko su Minesotos valstijos Aukščiausiojo teismo teisėju David L. Lillehaug Minesotos sostinėje. Susitikime buvo kalbama apie šio teismo teisėjo veiklą, statusą, Teismo jurisdikciją. Žemiau – keletas pastebėjimų iš pokalbio.

Pagrindiniai reikalavimai valstijos teisėjams yra įtvirtinti valstijos konstitucijoje. Jų tėra trys: teisėjas negali būti vyresnis kaip 70 metų, jis turi būti valstijos gyventojas ir, aišku, turėti teisinį išsilavinimą. Teisinės praktikos reikalavimo nėra.
Minesotoje Aukščiausiojo teismo teisėjų yra septyni ir jie renkami. Tačiau kartu ir skiriami, t.y. jeigu, pavyzdžiui, teisėjui sukanka 70 metų, į jo vietą valstijos gubernatorius paskiria kitą teisinį išsilavinimą turintį asmenį. Tačiau šis turi dalyvauti artimiausiuose valstijos rinkimuose.
Kiekvienas kandidatas sudaro kampanijos finansavimo komitetą, kuris atidaro sąskaitą, ir norintieji gali ten pervesti pinigų sumas. Tačiau teisėjas turi niekada nesužinoti, kiek ir kas pinigų skyrė palaikant vieną ar kitą kandidatą į teisėjus.
Valstijose prieš rinkimus miestų ir gyvenviečių gatvėse galima pamatyti ir kandidato į teisėjus reklaminių plakatų, o televizijoje ar socialiniuose tinkluose – reklaminių klipų. Tiesa, kandidatas savo reklamose negali nieko žadėti.
Aukščiausiojo teismo teisėjai patys renkasi ir skiria padėjėjus (angl. law clerks). Paprastai jų būna vienas arba du. Reikalavimus kandidatams nustato pats teisėjas, išskyrus teisinį išsilavinimą. Dažniausiai tai būna ką tik baigę teisės mokyklas studentai. Taip norima ugdyti jaunus teisininkus. O kartu, matyt, norima imti darbuotojus, neturinčius iš ankstesnių darboviečių susiklosčiusių santykių, pažinčių. Taip pat teisėjui padeda jo biuro (angl. office ) administratorius.
Daugiausia nagrinėjama (apie 60 procentų) yra baudžiamųjų bylų. Visos likusios yra civilinės, administracinės, konstitucinės.
Aukščiausiasis teismas dažniausiai nagrinėja teisės klausimus, tačiau tenka įvertinti ir bylos aplinkybes. Bylos yra nagrinėjamos visų septynių teisėjų.
Amerikoje gana įprasta bylų nagrinėjimą iš pradžių patikėti mediatoriams. Tačiau Aukščiausiojo teismo praktikoje tai yra retenybė. Visgi yra buvęs atvejis, šis teismas priėmė sprendimą bylos nagrinėjimą patikėti mediatoriams. Tas atvejis yra susijęs su konstituciniais teisiniais santykiais, t.y. kilusiu ginču tarp Minesotos gubernatoriaus ir valstijos įstatymų leidžiamosios valdžios. Mediatoriams atlyginimas mokamas iš valstijos iždo dalies, skirtos teisminėms institucijoms.
Nėra numatytų terminų bylos nagrinėjimo Aukščiausiajame teisme. Nors žemesnės instancijos teismams yra. Pavyzdžiui, valstijos Apeliacinio teismo bylos nagrinėjimo procesas turi trukti ne ilgiau kaip 90 dienų.
Valstijos Aukščiausiasis teismas, kaip ir federalinis Aukščiausiasis teismas, pats renkasi, kokias iš gautų bylų jis nagrinės. Jų per metus gaunama apie 800, o pasirenkama nagrinėti apie 100 bylų (atkreipiu dėmesį, jog Minesotos valstijoje gyvena apie 5 milijonus gyventojų). Septynių teisėjų kolegija nusprendžia, kuriuos skundus ji nagrinės. Svarbiausi kriterijai pasirenkant bylas yra žemesniųjų instancijų teismų skirtingai išnagrinėtos panašiais teisės klausimais bylos, konstitucinės bylos. Tačiau yra ir sąrašas bylų, kurių nagrinėjimas yra privalomas. Tai – pirmojo laipsnio žmogžudystės bylos, mokesčių, darbo santykių, o taip pat teisėjų ir advokatų disciplinos bylos.

2018-11-30
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747