Rugsėjo 20-21 d. vyksta Teisės mokyklos akademinės bendruomenės susirinkimas

balsavimas
Gerbiamieji Mykolo Romerio teisės mokyklos dėstytojai,

Maloniai kviečiame Jus rugsėjo 20-21 d. (darbo valandomis) atvykti į Mykolo Romerio teisės mokyklos dekanatą (V-343 kab.) ir pareikšti savo nuomonę dėl deleguojamų atstovų į konferenciją. Atsižvelgdama į Mykolo Romerio universiteto senato 2014 m. rugsėjo 4 d. nutarimu patvirtintą Mykolo Romerio universiteto tarybos sudarymo tvarką ir tai, kad MRU senato sprendimu yra viešai paskelbtas MRU tarybos nario, skiriamo Universiteto akademinės bendruomenės, kandidatūros kėlimas, Mykolo Romerio universiteto tarybos rinkimų organizavimo komisija skelbia, kad Universiteto akademinės bendruomenės konferencija, kurioje bus renkamas Tarybos narys. Pagal Universiteto senato 2014 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1SN-4 patvirtiną Mykolo Romerio universiteto tarybos sudarymo tvarkos 7 punktą „Tarybos nariai renkami Universiteto akademinės bendruomenės konferencijoje (toliau – Konferencija), kurioje dalyvauja Universiteto akademinės bendruomenės deleguoti atstovai.<...>“ . Pagal tvarkos 9 punktą „Atstovus į Konferenciją deleguoja fakultetų akademinės bendruomenės susirinkimai (toliau – susirinkimai), kurie turi įvykti likus ne vėliau kaip penkioms darbo dienoms iki Konferencijos.“

Išsamiau https://www.mruni.eu/lt/naujienos/detail.php?el=244601#.W6JTsmNoSUk P

Pagarbiai
Mykolo Romerio teisės mokyklos dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė

2018-09-20
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747