Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanas prof.dr. Egidijus Jarašiūnas išrinktas į pirmąją Universiteto Tarybą

jarasiunase
Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanas prof.dr. Egidijus Jarašiūnas 2009 m. rugsėjo 25 d. Universiteto administracijos ir kitų darbuotojų konferencijoje išrinktas į pirmąją Universiteto Tarybą.

Universiteto Taryba sudaroma iš 9 narių. Universiteto administracijai ir kitiems darbuotojams Taryboje atstovauja vienas atstovas; du atstovus renka dėstytojai ir mokslo darbuotojai, vieną Tarybos narį skiria studentų atstovybė. Vieną narį į Universiteto Tarybą skiria švietimo ir mokslo ministras kartu su Senatu. 2009 m. rugsėjo 24 d. Mykolo Romerio universiteto senatas nusprendė patvirtinti Pasaulio universitetų asociacijos generalinės sekretorės Evos Egron-Polak kandidatūrą į Mykolo Romerio universiteto tarybą ir teikti ją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui, kaip bendrai Senato ir Ministro skiriamą Mykolo Romerio universiteto tarybos narį. Eva Egron-Polak yra Mykolo Romerio universiteto garbės daktarė. Kitus keturis narius siūlo fiziniai ir juridiniai asmenys iš asmenų, nepriklausančių Universiteto personalui ir studentams, – šiuos Tarybos narius skiria ir atšaukia švietimo ir mokslo ministras Aukštojo mokslo tarybos teikimu.

2009-09-25
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747