Kviečiame į konferenciją „Piliečio ugdymas mokykloje: politinio ir teisinio raštingumo aspektai“

shutterstock46846486resize
Pilietiškumo ugdymas mokykloje yra galimybė valstybei kurti ir puoselėti savo kaip valstybės ateitį, ugdyti tokius piliečius, kurie gebėtų ja tinkamai pasirūpinti. Tai viena iš priežasčių, kodėl viešojoje erdvėje netyla diskusijos apie piliečio ugdymo būtinumą, analizuojamos problemos ir svarstomos jų sprendimo galimybės.
Iš tiesų, lokalioji ir globalioji viešojo gyvenimo problematika verčia dar kartą persvarstyti jau nusistovėjusį pilietiškumo ugdymo konceptą, ieškant atsakymų, kokie gi šiandien yra pilietiškumo ugdymo prioritetai, svarbiausi aspektai.
Įsitraukimas į valstybės valdymą, savo pilietinės galios suvokimas ir efektyvus naudojimasis ja šiandien yra viena iš siekiamybių, kuriant dabarties ir ateities valstybę, ugdant jos pilietį.
Valstybės valdymo efektyvumo problematika, aktyvaus įsitraukimo į valstybės valdymo reikalus, pilietinės atsakomybės ir kiti aktualūs klausimai gali būti sprendžiami ir stiprinant politinį raštingumą kaip sudėtinę, reikšmingą pilietinių kompetencijų dalį.
Politinio raštingumo stiprinimas mokykloje – svarbus veiksnys, stiprinant jaunų žmonių dalyvavimą valstybės gyvenime, tačiau tam reikalingos ir tokios pat mokytojų kompetencijos, kurios iki šiol nebuvo įvardijamos kaip prioritetinės. Politinio raštingumo kompetencijų stiprinimo problema aktuali ne tik socialinių ir humanitarinių dalykų, bet ir kitų dalykų ar sričių mokytojams. Mokykla yra viešojo gyvenimo dalis ir ji neturi būti izoliuota ar sukurta kaip dirbtinė terpė, atsiribojusi nuo procesų, vykstančių už jos sienų. Tad natūralu, jog kiekvienas mokytojas turi diskutuoti, nagrinėti su mokiniais aktualias politinio gyvenimo temas ar jas pagrįstai komentuoti.
Politinių visuomenės procesų supratimas yra neatsiejamas nuo teisinio raštingumo kompetencijos. Savo teisių ir laisvių pažinimas, valstybės valdymo teisinių pagrindų supratimas – svarbus dėmuo, užtikrinantis kompetentingą pilietinį dalyvavimą ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų.
Pagrindinis šios konferencijos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į šiuos aktualius pilietiškumo ugdymo akcentus ir diskutuoti apie jų stiprinimo mokykloje galimybes bei suinteresuotųjų pusių: mokyklų, universitetų, valstybės institucijų, nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą šioje srityje.
Konferencijos uždaviniai:
  • susipažinti su Lietuvos ir užsienio patirtimi, įžvalgomis ugdant pilietiškumą, politinį ir teisinį raštingumą;
  • sutelkti visas suinteresuotąsias puses diskusijai apie politinio ir teisinio raštingumo stiprinimo mokykloje galimybes ir būdus;
  • parengti siūlymus dėl politinio ir teisinio raštingumo stiprinimo galimybių mokykloje.


Konferencijos programa  


2017-11-13
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747