Knygos „Regnum Est. 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui“ pristatymas – mokslinė konferencija

regnum
Kovo 5 d. Mykolo Romerio universitete vyko knygos „Regnum Est. 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui“ pristatymas – mokslinė konferencija. Renginyje dalyvavo prof. Vytautas Landsbergis, jo artimieji, ambasadoriai, garbingieji svečiai, Mykolo Romerio universiteto akademinės bendruomenės nariai.

Teisės fakulteto dekanas, Kovo 11–osios Akto signataras prof. Egidijus Jarašiūnas sveikindamas susirinkusius Valstybės atkūrimo 20–mečio proga atkreipė dėmesį į pristatomos knygos „Regnum Est. 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui“ viršelyje besipuikuojantį pavadinimą, kuriame matomi trys vienas su kitu susiję elementai – valstybė, įvykis ir žmogus. Žmogus, kuris tuo metu vedė visą Lietuvą į Nepriklausomą valstybę.

20 metų istorijos prasmingumas parodė ir problemų matymo suvokimą ir raidos perspektyvas bei strategijos nepriklausomybės atstatymą per teisę, teisingumą, vykusį pasirinkimą. Knygoje „Regnum Est. 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui“ rašoma ne tik apie tai, bet ir apie įvairius socialinės, teisinės, politinės, ekonominės tikrovės aspektus – apie aspektus, kurių tikriausiai nebūtų, jei nebūtų Nepriklausomos Lietuvos.

„Autoriai dedikuoja knygą profesoriui Vytautui Landsbergiui, tačiau žmogus, kuriam ji dedikuojama yra knygos autorių tyrimo objektu, nes be jo nebūtų tos tikrovės. Šiuo metu net ir kritiškiausiai gyvenimo tikrovę vertinantis žmogus neabejoja Lietuvos valstybės prasmingumu. 20 metų laikotarpis tą įrodė“, – sakė prof. E. Jarašiūnas.

Prof. Gediminas Mesonis plačiau pristatydamas knygą pasidžiaugė kalbantis auditorijai, kuriai nereikia įrodinėti Kovo 11–osios Nepriklausomybės Akto reikšmės.

„Mykolo Romerio universitetas nutarė paminėti Valstybės atkūrimo 20–metį ir kuomet buvo nutarta pažvelgti į Lietuvą 20 metų perspektyvos raidoje, nekilo abejonių, kad ši knyga turėtų būti dedikuojama prof. Vytautui Landsbergiui. Tai buvo savaime suprantamas dalykas, nes Kovo 11–oji ir Vytauto Landsbergio pavardė – tai sinonimai, – sakė prof. G. Mesonis, kalbėdamas apie tai, kaip gimė knyga „Regnum Est. 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui“.

„Ši knyga struktūriškai išreiškia Mykolo Romerio universiteto – socialinių ir humanitarinių mokslų universiteto – intelektualinius pajėgumus. Ji yra labai įdomi ir įvairi – tiek stiliaus, tiek turinio prasme. Joje taip pat nerasite nei žodžio užsienio kalba. Pabrėždami nepriklausomos valstybės svarbą, visą knygą parengėme ir išleidome valstybine kalba“, – tęsė profesorius.

Rektorius prof. Alvydas Pumputis apjuosė prof. V. Landsbergį Mykolo Romerio universiteto garbės juosta bei įteikė jam dedikuotą knygą, kurią pasirašė visų knygoje esančių straipsnių autoriai.

Prof. V. Landsbergis pasidžiaugė būdamas Mykolo Romerio universitete galįs kreiptis į garbingą auditoriją. Kalbėdamas apie valstybės ištakas, jos formavimąsi; apie praeitį ir dabartį profesoriaus pažymėjo, kad „kova už nepriklausomybę turi vykti kasdien“.

Vėliau vyko mokslinė konferencija apie Gyvosios Konstitucijos veikimą, kurioje pranešimus skaitė žymūs visuomenės veikėjai.

„Konstitucija nėra vien tik formalus teisinis aktas – vienkartinis aktas. Reali konstitucija yra gyvoji Konstitucija arba, kitaip tariant, Tautos ir susivienijusių Tautų konstitucinė doktrina, kuri formavosi per amžius ir formuojasi dabar kaip kiekvienos tautos ir visų tautų dvasinės, taigi teisinės tradicijos. Lietuva turi gilias konstitucines tradicijas, siekiančias XVIII amžių. Tai ir yra visų mūsų, ypač Konstitucinio Teismo, šių dienų uždavinys puoselėti ir plėtoti mūsų tautos šias tradicijas, kuriant „Tautos Gyvąją Konstituciją“, – savo pranešime teigė buvęs Konstitucinio teismo teisėjas, Mykolo Romerio universiteto Tarybos narys, doc. Stasys Stačiokas.

Susirinkusius džiugino Mykolo Romerio universiteto Mišraus choro atliekami kūriniai.

Renginį organizavo – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas ir Estetinio ugdymo centras.

2010-03-05
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747